PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Niedobory i nadmiary opadów w okresie wegetacji ziemniaka późnego w środkowo-wschodniej Polsce (1971-2005)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Rainfall deficit and excess rainfall during vegetation of late potato in cen-tral-eastern Poland (1971-2005)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy wykorzystano dane z dziewięciu stacji IMGW z rejonu środkowo-wschodniej Polski (1971-2005) dotyczące miesięcznej sumy opadów atmosferycznych i średniej miesięcznej temperatury powietrza w okresie wegetacji ziemniaka późnego (V-VIII). Obliczono opady optymalne dla ziemniaka późnego według wskaźników Klatta (cyt za. Grabarczyk 1983) dla gleb średnio zwięzłych i lekkich w kolejnych miesiącach okresu wegetacji. Z różnic między warto-ściami miesięcznych sum opadów występujących w latach badań i wartościami uznanymi za opty-malne wyznaczono niedobór i nadmiar opadów. Stwierdzono, że w okresie wegetacji ziemniaka późnego dwukrotnie częściej występowały niedobory niż nadmiary opadów. Średnia wieloletnia suma niedoboru opadów w okresie V-VIII na glebie lekkiej wynosiła ponad 140 mm, a na glebie średnio zwięzłej ponad 100 mm. Natomiast wartości nadmiaru opadów w tym okresie na obu rodza-jach gleb kształtowały się na podobnym poziomie i wynosiły ponad 100 mm. Największe niedobory opadów notowano w lipcu i sierpniu. Z największą częstością występowały ekstremalne (wyższe od średnich wieloletnich) niedobory opadów na glebie lekkiej.
EN
In the study data from nine meteorological stations from the region of Central and Eastern of Poland (1971-2005) were used. They were monthly sums of precipitation and average monthly air temperatures during the growing season of late potato (V-VIII). Optimum rainfall for late potato acc. to the Klatt index (after Grabarczyk 1983) was calculated for the medium concise soil and light soil in the subsequent months of the growing season. From the differences between the values of monthly sums of precipitation occurring in the research years and the values recognised as optimal the rainfall deficit and excess were determined. It was found that during the growing season of late potato the deficits were twice more frequent than the excess of rainfall. The average long-term sum of precipitation deficiency during May-August on light soil was more than 140 mm, and on the medium concise soil more than 100 mm. The values of excess rainfall during this period on both soil types were at a similar level and amounted to more than 100 mm. The greatest deficiency of rainfall was recorded in July and August. Extreme rainfall deficits (higher than the average multi-annual) occurred with the greatest frequency on light soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
s.79-89,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Biniak M., Kostrzewa S., Żyromski A., 2007. Uwarunkowania termiczne i opadowe potrzeb wod-nych w rejonie Wrocławia na przykładzie ziemniaków średnio późnych. Zesz. Probl. Post. Na-uk Roln., 519, 31-45.
 • Grabarczyk S., 1983. Nawadnianie. Podstawy agrotechniki. PWRiL Warszawa, 1983, 94-96.
 • Kalbarczyk R., 2005a. Strefy klimatycznego ryzyka uprawy ziemniaka późnego w Polsce. Folia Univ. Stetin. Agricultura, 244 (99), 83-90.
 • Kalbarczyk R., 2005b Wpływ opadów atmosferycznych na plonowanie ziemniaka w Polsce. Biul. Nauk., 25(1), 133-145.
 • Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., 2009. Potrzeby i niedobory opadów atmosferycznych w uprawie ziemnia-ka średnio późnego i późnego w Polsce. Infr. i Ekol. Terenów Wiejskich, Nr 3/2009, 129-140.
 • Lutomirska B., 2005. Zmienność rozwoju roślin i wybranych cech użytkowych bulw ziemniaka (Solanumtuberosum L.) zależnie od warunków meteorologicznych okresu wegetacji – Rozprawa doktorska, IHAR Radzików.
 • Lutomirska B., 2006. Przyspieszanie zbioru ziemniaków bardzo wczesnych. Ziemniak Polski. Wyd. IHAR-PIB ZNiOZ Bonin, 1, 9-11.
 • Mazurczyk W., Wierzbicka A., Wroniak J., 2009.Wpływ optymalizacji nawadniania i nawożenia azotem na wybrane parametry wzrostu roślin oraz plon wczesnej odmiany ziemniaka. Infr. i Ekol. Terenów Wiejskich, Nr 3/2009, 91-100.
 • Nowak L., 2006. Potrzeby wodne roślin okopowych. W: Nawadnianie roślin. Red. S. Kaczmarczyk. L. Nowak. PWRiL Poznań, 368-372.
 • Rolbiecki S., Rzekanowski Cz., Rolbiecki R., 2009: Ocena potrzeb i efektów nawadniania ziemniaka średnio wczesnego w okolicy Bydgoszczy w latach 2005-2007. Acta Agrophysica, 13(2), 463-472.
 • Rzekanowski Cz., Rolbiecki St., Rolbiecki R., 2004. Productive results of sprinkler irrigation of potatoes on the light soils in central Poland. Agricultural Engineering, XLI, 2, 56-60.Szwejkowski Z., Dragańska E., Banaszkiewicz B., 2005. Niedobory i nadmiary opadów w okresie wegetacji ziemniaka późnego i buraka cukrowego w Polsce północno-wschodniej, w wieloleciu 1971-2000. Woda Środ. Obsz. Wiejskie, t. 5, z. Specj., (14), 315-326.
 • Trybała M., 1996. Potrzeby wodne roślin uprawnych. W: Gospodarka wodna w rolnictwie. Red. M. Trybała. PWRiL Warszawa, 120-142.
 • Żarski J., 2011. Tendencje zmian klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Infrast. i Ekol. Ter. Wiej., 5, 29-37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cfa0bf47-de67-4f88-946a-50686d39a96a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.