PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 1 |
Tytuł artykułu

Susze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Droughts versus the situation of the Polish farms of natural persons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono sytuację gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarach narażonych na susze, z podkreśleniem sytuacji tych z glebami gorszej jakości. Badaniami objęto 296 gospodarstw prowadzących w sposób ciągły rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2006-2013 na terenie 96 gmin dotkniętych szczególnie suszami z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Podstawą odniesienia były 4294 gospodarstwa położone na terenie pozostałych gmin kraju. Analiza wykazała, że gospodarstwa z rejonów częstego występowania susz uzyskiwały gorsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne, a czynnikiem pogłębiającym skutki suszy była zła jakość gleb. Inne czynniki, które o tym przesądzały, wskazano tylko wstępnie z uwagi na małą liczebność analizowanej próby.
EN
The paper presents the situation of farms located in areas exposed to droughts, emphasising the situation of those having poor quality soils. The research covered 296 farms keeping uninterrupted accounts under the Polish FADN over the period of 2006-2013, in the area of 96 gminas especially affected by droughts, which are situated in the following voivodeships: Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie and Dolnośląskie. As a point of reference the research used 4294 farms located in the area of other gminas countrywide. The analysis demonstrated that farms situated in the region frequently affected by droughts had worse production and economic results and a factor intensifying the effects of droughts was poor soil quality. Other factors determining the case were only preliminarily indicated, given small number of the analysed sample.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.42-56,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
 • Chmielewski, T.J. (2006). Zmiany krajobrazów Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, a przemiany ich różnorodności biologicznej po 1950 r. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Degórska, B., Degórski, M. (2006). Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Górski, T. (2006). Zmiany warunków agroklimatycznych i długość okresu wegetacji roślin w ostatnim stuleciu. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Kędziora, A. (2005). Przyrodnicze podstawy gospodarowania wodą w Polsce. W: L. Ryszkowski, A. Kędziora (red.), Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. Poznań: Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Krysiak, S. (2006). Współczesne przemiany użytkowania ziemi w Polsce Środkowej. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Kundzewicz, Z.W., Szwed, M., Radziejewski, M. (2006). Zmiany globalne i ekstremalne zjawiska hydrologiczne: powodzie i susze. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Kundzewicz, Z.W. (2013). Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 91-107.
 • Kurek, E., Lidke, D., Nagalska M. (1993). Atlas gmin zróżnicowanych pod względem udziału gleb niskourodzajnych. Materiały źródłowe. Warszawa: IERiGŻ.
 • Leggewie, C., Welzer, H. (2012). Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Przybylak, R. (2006). Zmiany klimatu Polski w ostatnich stuleciach. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Starkel, L. (2006). Klimat a człowiek w transformacji środowiska przyrodniczego Polski, W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Zieliński, M. (2015). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w województwie wielkopolskim szczególnie zagrożonych suszą rolniczą w latach 2006-2013. Maszynopis. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d37c2378-cff6-45ff-b537-2ff3d7b6cc20
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.