PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 504 | 2 |
Tytuł artykułu

Ważniejsze trendy w nasiennictwie roślin ogrodniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W zaistniałej ostatnio sytuacji gospodarczej uwaga producentów i handlow­ców skupia się przede wszystkim na możliwości importu/eksportu, zachowaniu praw autorskich do odmian oraz produkcji atrakcyjnego materiału siewnego. Os­tatnio wiele uwagi poświęca się kondycjonowaniu nasion, głównie hydrokondycjonowaniu, metodzie taniej i możliwej do uszlachetnienia dużych partii nasion, między innymi traw, u których dodatkowym problemem powodującym słabe kieł­kowanie jest spoczynek. W ostatnich latach podjęto wiele badań w celu opraco­wania metod ekologicznej produkcji nasion, które stanowią niezbędny materiał wyjściowy do produkcji ekologicznej. Z tą oraz integrowaną produkcją związane są nowe trendy w ochronie roślin, preferujące do zwalczania patogenów i szkod­ników naturalne środki, nietoksyczne dla środowiska. Nowym problemem w nasiennictwie jest zastosowanie kiełkujących nasion w bioindykacji skażeń środowis­ka oraz poszukiwanie najlepszych markerów żywotności nasion.
EN
In the present economical situation, producers and trade staff pay great attention to the possibilities of the seed export/import, author rights to varieties and to production of attractive seeds. A lot of attention is also paid to seed conditioning, especially hydroconditioning, which is not expensive and can be used for several plants including grasses, in which germination is additionally restricted by dormancy. In the last year, a lot of research was done in order to elabo­rate the methods of ecological seed production. These seeds are necessary for ecological production of plants. According to this production, new trends in plant protection are developed, in which new organic compounds, not toxic to the environment, are elaborated. The new aspect in seed production is bioindication of the toxic pollution of the environment based on germinating seeds.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
504
Numer
2
Opis fizyczny
s.593-600,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Badek В., Van duijn В., Grzesik M. 2005. Effects of water supply methods and seed moisture content on germination of China aster (Callistephus chinensis) and tomato seeds (Lycopersicon esculentun Mill.). Europ. J. Agron. (w druku).
 • Bailly C., Walters C., Côme D., Corbineau F. 2003. Seed water status as related to storability and dormancy. International Workshop on Applied Seed Biology. Pro­gramme Book of Abstracts. Łódź, 23-25 X 2004: 19-21.
 • Burguat F. 2004. Seed markt in the European Union. Hodowla Roślin i Nasien­nictwo 4: 3-9.
 • Copeland L.O., McDonald M.B. 1995. Seed science and technology. Chapman and Hall, NY: 258-276.
 • Chołuj D., Podlaski S.Z. 2003. Konf. międzyn. „Chlorophyll fluorescencje as a metod of seed quality determination". International Workshop on Applied Seed Biology. Programme Book of Abstracts. Łódź, 23-25 X 2004: 60-61.
 • Corbineau F., Bailly C., Cóme D. 2003. Markers of seed quuality. International Workshop on Applied Seed Biology. Programme Book of Abstracts. Łódź, 23-25 X 2004: 54-57.
 • Dubowa I., Zarina D. 2003. Application of Toxkit microbiotests for toxicity assess­ment in soil and compost, ll"1 International Symposium on toxicity Assestmen. Vilnus, 1-6 VI 2003. Abstracts: 53
 • Dubowa I., Zarina D., Grube M. 2002. Use of Toxkit microbiotests in determination of pesticide toxity in soil land groundwater. Proc. Latvian Acad. Sciences. 56: 127-133.
 • Grzesik M. 2003. New developments in seed quality improvement. International Workshop on Applied Seed Biology. Programme Book of Abstracts. Łódź, 23-25 X 2004: 115 ss.
 • Grzesik M. 2004. Wybrane zagadnienia z produkcji nasion ekologicznych, w: Wybra­ne zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. B. Michalik i W. Wiener red., Kraków
 • Grzesik M., Matysiak В., Orlikowski L., Sochacki D., Soika G., Strojny Z. 2004.
 • Produkcja roślin ozdobnych metodami ekologicznymi. Materiały szkoleniowe dla rolników. Radom (w druku).
 • Grzesik M., Romanowska-Duda Z. 2003. Seed germination - its improvement an use­fulness in monitoring of the toxic pollution in environment. Łódź, 23-25 X 2003: 36-38.
 • Grzesik M., Romanowska-Duda Z. 2005. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie oraz wzrost siewek gorczycy białej i rzeżuchy, w: Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych. Praca zbiorowa pod red. B. Michalik i E. Żurawicza. ISK, Skierniewice, PTNO: 257-262.
 • Grzesik M., Romanowska-Duda Z., Janas R. 2003a. Effects of guanidine polymer on the seed health, enzyme activity and germination. 1st Conference of the Polish So­ciety for Plant Experimental Biology. Olsztyn, 3-6 IX 2003: 202-205.
 • Grzesik M., Romanowska-Duda Z., Janas R. 2003b. Odkażanie nasion substancjami nietoksycznymi dla ludzi i środowiska. Folia Horticulturae, Suplement 2003/1: 562-564.
 • Halmer P. 2003. Commercial pelleting, coating and priming. International Work­shop on Applied Seed Biology. Programme Book of Abstracts. Łódź, 23-25 X 2004: 38-39.
 • Kapustka L.A., Reporter M. 1994. Terrestrial primary producers, w: Handbook of Ecotoxicology. P. Calow (red.). Oxford Blackwell Scientific Publications London Edinburgh Boston. Vol. I: 278-299.
 • Karsznicka A.M. 2002. Wpływ metod ograniczających procesy utleniania na kiełko­wanie i wigor starzejących się nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis) i na­gietka lekarskiego (Calendula officinalis). Praca doktorska ISK, Skierniewice: 156 ss.
 • Kolasińska K. 1998. Germination test for tufted hair-grass (Deschampsia caespitosa (L.) P. Bauv.) seeds. Plant Breeding and Seed Science 42(1): 11-15.
 • McDonald, M.B. 2000. Seed priming, w: Seed technology and its biological basis. Black M., Bewley J.D. Sheffield Academic Press, England; CRCPress, USA and Canada: 287-325.
 • Nałęcz-Jawecki G. 2000. Bioindykacja. Biologiczne metody badania toksyczności środowiska. AM, Warszawa: 60 ss.
 • Oracz K., Bogatek R., Vinel D., Come D., Corbineau F. 2003. Oxidative burst in germinating mustard sedes (Sinapis alba L.) exposed to allelopathy stress generated by sunflower. International Workshop on Applied Seed Biology. Programme Book of Abstracts. Łódź, 23-25 X 2004: 32-33.
 • Orlikowski L. 2002. Wykorzystanie wyciągu z grejpfruta w ochronie cisa, cyprysika Lawsona i wrzosów przed Phytophthora cinnamomi. Sylwan 3: 91-97.
 • Orlikowski L., Skrzypczak C., Wojdyła A. 1999. Biological activity of plant extracts and chitosan toward soil - borne and leaf pathogens. Botanica Lithuanica 3: 47-54.
 • Persoone G., Jansen C., De Coen W. 2000. New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. Kluwer Academic/Plenum Publishers. Wiley InterScience: 550.
 • Persoone G., Marsalek В., Blinova I., Torokne A., Zarina D., Manusadzianas L., Nałęcz-Jawecki G., Tofan L., Stepanova N., Tothova L., Kolar B. 2004. Praktyczna i prosta klasyfikacja poziomu toksyczności wód pitnych i ścieków przy użyciu systemów Microbiotest. International Workshop on Applied Seed Biology. Programme Book of Abstracts. Łódź, 23-25 X 2004: 45-46.
 • Prończuk M. 1971. Zdolność kiełkowania 7 gatunków traw w pierwszym roku po zbiorze. Biul. IHAR 1-2: 15-21.
 • Pruszyński S. 1997. Znaczenie ochrony roślin w rozwoju rolniczych technologii pro­dukcji. Progr. Plant. Prot./Post. Ochr. Roślin. 37(1): 19-26.
 • Rochalska M. 2003. Frequent magnetic Field as a metod of post harvest seeds quali­ty estimation. International Workshop on Applied Seed Biology. Programme Book of Abstracts. Łódź, 23-25 X 2004: 45-46.
 • Sołtysiak u. 1995. Rolnictwo ekologiczne. Od producenta do konsumenta. Ekoland. Stiftung & UMWELT: 11-22.
 • Swenson S.M., Rickard K.E., Freemark P., Mac Quarrie M. 1991. Testing for pesti­cide toxicity to aquatic plants: recommendation for Test Species, w: Plants for toxici­ty assestment. 2 Volume, ASTM STP 1115, Gorsuch J.W., Lower W.R., Wang W. and Lewis M. red.: 77-97.
 • Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 16.03.2001. Dz.U. Nr 38, poz. 452.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c14e17f5-f25e-4518-aa29-1a29096f853f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.