PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |
Tytuł artykułu

Cow's milk quality and energy value during different lactation stages

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Jakość i wartość energetyczna mleka krów w różnych okresach laktacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. The quality of dairy products, raw milk in particular, depends on many factors. Low bacterial and somatic celi counts are basic determinants of the appropriate raw milk quality. The objective of the work was to assess the effect of selected factors, that is, the age of cows and their daily milk performance, on cytological quality (somatic celi count) and energy value of milk produced at individual stages of lactation. Material and methods. Somatic celi count and energy value of cow’s milk were assessed. A total of229 792 milk samples were examined. Data for analysis were taken from milk records of 350 dairy herds Results. It was demonstrated that, of all the lactations studied, the first lactation (from calving to the l00th day of lactation) was characterised by the highest daily milk performance (25.1 kg) and the lowest somatic celi count (356 thous./l ml), fat, protein and dry matter contents (4.06, 2.96 and 12.41%, respectively) and milk calorific value (732 kcal/kg). The highest energy value was recorded in cow’s milk produced towards the end of lactation, that is from day 300 till the end of lactation (842 kcal/kg). Conclusions. High milk calorific value in late lactation and high fat and protein contents were accompanied by low raw milk quality.
PL
krów oraz ich wydajności dobowej mleka na jakość cytologiczną (zawartość komórek somatycznych) oraz wartość energetyczną mleka pozyskiwanego w poszczególnych okresach laktacji. Materiał i metody. Badano zawartość komórek somatycznych oraz wartość energetyczną mleka krów. Łącznie oceniano 229 792 próbki mleka. Dane do badań pozyskano z wyników oceny wartości użytkowej 350 stad bydła mlecznego. Wyniki. Wykazano, że w pierwszym okresie laktacji (tj. od porodu do 100 dnia laktacji) wystąpiła najwyższa wydajność dobowa mleka (25,1 kg) oraz najniższa zawartość komórek somatycznych (356 tys./l ml), zawartość tłuszczu, białka i suchej masy (odpowiednio: 4,06%, 2,96%, 12,41%) i najniższa kaloryczność mleka (732 kcal/kg) spośród wszystkich analizowanych okresów laktacji. Największą wartością energetyczną charakteryzowało się mleko wyprodukowane przez krowy w końcowym okresie laktacji, tj. od 300 dnia do końca laktacji (842 kcal/kg). Wnioski. Wysoka kaloryczność mleka w końcowym okresie laktacji, w tym duża zawartość tłuszczu i białka, niestety wiązała się z niską jakością surowca.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
3
Opis fizyczny
p.303-310,ref.
Twórcy
 • Department of Cattle Breeding and Milk Evaluation, Siedlce University of Natural Scinces and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Barłowska J., Litwińczuk Z., Król J., Florek M., Teter U., 2003. Wpływ sezonu i rejonu produkcji na skład chemiczny, zawartość mocznika i jakość cytologiczną mleka krów z rejonu Lubelszczyzny i Bieszczad [Influence of season and production region on Chemical composition, urea content and cytological quality of milk from Lublin and Bieszczady regions]. Zesz. Nauk. PTZ 68 (1), 175-182 [in Polish],
 • Barłowska J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Matwijczuk A., 2011. The influence of cow breed and feeding system on the dispersion State of milk fat and content of cholesterol. Rocz. Nauk. PTZ 7 (3), 57-65.
 • Bertilsson J., Berglund B., Ratnayake G., Svennersten- Sjaunja K., Wiktorsson H., 1997. Optimizing lactation cycles for the high-yielding dairy cow. A European per- spective. Livest. Prod. Sci. 50, 5-13.
 • Bogucki M., Sawa A., 2004. Schorzenia gruczołu mlekowego w aspekcie wybranych czynników [Diseases mammary gland in terms of some factors]. Acta Sci. Pol., Zoot. 3 (2), 41-48 [in Polish],
 • Bogucki M., Sawa A., Neja W., Ksobiech L., 2008. Wpływ preparatów dippingowych na jakość cytologiczną mleka [Effect of dipping Solutions on the cytological quality of milk], Med. Wet. 64 (4A), 469-472 [in Polish],
 • Brodziak A., Litwińczuk A., Topyła B., Wolanciuk A., 2012. Wpływ interakcji sezonu produkcji z rasą i systemem żywienia krów na wydajność i właściwości fizykochemiczne mleka [Influence of production season x breed and feeding system interactions on daily yield and milk physical-chemical composition]. Rocz. Nauk. PTZ 8 (1), 19-27 [in Polish],
 • Czaplicka M., Czemiewicz M., Puchajda Z., Kruk A., Szalunas T., 2002. Ocena ilości i jakości mleka pozyskanego od krów holsztyńsko-fryzyjskich i czarno-białych [Evaluation quantity and quality of milk obtained from HF and Black-and-White cows]. Zesz. Nauk. PTZ 62, 183-191 [in Polish],
 • Fiedorowicz G., Ważna-Zwierzyńska G., 2007. Wpływ stanu technicznego urządzeń do pozyskiwania i schładzania oraz transportu mleka na jego jakość [The impact of the acquisition of the equipment and cooling and transport of milk on the quality]. Probl. Inż. Roi. 3, 83-93 [in Polish],
 • Gnyp J., Kowalski P., Tietze M., 2006. Wydajność mleka krów, jego skład i jakość cytologiczna w zależności od niektórych czynników środowiskowych [Efficiency of the cow milk, its composition and cytological quality in relations to some environmental factors], Ann. UMCS Lublin 24, 3, 17-25 [in Polish],
 • Górska A., Litwińczuk Z., Niedziałek G., 1998. Wpływ wieku krów na zawartość komórek somatycznych w mleku [Effect of age on somatic cells in cow’s milk]. Zesz. Nauk. AR Wroc. 331, 125-128 [in Polish],
 • Guliński P., Salamończyk E., Giersz B., 2007. Wpływ buhaja na liczbę komórek somatycznych w mleku krów czarno-białych [Effect of buli on the milk somatic celi count of Black-and-White cows]. Rocz. Nauk. Zoot. 34 (1) , 33-44 [in Polish],
 • Januś E., Borkowska D., 2011. Wpływ wybranych czynników na wartość energetyczną mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej oraz montbeliarde [Effect of selected factors on milk energy value of cow’s milk from PHF BW and Montbeliarde breeds]. Żywn. Nauka Techn. Jakość 5 (78), 141-149 [in Polish].
 • Jasińska M., Dmytrów I., Mituniewicz-Małek A., Wąsik K., 2010. Cow feeding system versus milk utility for yoghurt manufacture. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 9 (2) , 189-199.
 • Kleiber M., 1961. Ogień życia. Zarys bioenergetyki zwierząt [The fire of life. Outline of the bioenergetics of animals]. PWRiL Warszawa [in Polish],
 • Litwińczuk Z., Teter U., Teter W., Stanek P., Chabuz W., 2006. Ocena wpływu niektórych czynników na wydajność i jakość mleka krów utrzymywanych w gospodarstwach farmerskich [The effect of some factors on yield and milk quality of cows from family farms]. Rocz. Nauk. PTZ 2, 1, 133-140 [in Polish],
 • Majewski T., Tietze M., 2002. Wpływ stanów subklinicznych mastitis na jakość higieniczną mleka [Effect of subclinical mastitis on the State hygienic quality of milk]. Biul. Inf. Inst. Żywn. 2, 181-186 [in Polish].
 • Malinowski E., 2001. Komórki somatyczne mleka [Somatic cells in milk]. Med. Wet. 57 (1), 13-17 [in Polish].
 • Neja W., Sawa A., Piwczyński D., 2002. Wpływ wybranych czynników na wartość energetyczną mleka [Effect of the selected factors on energetic value of milk]. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 62, 160-174 [in Polish].
 • Pijanowski E., 1980. Zarys chemii i technologii mleczarstwa [Outline of the chemistry and technology of dairy], PWRiL Warszawa [in Polish],
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego [Commission Regulation (EC) No 1662/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council establishing a specific hygiene rules for food of animal origin]. 2006.
 • Sablik P., Szarkowski K., Czemiawska-Piątkowska E., Kasica A., 1999. Porównanie jakości higienicznej mleka przy doju bańkowym i przewodowym w gospodarstwie rolnym w Wiejkowie [Comparison of hygienic quality of milk in eon milking and in-line milking system at agricultural farm Wiejkowo]. Zesz. Nauk. PTZ 44, 215- 224 [in Polish],
 • Sawa A., Piwczyński D., 2002. Komórki somatyczne a wydajność i skład mleka krów mieszańców cb x hf [Somatic celi count and milk yield and composition in Black and White x Holstein-Friesian cows], Med. Wet. 58, 636-640 [in Polish],
 • Sawa A., Piwczyński D., 2003. Częstotliwość występowania krów z utrzymującym się niskim poziomem komórek somatycznych w mleku w laktacji pełnej [Frequency of the occurrence of cows with low somatic celi levels in milk during fuli lactation], Med. Wet. 59, 630-633 [in Polish],
 • Stenzel R., Chabuz W., Pypeć M., Pietras U., 2001. Wpływ pory roku, przebiegu laktacji i wieku krów na liczbę komórek somatycznych w mleku [Influence of season, during lactation and age of cow on the number of somatic cells in milk]. Zesz. Nauk. PTZ 55, 173-178 [in Polish].
 • Tomaszewski A., Hibner A., Chudoba K., 1998. Kształtowanie się wartości energetycznej mleka krów w trakcie laktacji [Cows’ milk energy value during lactation], Zesz. Nauk. AR Wroc. 331, 209-214 [in Polish],
 • Wilde C.J., Rnight C.H., Flint D.J., 1999. Control of milk secretion and apoptosis during mammary involution. J. Mammary Gland. Biol. Neoplasia 4, 129-136.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cf22785e-8239-4621-8582-e384da5df63e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.