PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Postawy i opinie właścicieli winnic w Polsce dotyczące ochrony środowiska oraz relacji z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Attitudes and opinions of vineyard owners in Poland on environmental protection and relations with the business and institutional environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest poznanie opinii właścicieli winnic w zakresie wybranych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Skupiono się na zdiagnozowaniu opinii respondentów względem ochrony środowiska przyrodniczego oraz relacji z otoczeniem społecznym i instytucjonalnym. Zbierając dane empiryczne wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której zastosowano badania ankietowe, które przeprowadzono w 2017 roku na grupie 73 respondentów. Większość badanych właścicieli winnic wykazywała zainteresowanie stanem środowiska przyrodniczego, zatrudniała lokalnych pracowników i kupowała produkty od lokalnych przedsiębiorców, oferowała usługi turystyczne i promowała walory przyrodnicze regionu. Działania te wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności walorów kulturowych i krajobrazowych, jak i do rozwoju lokalnych rynków.
EN
The aim of the article was to familiarize with the opinions of vineyard owners regarding selected elements of sustainable development of rural areas. The focus was on diagnosing respondents’ opinions regarding the protection of the natural environment and relations with the social and institutional environment. Collecting empirical data, the method of a diagnostic survey was used, which was carried out in 2017 on a group of 73 respondents. Most of the examined vineyard owners showed interest in the state of the natural environment, employed local employees and bought products from local entrepreneurs, offered touristic services and promoted the natural values of the region. These activities go in line with the concept of sustainable development of rural areas, contribute to the protection of natural, cultural and landscape values, as well as to the development of local markets.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.124-128,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Wyższa im.Pawła Włodkowica w Płocku, Al.Kilińskiego 12, 09-402 Płock
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Czyżewski Bazyli, Agnieszka Brelik. 2014. “Sustainable development of agriculture – case of Poland”. Roczniki Naukowe SERIA XVI (2): 38-43.
 • Dacko Mariusz, Aleksandra Płonka. 2017. “Idea rozwoju zrównoważonego w opiniach i postawach rolników”. Roczniki Naukowe SERIA XIX (1): 38-43, doi: 10.5604/01.3001.0009.8337.
 • Duer Irena, Mariusz Fotyma. 1999. Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej. Puławy: IUNG.
 • Gębarowski Marcin, Agnieszka Cholewa-Wójcik. 2015. “The popularization of an ecological dimension of sustainable consumption using sensory marketing”. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37): 379-386, doi: 10.17306/JARD.2015.40.
 • Kiełbasa Barbara. 2012. „Współczesne determinanty skutecznego zarządzania gospodarstwem (przedsiębiorstwem) rolnym”. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 16 (2): 183-195.
 • Koreleska Ewa. 2016. „Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji”. Handel wewnętrzny 1 (360): 40-52.
 • Kowalska Magdalena, Wioletta Knapik, Małgorzata Bogusz. 2016. “Farm Education as a Component of Sustainable Development in Selected Countries of the European Union”. Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development 11 (2): 81-88.
 • Kozera-Kowalska Magdalena, Sławomir Kalinowski. 2016. „Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Handel Wewnętrzny 4 (363): 88-100.
 • Majewski Edward, Andrzej Bednarek, Marie Bagel. 2002. „Environmental awareness of Polish farmers”. Eastern European Countryside 8: 129-144.
 • Puślecki Zdzisław W., Robert Kmieciak, Maciej Walkowski. 2010. Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Prus Piotr. 2003. „Zrównoważony rozwój w rolnictwie w opinii rolników współpracujących z ośrodkami doradztwa rolniczego w regionie kujawsko-pomorskim”. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/2 (34): 70-81.
 • Roman Michał. 2016. “The importance of a sustainable and smart growth economy in tourism”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 2 (21): 168-180.
 • Roman Michał, Krzysztof Nuszkiewicz. 2013. “Changes in agricultural production in Poland after accession to the European Union”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 13 (4): 156-161.
 • Ryden Lars, Pawel Miguła, Magnus Andersson. 2003. Environmental Science. Uppsala: The Baltic University Press.
 • Wawro Ewa. 2015. Winnice w Polsce. Wszystko o enoturystyce. Warszawa: MULTICO Oficyna Wydawnicza.
 • Wojewodzic Tomasz, Wiesław Musiał. 2001. „Rozwój zrównoważony i ekorozwój w opiniach liderów samorządów lokalnych”. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 29: 187-197.
 • Zawisza Sławomir. 2004. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. [W] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, red. S. Zawisza, 9-16. Bydgoszcz: Wydawnictwo ATR.
 • Żmija Dariusz. 2014. „Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce”. Studia Ekonomiczne 166/2014: 149-158.
 • http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_14.shtml, dostęp z dnia 28.12.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-da2f4d14-318e-4a39-8922-b9beee16a3e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.