PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Znaczenie unii bankowej dla stabilności sektora finansowego w strefie euro

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The importance of the banking union for the stability of the financial sector in the euro area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badawczym pracy jest ocena znaczenia unii bankowej dla stabilności sektora finansowego w strefie euro. Dokonano przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz wykonano analizy danych statystycznych. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku, miał swoje źródło w deregulacji rynków finansowych, braku ram prawnych działania instytucji nadzorczych oraz w niewłaściwie funkcjonującym systemie informacji rynkowej. Pomoc publiczna dla banków w UE w ciągu 5 lat (2008-2012) wyniosła prawie 4 bln euro. Większość pomocy publicznej (75%) była skierowana do banków strefy euro. Największymi kwotami rządy wsparły systemy bankowe w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii. W przypadku Irlandii doprowadziło to budżet państwa niemal do bankructwa. Kryzys doprowadził do zmian w podejściu do bezpieczeństwa sektora finansowego krajów należących do strefy euro. Najważniejszym projektem wdrażanym w odpowiedzi na zaistniały kryzys finansowy jest unia bankowa, która opiera się na trzech filarach: jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM), europejskim mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (mechanizm resolution SRM) oraz europejskim systemie gwarantowania depozytów (SDGS).
EN
The research goal of this study is to assess the significance of the banking union for the stability of the financial sector in the euro area. A review of available literature, legal acts and the analysis of statistical data relevant to the research objective of the work turned out to be necessary to prepare the work. The financial crisis that began in 2007 had its source in the deregulation of financial markets, the lack of legal framework for supervisory institutions and inadequately functioning market information system. Public aid for banks in the EU within 5 years (2008-2012) amounted to nearly EUR 4 trillion. The majority of public aid (75%) was addressed to euro area banks. The largest amounts of public aid were directed to support banking systems in Ireland, the United Kingdom, Germany and Spain. In the case of Ireland, this led to almost bankruptcy. The crisis has led to changes in the approach to the security of the financial sector including the banking sector of countries belonging to the euro area. The most important project implemented in response to the financial crisis is the banking union. The banking union is based on three pillars: the Single Supervisory Mechanism (SSM), Single Resolution Mechanism (SRM), the Single Deposit Guarantee Scheme (SDGS).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.129-134,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Dobrzańska Anna. 2014. „Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej”. Materiały i Studia 307: 4-70.
 • EBC. 2014. Facts & Figures 2014. Brussels: European Banking Federation, www.zyyne.com/zh5/147735#p=0&z=1, dostęp czerwiec 2017.
 • EBC. 2015. Raport roczny EBC z działalności nadzorczej. Brussels: European Banking Federation, dostęp maj 2017, www.bankingsupervision.europa.eu.
 • Liikanen Erkki (red.). 2012. High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector. Final Report. Brussels, http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf, dostęp maj 2017.
 • Matysek-Jędrych Anna. 2014. „Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej”. Materiały i Studia 303: 4-99.
 • NBP. 2014a. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro. Warszawa: NBP.
 • NBP. 2014b. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Warszawa: NBP.
 • Szczepańska Olga. 2013. „Unia bankowa – potrzebna rekonfiguracja. Horyzonty Bankowości”. Bank 3, dostęp maj 2017, www.alebank.pl.
 • Valiante Diego. 2014. Framing Banking Union in the Euro Area. Some empirical evidence. CEPS Working Dokument no. 388, Brussels: CEPS, dostęp maj 2017, www.ceps.eu.
 • Waliszewski Krzysztof. 2015. Od koncepcji do realizacji – szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce. [W] Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, 35-63. Warszawa: Difin.
 • Zaleska Małgorzata. 2015. Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania. [W] Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, 13-34. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e86c8e76-41d1-4650-befd-7502cc0206c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.