PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Dodawanie wartości w łańcuchach dostaw żywności – studium przypadku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Adding value in food supply chains – case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano analizy wybranej grupy producentów owoców i warzyw w zakresie uzyskania odpowiedzi na trzy kluczowe pytania badawcze: co jest innowacją w badanej grupie, w jaki sposób kreowana jest tam wartość dodana i w jaki sposób ta grupa oddziałuje na lokalną społeczność wiejską. Wybór tej organizacji do badań był celowy, na podstawie takich kryteriów, jak: innowacyjność organizacji, unikalność rozwiązania oraz współpraca z ODR. Dane źródłowe uzyskano metodą wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego z przedstawicielami zarządu. Stwierdzono, że badana grupa stanowi w województwie małopolskim unikatowy przykład integracji pionowej „w przód” oraz przechwytywania wartości dodanej z rynku przez wyeliminowanie wszystkich pośredników. Stanowi model biznesowy, który obejmuje cały łańcuch dostaw, tj. od pola do półki sklepowej. Wysoka jakość produktów i duże ich zróżnicowanie pozwala na osiąganie wysokich dochodów oraz inwestowanie w dalszy rozwój. Grupa stworzyła nowe miejsca pracy w lokalnym środowisku, upowszechnia dobre praktyki sadownicze, produkcyjne i przetwórcze oraz przez podatki i sponsoring przyczynia się do rozwoju ekonomicznego społeczności lokalnej.
EN
The paper analyses the selected group of fruit and vegetable producers in terms of answers to three key research questions: which is an innovation in the examined group, how the added value is created and how this group interacts to the local rural community. The selection of this organization for research in the Malopolska province was based on criteria such as organizational innovation, uniqueness of the solution and cooperation with the ODR. Source data was obtained by the direct interview method conducted by the authors with representatives of the Management Board. It was found that the Group is a unique example of vertical integration „forward” and capturing added value from the market by eliminating all intermediaries. It is a business model that covers the whole supply chain, i.e. from the field to the store shelves. The high quality of the products and the large variety of them make it possible to achieve high income and invest in further development. The Group has created new jobs in the local environment, disseminates good practices in orchards, production and processing, and through taxes and sponsorship contributes to the economic development of the local community.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.105-110,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, Kraków
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • Bednarz Leszek. 2013. „Analiza działań w łańcuchu dostaw z punktu widzenia tworzenia wartości”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 6 (38): 337-355.
 • EIPAGRI. 2015. Innowacyjne zarządzanie krótkim łańcuchem dostaw żywności. Raport końcowy. 2015. Grupa fokusowa EIPAGRI, www.produktlokalny.pl/publikacje, dostęp sierpień 2017.
 • European Network for Rural Development. 2016. ”Smart and Competitive Food and Drink Supply Chains”. EU Rural Review 22: 1-48. https://enrd.ec.europa.eu, dostęp sierpień 2017.
 • Firlej Krzysztof. 2013. „Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym”. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XIV (13): 27-39.
 • Jarzębowski Sebastian, Bogdan Klepacki. 2013. „Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej”. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 107-117.
 • Kania Józef. 2008. „Razem możemy więcej, czyli jak wspólnie działać w grupach producentów rolnych”. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4(55):16-28.
 • Kania Józef, Wiesław Musiał, Krystyna Vinohradnik. 2004. „Prognoza rozwoju łańcucha dostawczego małych i średnich przedsiębiorstw sektora żywnościowego”. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1 (37): 110-122.
 • Kawecka Agnieszka, Marcin Gębarowski. 2015. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności – korzyści dla konsumentów i producentów żywności”. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37): 1-7.
 • Krzyżanowska Krystyna. 2016. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Łącka Irena. 2012. „Integracja pionowa w przetwórstwie drobiu szansą na wzrost i rozwój firmy we współczesnej gospodarce”. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (20): 94-103.
 • MRiRW. 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program–Rozwoju- Obszarów-Wiejskich-2014-2020, dostęp lipiec 2017.
 • Motowidlak Urszula, Anita Fajczak-Kowalska. 2010. „Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności”. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 10 (2): 91-99.
 • Nowak Anna, Roland Gąsior, 2017. „Integracja pozioma producentów rolnych – możliwości i bariery”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Oeconomia LI (1): 63-72, doi:10.17951/h.2017.51.1.63.
 • OECD, EUROSTAT. 2008. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, OECD, EUROSTAT.
 • Sroka Wojciech, Tomasz Wojewodzic, Bernd Pölling. 2016. „Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy”. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (2): 55-68.
 • Urban Stanisław, Krystyna Szlachta. 2000. Ekonomika i organizacja handlu żywnością. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ba401f1c-3c85-4777-adeb-202810bf9269
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.