PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Postharvest quality of ‘Glen Ample’ raspberry as affected by storage temperature and modified atmosphere packaging

Warianty tytułu
PL
Jakosc pozbiorcza maliny ‘Glen Ample’ w zaleznosci od temperatury przechowywania i rodzaju opakowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the experiment was to determine the effect of two storage tempera­tures (+1 °C and +4 °C) and modified atmosphere packaging (MAP) on the posthar- vest quality of 'Glen Ample' raspberry. Fruits were picked into 450-g well-ventilated plastic punnets, cooled down for 24 hours and packed as follows: control - unpacked ventilated punnets covered with a lid; punnets wrapped in Xtend® film, punnets wrapped with PP30 - 30 ^m polypropylene film and punnets wrapped with OPP25 - 25 ^m oriented polypropylene film. One treatment consisted of eight replicate bags. After 3 days in cool storage, all packages were kept at +15 °C for 24 hours to simulate retail conditions. The O2 and CO2 content in the packages was measured daily. Soluble solids con­tent (SSC), titratable acidity (TA), fruit firmness, ascorbic acid content (AAC), antho- cyanins (ACY) and total antioxidant capacity (TAC) were determined at harvest and at the end of storage. The number of spoiled fruits was recorded and a sensory evalua­tion was carried out at the end of the experiment. Vol. 19(1) 2011: 145-153 During the first 24 hours, the concentration of CO2 increased to 10% in the PP30 and OPP25 packages at +4 °C, while at +1 °C it took 48 hours to reach that level. In the Xtend® packages, CO2 concentration increased above 10% only after the shelf life simulation. The environment in the PP30 and OPP25 packages became anaerobic in retail conditions. Fruit spoilage was significantly lower in the PP30 and OPP25 pack­ages, where the CO2 content increased rapidly. Raspberries had higher SSC, TA, SSC/TA and ACY at +4 °C than at +1 °C. Fruits in the Xtend® packages were significantly firmer than in the other treatments. The mean effect of MAP and the storage temperatures was such that they had no significant influence on raspberry fruit appearance, flavour and off- flavour. Raspberries kept at +4 °C tasted better to the evaluators.
PL
Celem badań było określenie wpływu dwóch temperatur przechowywania (+1 °C i +4 °C) oraz rodzaju folii używanych do pakowania (MAP) na jakość pozbiorczą maliny 'Glen Ample'. Owoce zbierano do 450 g perforowanych plastikowych pojem­ników z dobrą cyrkulacją powietrza, chłodzono przez 24 godziny i pakowano w na­stępujący sposób: kontrola - pojemniki zamknięto pokrywką zapewniającą dobrą wentylację; pojemniki pakowano w torebki wykonane z folii Xtend®; pojemniki pa­kowano w torebki wykonane z folii polipropylenowej PP30 o grubości 30 ^m; po­jemniki pakowano w torebki wykonane ze zorientowanego polipropylenu OPP 0 grubości 0,25 ^m. Każde traktowanie wykonano w 8 powtórzeniach. Po 3 dniach przechowywania w chłodni wszystkie opakowania pozostawiono na 24 godziny W temperaturze +15 °C, symulując warunki obrotu handlowego. Zawartość O2 i CO2 w opakowaniach mierzono każdego dnia. Zawartość ekstrak­tu, kwasowość miareczkową, jędrność owoców, zawartość kwasu askorbinowego, poziom antocyjanów oraz całkowitą aktywność antyoksydacyjną określano w dniu zbioru oraz po zakończeniu przechowywania. Liczono też liczbę zepsutych owoców 1 pod koniec doświadczenia przeprowadzono ocenę sensoryczną. W ciągu pierwszych 24 godzin stężenie CO2 wzrosło do 10% w opakowaniach PP30 i OPP25 w temperaturze +4 °C, podczas gdy w temperaturze +1 °C poziom ten został osiągnięty po 48 godzinach. W opakowaniach Xtend® stężenie CO2 wzrosło powyżej 10% dopiero w okresie symulowanego obrotu handlowego. W warunkach symulowanego obrotu atmosfera w opakowaniach PP30 i OPP25 była beztlenowa. Stopień psucia się owoców w opakowaniach PP30 i OPP25, w których stężenie CO2 szybko wzrosło, był istotnie niższy. Owoce malin przechowywane w +4 °C miały wyższą zawartość ekstraktu, kwasowość i poziom antocyjanów niż owoce przecho­wywane w +1 °C. Owoce w opakowaniach typu Xtend® były istotnie jędrniejsze niż w pozostałych kombinacjach. Badane opakowania typu MA oraz zastosowane tempe­ratury przechowywania nie miały istotnego wpływu na wygląd owoców, ich smako- witość, czy powstawanie obcego smaku. Najwyżej oceniono smak malin przechowy­wanych w temperaturze +4°C.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.145-153,fig.,ref.
Twórcy
autor
  • Department of Horticulture, Estonian University of Life Sciences, Kreutzwaldi 1, Tartu, 51014, Estonia
autor
autor
autor
Bibliografia
  • Agar I.T., Streif J. 1997. Effect of high CO2 and controlled atmosphere (CA) on the ascorbic and dehydroascorbic acid content of some berry fruits. POSTHAR. BIOL. TECHNOL. 11:47-55.
  • Callesen O., Holm, B. 1989. Storage results with red raspberry. ACTA HORT. 262: 247-254.
  • Haffner K., Rosenfeld H. J., Skrede G.. , Wang L. 2002. Quality of red raspberry Rubus idaeus L. cultivars after storage in controlled and normal atmospheres. POSTHAR. BIOL. TECHNOL. 24: 279-289.
  • Haffner K., Rosenfeld H. J., Skrede G.., Wang L. 2002. Quality of red raspberry Rubus idaeus L. cultivars after storage in controlled and normal atmospheres. POSTHAR. BIOL. TECHNOL. 24: 279-289.
  • Hedegaard C. 2010. Reducing green­house gas emissions: a central plank of Europe's climate policy. Commis­sioner's speech on VI International Conference New Energy User Friendly 2010, Warsaw, 18 June 2010. Reference: SPEECH/10/321, http ://europa. eu/rapid/.
  • Heiberg N., Standal R., Mage, F., 2002. Evaluation of red raspberry cultivars in Norway. ACTA HORT. 585: 199-201.
  • Larsen M., Watkins C. B. 1995. Firm­ness and concentrations of acetaldehyde, ethyl acetate and ethanol in strawberries stored in controlled and modified atmospheres. POSTHAR. BIOL. TECHNOL. 5: 39-45.
  • Mencarelli F., Lucentini L., Massantini R., Botondi R. 1993. Short exposures of red raspberry (Rubus idaeus L.) to high carbon dioxide and low oxygen at low temperature prevent posthar- vest grey mold (Botrytis cinerea Pers.) AGR. MED.123: 128-132.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dee80c8b-8a40-4f36-8d00-40966117b75e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.