PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Impact of soil contamination with fluorine on the content of potassium in the biomass of crops

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby fluorem na zawartość potasu w biomasie roślin uprawnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents results of a study on the influence of fluorine-contaminated soil, supplemented with lime, charcoal and loam, on the content of potassium in eight species of crops. The experiments consisted of eight greenhouse pot trials in 2009-2011. The following factors were tested: I – increasing doses of fluorine in the form of potassium fluoride; II –substances neutralising the soil contamination with fluorine. The content of potassium in plants varied, depending on the degree of soil contamination with fluorine, the application of substances inactivating this xenobiothic element, and on the plant species and organs. The highest mean potassium concentration was detected in the aerial bio-mass of phacelia (46.4 g K kg-1 d.m.) and winter oilseed rape (45.9 g K kg-1 d.m.), while the lowest one was assayed in the grain and straw of spring triticale (5.3 and 7.9 g K kg-1 d.m.). The increasing degree of soil contamination with fluorine contributed to an increase in the average content of potassium in maize, narrow-leaf lupine, winter oilseed rape, black radish, the aerial biomass of yellow lupine and the aerial biomass of the first cut of alfalfa, compared to the control. In general, the neutralising substances applied caused a decrease in the content of potassium in the analysed plant parts.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zanieczyszczenia gleby fluorem, do której jednocześnie dodano wapno, węgiel drzewny i ił, na zawartość potasu w ośmiu gatunkach roślin uprawnych. Za podstawę badań przyjęto osiem doświadczeń wazonowych, które przeprowadzono w latach 2009-2011.W doświadczeniach uwzględniono następujące czynniki: I – wzrastające dawki fluoru w postaci fluorku potasu; II – substancje neutralizujące zanieczyszczenie gleby fluorem. Zawartość potasu była zróżnicowana w zależności od poziomu zanieczyszczenia gleby fluorem i od zastosowanych substancji inaktywujących rozpatrywany ksenobiotyk oraz od gatunku i organu badanych roślin. Najwyższą średnią jego zawartość stwierdzono w masie nadziemnej facelii – 46,4 g K∙kg-1 s.m. i rzepaku ozimego – 45,9 g K∙kg-1 s.m., a najniższą w ziarnie i słomie pszenżyta jarego odpowiednio – 5,3 i 7,9 g K∙kg-1 s.m. Wzrastające zanieczyszczenie gleby fluorem przyczyniło się do wzrostu średniej zawartości potasu w kukurydzy, łubinie wąskolistnym, rzepaku ozimym, pszenżycie jarym, czarnej rzodkwi, masie nadziemnej łubinu żółtego, masie nadziemnej facelii oraz w masie nadziemnej I pokosu lucerny siewnej w stosunku do serii kontrolnej. Zastosowane substancje neutralizujące na ogół powodowały obniżenie zawartości potasu w rozpatrywanych organach roślin.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
p.115-124,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury, Plac Lodzki 4, 10-727 Olsztyn, Poland
autor
 • Faculty of Ecology, University of Ecology and Management in Warsaw, ul.Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Poland
Bibliografia
 • Arnesen M.K.A.,1997. Availability of fluoride to plants grown in contaminated soils. Plant and Soil, 191, 13-25.
 • Bombik E., Bombik A., Górski K., Saba L., Bombik T., Rymuza K., 2011. The effect of environmen-tal contamination by fluorine compounds on selected horse tissues. Polish J. of Environ. Stud., 20 (1), 37-43.
 • Chakrabarti S., Patra P.K., Mandal B., Mahato D., 2012. Effect of sodium fluoride on germination, seedling growth and biochemistry of bengal gram (Cicer arietinum). Fluoride, 45 (3/2), 257-262.
 • Czerny B., Put A., Myśliwiec Z., Juzyszyn Z., 2000. The influence of quercetin on some biochemical parameters in rats exposed to environmental contamination with fluorine compounds. Pol. J. En-viron. Stud., 9 (3), 157-161.
 • Doley D., 2010. Rapid quantitative assessment of visible injury to vegetation and visual amenity ef-fects of fluoride air pollution. Environ. Monit. Assess., 160, 181-198.
 • Elloumi N., Abdallah B.F., Mezghani I., Rhouma A., Boukhris M., 2005. Effect of fluoride on almond seedlings in culture solution. Fluoride 38, (3), 193-198.
 • Fung K.F., Wong M.H., 2002. Effects of soil pH on the uptake of Al, F and other elements by tea plants. J. Sci. Food Agric., 82 (1), 146-152.
 • Gupta S., Banerjee S., Mondal S., 2009. Phytotoxicity of fluoride in the germination of paddy (Oryza sativa) and its effect on the physiology and biochemistry of germinated seedlings. Fluoride, 42(2), 142-146.
 • Joshi M., Bhardwaj N., 2012. Effect of fluoride on growth parameters and its accumulation in Triticum aestivum var. Raj. 3675. Fluoride 45 (3/2), 297-301.
 • Kinnunen H., Holopainen T., Raisanen L.M., Karenlampi L., 2003. Fluoride in birch leaves, ground vegetation, litter and humus in the surroundings of a fertilizer plant and apatite mine in Siilinjarvi, eastern Finland. Bor. Environ. Res., 8, 185-192.
 • Li C., Ni D., 2009. Effect of fluoride on chemical constituents of tea leaves. Fluoride, 42 (3), 237-243.
 • Maclean D.C., Hansen K.S., Schneider R.E., 2012. Amelioration of aluminium toxicity in wheat by fluoride. New Phytol., 121, 81-88.Mezghani I., Elloumi N., Abdallah F.B., Chaieb M., Boukhris M., 2005. Fluoride accumulation by vegetation in the vicinity of a phosphate fertilizer plant in Tunisia. Fluoride, 38 (1), 69-75.
 • Ochoa-Herrera V., Banihani Q., Leon G., Khatri CH., Fidel A.J., Sierra-Alvarez R., 2009. Toxicity of flu-oride to microorganisms in biological wastewater treatment systems. Water Res., 43, 3177-3186.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1997. Methods for analysis and assessment of soil and plant properties (in Polish). IOŚ, Warszawa.
 • Prosopis juliflora and its potential for phytoremediation of fluoride contaminated soil. Chemosphere 89, 633-635.
 • Pyś B.J., Pucek T., 1993. Content of nitrogen and Ca, P, K, Mg in fodder crops cultivated in the area of phosphatic fertilizers production plant in Machów. Arch. Ochr. Środ., 3-4, 173-184.
 • Rey-Asensio A., Carballeia A., 2007. Lolium perenne as a biomonitor of atmospheric levels of fluo-ride. Environ. Int., 33(4), 583-588.
 • Ruan J., Ma L., Shi Y., Han W., 2004. The impact of pH and calcium on the uptake of fluoride by tea plants (Camellia sinensis L.). Ann. Bot., 93, 97-105.
 • Saini P., Khan S., Baunthiyal M., Sharma V., 2012. Organ-wise accumulation of fluoride in
 • Statsoft, inc., 2010. Statistica (data analysis software system), version 10.0. www.statsoft.com.
 • Telesiński A., Siwczyk F., Zakrzewska H., 2012. An attempt at determination of the 50% phytotoxi-city threshold for different fluoride concentrations affecting spring wheat (Triticum aestivum L.) and white mustard (Sinapis alba L.) seedlings. Abstracts submitted for presentation at the XXXth Conference of the International Society for Fluoride Research, September 5-8, 2012, Szczecin-Poland. Fluoride, 45(3/1), 151-218.
 • Vike E., 1999. Air-pollutant dispersal patterns and vegetation damage in the vicinity of three alumin-ium smelters in Norway. Sci.Total Environ., 236, 75-90.
 • Weinstein H.L., Davison A.W., 2003. Native plant species suitable as bioindicators and biomonitors for airborne fluoride. Environ. Pollut., 125, 3-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c2a11824-6e8f-4118-985a-e69f5d5a9eb9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.