PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie przedsiewnej stymulacji elektrycznej nasion życicy trwałej (Lolium perenne L.) dla pozyskiwania hodowlanego materiału wyjściowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Using of pre-sowing electrostimulation of seeds of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) for the creation of initial breeding material
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono przedsiewną stymulację nasion życicy trwałej w polu elektrycznych wyładowań koronowych (EPWK). Określono jej wpływ na wydajność paszową i produktywność nasion stymulowanego materiału. Ustalono, że taka obróbka może służyć jako fizyczny mutagen w procesie hodowli traw wieloletnich. Przeprowadzono badanie zmutowanych form dwóch odmian życicy trwałej w drugim pokoleniu. Otrzymane rezultaty dają podstawę, by twierdzić, że przedsiewna obróbka nasion życicy trwałej w polu elektrycznych wyładowań koronowych jest efektywna w nasiennictwie jako środek podwyższania wartości siewnych nasion już w drugim pokoleniu. Może także służyć jako perspektywiczna metoda hodowlana przy pozyskiwaniu materiału wyjściowego w celu wyprodukowania nowych intensywnych odmian danego gatunku. Udowodniono, że optymalnym reżimem stymulacji elektrycznej nasion dla materiału selekcyjnego życicy trwałej jest natężenie pola elektrycznego Е = 3,3 kW.cm-1, ekspozycja te = 30 s i czas leżakowania tl = 5 dni. To umożliwia rozszerzenie spektrów i częstotliwości indukowanej zmienności mutacyjnej w następnych pokoleniach według cech użytkowych w sensie gospodarczym i podwyższanie efektywności doboru form cennych w sensie hodowlanym. Na podstawie rezultatów badań ustalono, że natężenie pola elektrycznego, ekspozycja i czas leżakowania nasion we wszystkich wariantach przyczyni się do wzrostu heterogenności populacji polowych w następnych pokoleniach.
EN
Pre-sowing electro-stimulation of seeds of perennial ryegrass was carried out in the corona electric field. Its influence on seed and fodder productivity of the stimulated seed material was defined. It was determined that given treatment may serve as a physical mutagen while breeding perennial grasses. Mutant forms of two varieties of perennial ryegrass in the second generation were studied. The results obtained give us grounds to affirm that pre-sowing perennial ryegrass seed treatment in the corona electric field is effective not only for use in seed production as a measure of raising its sowing and productive qualities. It may also serve as a high-potential selective method for increasing fodder and seed productivity, provided that the initial material for breeding of new intensive varieties of this kind will be created. It has been proved that the optimum regime of seed electrostimulation for breeding material of perennial ryegrass is electric field intensity (E = 3.3 kW cm-1), exposure (30 sec.) and time of seasoning (5 days). The method provides an opportunity to widen the spectra and frequency of induced mutant variability in subsequent mutant generations according to economically valuable characteristics, and to increase the efficiency of breeding valuable cultivars. Due to the results of the study it has been determined that the intensity of the electric field, exposure time and time of seeds seasoning in all the variants led to an increase of heterogeneity of field populations structural organisation in a number of consecutive generations.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
s.55-66,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, ul.Volodymira Vielikogo 1,80381 Lwów - Dublany, Ukraina
autor
 • Instytut Rolniczy Narodowej Akademii Nauk Rolniczych, ul.Grushevskogo 5, 81115 Obroshino, Ukraina
Bibliografia
 • Borodin I.F., 1991. Stosowanie electro-energii w technologicznych procesach w rolnictwie [W:] Stosowanie electro-energii w procesach technologicznych i badaniach naukowych. Saratow, 125.
 • Borodin I.F., Szczerbakow K.N., 1998. Sposoby elektrofizyczne stymulowania wzrostu roślin. Technika w rolnictwie, 5, 35-36.
 • Buhajow W.D., Antoniw S.F., 2012. Współczesne technologie wytwarzania nasion traw wieloletnich. Poradnik Ukraińskiego Rolnika, 156-161.
 • Carenko O.M., 2000. Metody komputerowe w rolnictwie i biologii: Poradnik naukowy. Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy. Podręcznik akademicki, 203.
 • Dospiechow B.A., 1985. Metodyka doświadczenia terenowego (z podstawami statystycznego opracowania wyników badań). Moskwa, Agropromizdat, 351.
 • Dryncza W.M., Cydendorżyjew B.D., Kubejew E., 2010. Główne zasady przedsiewnej obróbki nasion. Przechowywanie i przetwarzanie ziarna, 12(138), 20-23.
 • Gadzało J.M., 2009. Mikrofalowa technologia – krok w przyszłość branży agrarnej. Przechowwalnictwo i przetwórstwo zbóż. 5, 26-28.
 • Gołowczenko G.S., Sługinow W.M., 2010: Rezultaty eksperymentalnych badań separacji nasion buraków cukrowych od świrzepy na elektromagnetycznych maszynach czyszczących. . Biuletyn Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, 2(22), 26-31.
 • Griffits D., Spiczkina I., 1971. Zasady nasiennictwa traw paszowych. Wyd. „Kołos”, Moskwa, 182.
 • Horyński M., 2005. Electric properties in milling quality verification for crop grain, Motoryzacja i energetyka rolnictwa, Моtrоl, Lublin, 7, 219-225.
 • Kłapp E., 1961. Sianokosy i pastwiska. Selchozizdat, 616.
 • Kovalyshyn S.J., Shvets O.P., Grundas S., Tys J., 2013. Use of the electro-separation method for improvement of the utility value of winter rapeseeds. Int. Agrophysics, 27(4), 491-494.
 • Kowałyszyn S.J, Paraniuk W., Dadak W., Sokoluk W., 2012. Ocena i poznanie nowych cech podzielności drobnonasionowych mieszanek kultur rolniczych. Motoryzacja i energetyka rolnictwa, Моtrоl, Lublin, 14D, 95-103.
 • Mykytenko A.P., 1995. Nowe odmiany i osobliwości selekcji traw wieloletnich. Urożaj, Kyjiw, 85.
 • Nowosiołow J..K., Kwitko G.P., 1986. Technologia uprawy intensywnych odmian roślin paszowych. [W:] Drogi intensyfikacji produkcji paszy i podwyższania jakości pasz. Agropromizdat, Moskwa, 181-182.
 • Pałow I., Sirakow K., Kuzmanow E., Armianow H., 2012. Rezultaty badań przedsiewnej obróbki elektromagnetycznej nasion fasoli. Technika w rolnictwie, 2, 6-7.
 • Pavłow I., Stefanow G., Ciań Żucz Żu., 1995. Badania obróbki elektromagnetycznej nasion bawełny pod kątem ich jakości. Journal of Huaiyin Techers College, Chine, 18-20.
 • Pawłyk Z.J., 1978. Życicya trwała cv. Drohobyckyj 1. Pasze i ich produkcja. Wyd. „Urażaj”, Kijów, 6, 41-43.
 • Siarkowski Z., Lebiedowicz W., Maciejewski M., 2005. Metoda doboru pod względem energetycznym maszyn i urządzeń w produkcji zbóż paszowych. Motoryzacja i energetyka rolnictwa, Моtrоl, Lublin, 7, 119-123.
 • Tomme M.F., Martynenko R.W., 1972. Aminokwasowy skład paszy. Wyd. „Kołos”, Moskwa, 288.
 • Własiuk J.I., Zinczenko B.S., 1974. Trawy wieloletnie. Wyd. „Urażaj”, Kijów, 63.
 • Yusupov R., Yusupova G., 2004. Disinfection of grain by electromagnetic field energy. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. Моtrоl, Lublin, 6, 289-295.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-be6e64bf-0e4f-42a5-9927-8a4dccc374c7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.