PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/III |
Tytuł artykułu

Badania składu granulometrycznego zawiesin zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The research on grain size distribution in suspension occurring in municipal and industrial wastewater
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W procesach oczyszczania wody i ścieków przy usuwaniu zawiesin istotną rolę odgrywają właściwości i cechy pojedynczych cząstek. Powierzchnia właściwa, kształt, wielkość i stopień upakowania cząstek zawiesiny decyduje o ich właściwościach sedymentacyjnych i sorpcyjnych. Informacje na temat budowy wewnętrznej, struktury i rozmiaru cząstek tworzących zawiesinę można uzyskać między innymi w badaniach składu granulometrycznego przy wykorzystaniu granulometrów laserowych. W artykule przedstawiono oryginalne wyniki badań składu granulome-trycznego zawiesin zawartych w komunalnych ściekach surowych, ściekach oczyszczonych oraz w popłuczynach powstających na stacjach uzdatniania wód podziemnych. Przy opracowywaniu wyników badań składu granulometrycznego zawiesin wykorzystano zmodyfikowaną postać równania Avramiego.
EN
During removal of suspension in course of water and wastewater treatment processes the crucial role is played by properties and features of individual particles. Such parameters as specific surface area, shape, size and compaction of sus pension particles may decide on their settling and sorptive properties. The results of grain size analysis, obtained by means of laser granulometer, give information about structure and size of particles that form suspension. In this paper the original results of suspension’s grain size analysis conducted on municipal wastes originating from mechanical-biological wastewater treatment plants and on filter backwash water taken from iron and manganese removal filters on groundwater treatment plants are presented. The modified form of Avrami equation was used in order to describe grain size results and to identify the process of suspension’s formation.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.43-54,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Ahmed H.A.M, Drzymała J. Two-dimensional fractal linearization of distribution curves. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, t. 39, 2005, s. 129-139.
 • Atteia O., Kozel R. Particle size distributions in waters from karstic aquifer: from particle to colloids. Journal of Hydrology, t. 201, 1997, s. 102-119.
 • Bandrowski J., Merta H., Zioło J. Sedymentacja zawiesin. Zasady i projektowanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • Burbelko A., Gurgul D. Kinetyka przemiany przy natychmiastowym zarodkowaniu w małej objętości. Sprawdzenie statystycznej teorii ekranowania. XXXIII Konferencja Naukowa z okazjiOgólnopolskiego Dnia Odlewnika, WO AGH, Kraków 2009, s. 1-6.
 • Chaignon V., Lartiges B.S., El Samrani A., Mustin C. Evolution of size distribution and transfer of mineral particles between flocs in activated sludges: an insight into floc exchange dynamics.Water Research, t. 36, 2002, s. 676-684.
 • Gonze E., Pillot S., Valette E., Gonthier Y., Bernis A. Ultrasonic treatment of an aerobic activated sludge in a batch reactor. Chemical Engineering and Processing, t. 42, 2003, s. 965-975.
 • IUPAC (Edited by McNaught A.D, Wilkinson A.) Compendium of Chemical Terminology. 2nd Edition. Research Triangle Park, US (NY), Royal Society of Chemistry: London, 1997(http://www.chem.qmul.ac.uk).
 • Jarnicka J., Kęszycka M. Zastosowanie dwukrokowej metody estymacji gęstości do analizy rozkładów wielkości cząstek w układach zawiesin polidyspersyjnych w ściekach. Raport badawczyRB/51/2008, Instytut Badań Systemowych PAN, 2008.
 • Kulczycki P. Estymatory jądrowe w analizie systemowej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.
 • Łomotowski J., Burszta-Adamiak E., Kęszycka M., Jary Z. Metody i techniki optyczne w badaniach zawiesin. Monografia. Wydawnictwo PAN, Instytut Badań Systemowych, 2008.
 • Łomotowski J., Szpindor A. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1999.
 • Neis U., Tiehm A. Particle size analysis in primary and secondary waste water effluents. Water Science Technology, t. 36, nr 4, 1997, s. 151-158.
 • Orzechowski Z. Przepływy dwufazowe jednowymiarowe ustalone adiabatyczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1990.
 • Tural B, Özkan N, Volkan M. Preparation and characterization of polymer coated superparamagnetic magnetite nanoparticle agglomerates. Journal of Physics and Chemistry of Solids, t. 70, 2009, s. 860–866.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c5fa5bcb-dcfc-416e-9ff4-5284398e8498
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.