PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 28 | 1 |
Tytuł artykułu

Sustainable management of lakes taking into consideration the tourism and nature conservation in Australia and New Zeland

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Zrównoważone gospodarowanie jeziorami ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i ochrony przyrody w Australii i w Nowej Zelandii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper attempts to present the issue of sustainable development of tourism lakes on the example of New Zealand, classified as world leaders in the field of tourism use of the lakes, and Australia featuring a variety of interesting use of the lakes, not only from tourism. point of view. The study is trying to focus on particular attention to the negative effects posed by the development of tourism in the lakes. The analysis has also been an attempt to show the strategy to counteract these negative effects and tested strategies for the comprehensive management of lakes in the economy with particular emphasis on tourism. This paper is trying to demonstrate the use of zoning strategies of tourism and “Triple Bottom Line” strategies for managing tourism in Australia and the specificity of the “Living Lake” project in New Zealand. This analysis would like to also find links entrepreneurial activity in understanding the dynamics of the tourist economy and protection scales of the lake ecosystems. Understanding the relevant processes of tourism lakes is essential to a better understanding and future planning of the economy of lakes. Despite the diversity of tourism lakes issues relating to its geographical location and their specificity in Australia and New Zealand seem to look for similarities on both the use of lakes and the threats posed by the development of tourist enterprises.
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę zrównoważonego rozwoju turystyki jezior na przykładzie Nowej Zelandii, zaliczanej do światowej czołówki w zakresie turystycznego ich wykorzystania i Australii cechującej się ciekawą różnorodnością wykorzystania jezior nie tylko z turystycznego punktu widzenia. Ze szczególną uwagą zanalizowano skutki negatywne, które niesie rozwój turystyki dla jezior. Podjęto także próbę ukazania strategii przeciwdziałania im i poddano badaniu strategie kompleksowego zarządzania gospodarką jezior ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. W analizie starano się zaprezentować wykorzystanie strategii strefowania turystyki i strategii Triple Bottom Line w zarządzaniu turystyką w Australii i specyfikę stosowania programu Living Lake w Nowej Zelandii. Autorka szukała powiązań działalności przedsiębiorczości turystycznej ze zrozumieniem dynamiki gospodarki jezior i ochroną jej ekosystemów w różnych skalach. Zrozumienie istotnych procesów turystyki jezior jest niezbędne do lepszego zrozumienia i przyszłego planowania gospodarowania jeziorami. Pomimo różnorodności problematyki turystyki jezior związanej z geograficznym położeniem i ich specyfiką w Australii i w Nowej Zelandii, jak się wydaje należy szukać podobieństw zarówno w zakresie wykorzystania jezior, jak i w zagrożeniach związanych z rozwojem przedsięwzięć turystycznych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
28
Numer
1
Opis fizyczny
p.91-106,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Management in Tourism, Jagiellonian University, ul.Lojasiewicza 4, 30-304 Cracow, Poland
Bibliografia
 • A directory of importent wetlands in Australia, 2001. http://www.environment.gov.au/water/publications/environmental/wetlands/pubs/directory.pdf, access: 10.05.2012.
 • A directory of wetland in New Zealand, RAMSAR, 1995; http://www.doc.govt.nz /upload/documents/science-and-technical/nzwetlands00.pdf, access: 12.05.2012.
 • ANIGACZ W., ZAKOWICZ E. 2003, Ochrona środowiska, Politechnika Opolska, Opole, pp. 159–163, http://www.dbc.wroc.pl/Content/12115/SiM–z.147–p.pdf, access: 15.05.2012.
 • Australia’s RAMSAR Sites, 2010; http://www.environment.gov.au/water/publications/environmental/wetlands/pubs/ramsar.pdf, access: 18.05.2012.
 • COOPER C. 2006. Lakes as tourism destination resources. [In:] Lake tourism, an integrated approach to Lacustrine Tourism Systems, C.M. Hall, T. Harkonen. Channel View Publications, pp. 27–42.
 • CARR A.M. 2006. Lakes, myths and legends: the relationship between tourism and cultural values for water in Aotearoa/New Zealand. J. Sustain. Tour., 12(5): 432–459.
 • Community strategy for the future management of lakes, 2004, http://www.wet.org.nz/wp-content/uploads/2009/10/WETCommunityStrategy.pdf, access: 22.05.2012.
 • DUDEGEON D., ARTHINGTON A.H., GESSNER M.O., KAWABATA Z.I., KNOWLER D.J., LEVEQUE C., NAIMAN R.J., PRIUR-RICHARD A.H., SOTO D., STIASSNY M.L.J., SULLIVAN C.A. 2006, Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biol. Rev., 81(2): 163–182.
 • ELKINGTON J. 1997. Cannibals with Forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone, Oxford.
 • ERKKILA D.L. 2006, Local considerations in marketing and developing lake destination areas. [In:] Lake Tourism – An Integrated Approach to Lacustrine Tourism Systems. Eds. C.M. Hall, T. Härkönen. Channel View Publications, UK.
 • FINLAYSON C.M., STORRS M.J., HALL R., BAYLISS B. 1998. Management Issues for Northern Australia Wetlands, www.environment.gov.au/ssd/publications/ssr/pubs/ssr148-part4.pdf, access: 24.05.2012.
 • Global Lake Ecological Observatory Network, 2012, www.gleon.org, access: 10.05.2012.
 • GROMADA K., LORANT D. 2009. Lakes in Poland and Hungary, International Lake Tourism Conference Canada, http://ctcdr.lakeheadu.ca/presentations/DavidPresentation, access: 17.05.2012.
 • HALL C.M., HÄRKÖNEN T. 2006. Research agendas and issues in lake tourism: From global to local concerns: 223. http://canterbury.nz.academia.edu/Cmichael, access: 10.05.2012.
 • Hall/Books/10001/Lake–Tourism–An–Integrated–Approach–to–acustrine–Tourism–Systems, access: 10.05.2012.
 • HADWEN W.L., ARTHINGTON A.H., BOON P.I., LEPESTEUR M., MCCOMB A. 2006. Rivers streams lakes and estuaries hot spots for cool recreation and tourism in Australia, CRC for Sustainable Tourism, http://www.sustainabletourismonline.com/112/tourism-in-different-ecosystems/rivers-streamslakes-and-estuaries-hot-spots-for-cool-recreation-and-tourism-in-australia, access: 25.05.2012.
 • How clean and green is New Zealand. 2011, http://www.terranature.org/riversStreams.htm, access: 29.05.2012.
 • Integrated Water Resource Management, Australia, Lake Eyre, 2009, http://www.environment.gov.au/water/publications/action/case-studies/lake-eyre-basin.html, access: 29.05.2012.
 • KURLETO M. 2011. Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Lake Pedder, http://en.wikipedia.org/wiki/Lake–Pedder, access: 28.05.2012.
 • Lake Taupo, http://en.wikipedia.org/wiki/Lake–Taupo, access: 30.05.2012.
 • Lake Wanaka, http://en.wikipedia.org/wiki/Lake–Wanaka, access: 28.05.2012.
 • Land and On. Water management plans, 2012, http://www.g-mwater.com.au/lakeeildon, access: 28.05.2012.
 • Making Tourism More Sustainable, 2005, A Guide for Policy Makers, United Nation Environment Programme & World Tourism Organization, http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicyEN.pdf, access: 19.05.2012.
 • MCKENRYK A. 1972. History and critical analysis of the controversy concerning the Gordon River Power Scheme in Australian Conservation Foundation. Pedder Papers, pp. 9–39.
 • MIRSANJARII M. 2007. The Importance of lake’s Environmental management for Sustainable Ecoturism, Malayer University, http://wldb.ilec.or.jp/data/ilec/WLC13–Papers/S18/s18-4.pdf, access: 19.05.2012.
 • MITCHELL B. 1990. Integrated Water Management. [In:] Integrated water management: International experiences and perspectives. Ed. B. Mitchell. U.K.: Bel-haven Press. London.
 • Natural Resources Environment Booklet, Final Document, Policy for Sustainable Recreation and Tourism on Victoria’s Public Land, 11 October 2011, http://www.dse.vic.gov.au/recreation-andtourism/policy-for-sustainable-recreation-and-tourism-on-victorias-public-land, access: 22.05.2012.
 • RANADE P.S. 2007. Managing Lake Tourism: Challenges Ahead, Conference on Tourism in India, IIMK, 15–17 May 2007.
 • Rezolucja ONZ NR 58/217 z dnia 23 grudnia 2003, „Woda dla życia”, http://www.un.org/waterforlifedecade/, access: 10.05.2012.
 • Sieć wschodnioeuropejska, Program Living lakes, Podsumowanie projektu. 2006: 64, http://www.globalnature.org/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=6779&domid=1011&fd=2, access: 10.05.2012.
 • SPIRES A.G. 1996. Review of international/continental wetland resources Environmental Research Institute, Jabiru. Australia, http://www.wetlands.org/RSIS/WKBASE/GRoWI /review–global.doc, access: 23.05.2012.
 • Streams and Lakes Assessment, University of Technology Sydney, 2012, http://www.handbook. uts.edu.au/subjects/details/91155.html, access: 28.05.2012.
 • Sustainable Recreation & Tourism on Victoria Public land, Victoria Department Natural Resources and Environment, 2002, http://www.dse.vic.gov.au/–data/assets/pdf–file/0019/ 104815 /SusRec TourismPolicy.pdf, access: 28.05.2012.
 • TIKKANEN I. 2003. Classification of lake tourism activates in Finland: A resource approach. International Lake Tourism Conference, Savonlinna, Finland, University of Kuopio, http://www.taloverkot.fi/irma.tikkanen/tikkanenpaperlaketourism.pdf, access: 28.05.2012.
 • TUOHINO A. 2006. Lakes as an opportunity for tourism marketing. [In:] Lake tourism: An integrated approach to lacustrine tourism systems. Eds. C.M. Hall, T. Härkönen. Channel View Publications, UK, pp. 101.
 • Guidelines and Water Quality, 2012. USING ANZECC. http://www.environment.nsw.gov.au/water/usinganzeccandwqos. access: 21.05.2012.
 • Win, Win Strategies, Case study, 2004, http://www.brodyweiser.com/pdf/Win-WinStrategies-San-Juan.pdf, access: 21.05.2012.
 • WRATEN S. 2011. Monitoring and enhancing the lakes ecosystem services, Lincoln University, New Zealand.
 • Wuhan, Declaration 13 th World Lake Conference Rehabilitate the Lake Ecosystem 2009, http://www.ilec.or.jp/eg/wlc/wlc13/WuhanDeclaration.pdf, access: 21.05.2012.
 • ZONING SCHEMES, 2010, SUSTAINABLE TOURISM ONLINE, http://www.sustainabletourismonline. com/parks-and-culture/visitor-management/zoning-schem, access: 26.05.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bc831816-e2c1-407e-be19-5c72f705292c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.