PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 72 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ obróbki hydrotermicznej nasion rzepaku z wykorzystaniem mikrofal na wydajność i cechy sensoryczne wytłoczonego oleju

Warianty tytułu
EN
The effect of rapeseed hydrothermal pretreatment with the use of microwaves on oil yield and sensory characteristics of cold pressed oil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie wpływu obróbki hydrotermicznej nasion rzepaku z zastosowaniem ogrzewania mikrofalowego na wydajność i cechy sensoryczne wytłoczonego oleju. Dwie odmiany rzepaku ozimego: ‘Monolit’ i ‘Brendy’ nawilżano do wilgotności 7,5%, następnie ogrzewano za pomocą mikrofali (800 W, 2450 MHz) przez 4 i 8 minut, dowilżano do wilgotności 6%, 7%, 8%, a następnie wytłaczano olej za pomocą prasy ślimakowej Farmer 10 (firmy Farmet). Przeanalizowano wpływ ogrzewania mikrofalowego na kształtowanie się cech sensorycznych tłoczonych na zimno olejów, jak również na stopień ich akceptacji konsumenckiej. Otrzymane oleje oceniano pod względem barwy, w tym zawartości barwników karotenoidowych i chlorofilowych. Wykazano, że ogrzewanie mikrofalowe nasion rzepaku, po uprzednim ich nawilżeniu, istotnie wpływa na wydajność tłoczenia oleju i modyfikuje jego cechy sensoryczne.
EN
The purpose of this elaboration was to determine the effect of rapeseed hydrothermal pre-treatment with the use of microwave radiation on the oil extraction yield and sensory characteristics of the obtained virgin oil. Winter rapeseed cultivars "Monolit" and "Brendy" were adjusted to moisture contents of 7.5%, and treated with microwaves (800 W, 2450 MHz) for 4 and 8 min,adjusted to moisture contents of 6%, 7%, 8%, then the oil was pressed with the use of screw press Farmer 10 (Farmet). The effect of microwave treatment on the formation of flavour and aroma of the obtained virgin oils was analysed, as well as the assessment of degree of consumer acceptance of oils was performed.The resulting oils were evaluated in terms of spectrophotometric colour and the content of chlorophyll and carotenoid pigments. It was shown that rapeseed microwave heat treatment, after their moisturizing, significantly affects the performance of oil extraction and modifies its sensory characteristics.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
72
Numer
1
Opis fizyczny
s.15-30,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW, ul.Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
autor
 • Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW, ul.Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
autor
 • Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW, ul.Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • 1. Azadmard-Damirchi S., Alirezalu K., Achachlouei F. B. (2011). Microwave pretreatment of seeds to extract high quality vegetable oil. WASET, 2011, 57, 72-74
 • 2. Azadmard-Damirchi S., Habibi-Nodeh F., Hesari J., Nemati M., Achachlouei B. F. (2010). Effect of pretreatment with microwaves on oxidative stability and nutraceuticals content of oil from rapeseed. Food Chem., 121, 1211-1215
 • 3. Banaszkiewicz T. (2008). Ocena strawności oraz wartości energetycznej makuchów z trzech odmian rzepaku niskoglukozynolanowego. Rośliny Oleiste, 29, 133-140
 • 4. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2009). Sensoryczne badania żywności. Podstawy. Metody. Zastosowania. Kraków: Wyd. Nauk. PTTŻ
 • 5. Brzóska F. (2006). Uprawa rzepaku i gorzelnictwo zbóż – źródło biopaliw i pasz dla zwierząt. Wiadomości Zootech.44 (3), 15-21
 • 6. Brühl L., Matthäus B. (2008). Sensory assessment of virgin rapeseed oil. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 110, 608-610
 • 7. Buczek B., Leśniak A. (2010). Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego. Zesz. Nauk. UE w Krakowie, 833, 19-30
 • 8. Febrianto N. A., Yang N. T. (2011). Producing high quality edible oil by using ecofriendly technology: A Review. Adv. J. Food Sci. Technol., 3 (4), 317-326
 • 9. Gawrysiak-Witulska M., Rudzińska M., Wawrzyniak J., Siger A. (2012). The effect of temperature and moisture content of stored rapeseed on the phytosterol degradation rate. J. Am. Oil Chem. Soc., 89 (9), 1673-1679
 • 10. Kraljić E., Škevin D., Pospišil M., Obranović M., Neđeral S., Bosolt T. (2013). Quality of Rapeseed Oil Produced by Conditioning Seeds at Modest Temperatures. J. Am. Oil Chem. Soc., 90, 589-599
 • 11. Łaska B., Myczko A, Golimowski W. (2012). Badanie wydajności prasy ślimakowej i sprawności tłoczenia oleju w warunkach zimowych i letnich. Probl. Inż. Rol., 78 (4), 163-170
 • 12. Matthäus B. (2008). Production of high-quality virgin rapeseed oil- why so difficult? W: Advances in analysis and technology of rapeseed oil. Monograph. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 139-150
 • 13. Obiedzińska A., Waszkiewicz-Robak B. (2012). Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna. Żywn. Nauk. Technol. Jakość., 86 (1), 27-44
 • 14. Panasiewicz M., Zawiślak K., Sobczak P., Mazur J., Sosińska E. (2012). Wybrane zabiegi obróbki wstępnej nasion rzepaku i ich wpływ na efektywność wytłaczania oleju. Inż. Przet. Spoż., 1, 27-30
 • 15. PN-A-86934:1995. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Spektrofotometryczne oznaczanie barwy
 • 16. PN-EN ISO 659:1999. Nasiona oleiste. Oznaczanie zawartości oleju (Metoda odwoławcza)
 • 17. PN-EN ISO 665:2002. Nasiona oleiste. Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych
 • 18. Rękas A., Wiśniewska K., Wroniak M. (2015). Wpływ ogrzewania mikrofalowego nasion rzepaku na wydajność i jakość wytłoczonego oleju. Żywn. Nauk. Technol. Jakość., 100 (3), 107-122
 • 19. Rękas A., Wroniak M., Krygier K. (2016). Rynek rzepaku i oleju rzepakowego w Polsce i na świecie. Przem. Spoż., 70 (7), 16-19
 • 20. Sobczuk H., Tys J. (2004). Analiza procesu ściskania nasion rzepaku w teście olejowym. Acta Agrophysica, 4 (2), 547-555
 • 21. Shrestha K., Gemechu F. G., De Meulenaer B. (2013). A novel insight on the high oxidative stability of roasted mustard seed oil in relation to phopshoplipid, Maillard type reaction products, tocopherol and canolol contents. Food Res. Int., 54, 587-594
 • 22. Siger A., Kaczmarek A., Rudzińska M. (2015). Antioxidant activity and phytochemical content of cold-pressed rapeseed oil obtained from roasted seeds. Eur. J. Lipid Tech., 117, 1-13
 • 23. Spielmeyer A., Wagner A., Jahreis G. (2009). Influence of thermal treatment of rapeseed on the canolol content. Food Chem., 112, 944-948
 • 24. Tańska M., Rotkiewicz D., Ambrosewicz-Walacik M. (2013). Wpływ warunków ogrzewania nasion rzepaku i gorczycy białej na cechy olejów do produkcji biodiesla. Rośliny Oleiste, 34 (1), 103-114
 • 25. Tynek M., Pawłowicz R., Gromadzka J., Tylingo R., Wardecki W., Karlovits G. (2012). Virgin rapeseed oils obtained from different rape varieties by cold pressed method – their characteristics, properties and differences. Eur. J. Lipid Sci. Tech., 114, 357-366
 • 26. Veldsink J. W., Muuse B. G., Meijer M. M. T., Cuperus F. P., van de Sande R. L. K. M., van Putte K. P. A. M. (1999). Heat pretreatment of oilseeds: effect on oil quality. Fett/Lipid, 7, 244-248
 • 27. Venkatesh, M. S., Raghavan, S. V. (2004). An overview of microwave processing and dielectric properties of agri-food materials. Biosystems Eng., 88, 1-18
 • 28. Wijesundera C., Ceccato C., Fagan P., Shen Z. (2008). Seed roasting improves the oxidative stability of canola (B. napus) and mustard (B. juncea) seed oils. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 110, 360-362
 • 29. Wroniak M. (2012). Wartość żywieniowa olejów rzepakowych tłoczonych na zimno. Żywn. Nauk. Technol. Jakość., 85 (6), 79-92
 • 30. Wroniak M., Ptaszek A., Ratusz K. (2013). Ocena wpływu warunków tłoczenia w prasie ślimakowej na jakość i skład chemiczny olejów rzepakowych. Żywn. Nauk. Technol. Jakość, 1 (85), 92-104
 • 31. Wroniak M., Rękas A., Siger A., Janowicz M. (2016). Microwave pretreatment effects on the changes in seedsmicrostructure, chemical composition and oxidative stability of rapeseed oil. LWT - Food Sci. Technol., 68, 634-641
 • 32. Yang M., Huang F., Liu C., Zheng C., Zhou Q., Wang H. (2013). Influence of microwave treatment of rapeseed on minor components content and oxidative stability of oil. Food Bioprocess Technol., 6, 3206-3216
 • 33. Zheng Ch., Yang M., Zhou Q., Liu Ch.-S., Huang F.-H. (2014). Changes in the content of canolol and total phenolics, oxidative stability of rapeseed oil during accelerated storage. Eur. J. Lipid Tech., 116, 1675-1684
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cd9eb088-430b-4a52-ba9b-7e35ac1e6b47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.