PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Wyzwania demograficzne peryferyjnych obszarów wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Demographic challenges of peripheral country areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest identyfikacja wyzwań i zagrożeń dla rozwoju społeczno-gospodarczego peryferyjnych obszarów wiejskich, wynikających ze specyfiki procesów demograficznych zachodzących na tych obszarach. Badaniami szczegółowymi (lata 2004-2016) objęto przygraniczne gminy Podkarpacia. Ich peryferyjność wynika zarówno z przygranicznego położenia, jak i położenia względem regionalnych i krajowych ośrodków rozwoju (odległości – dostępności). Stwierdzono, że badane obszary stoją w obliczu dużych wyzwań demograficznych, wynikających z małej i zmniejszającej się liczby ludności (przy niskim wskaźniku gęstości zaludnienia). Jest to wynikiem zarówno zaszłości historycznych, procesów migracyjnych, jak i ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego. Te procesy rzutują na niekorzystną strukturę wiekową ludności z całym „pakietem” problemów towarzyszących starzejącemu się społeczeństwu. Zagraża to rozwojowi badanych jednostek, ogranicza możliwości pełnego wykorzystania ich endogenicznego potencjału. Demografia urasta do rangi bariery rozwoju peryferyjnych obszarów przygranicznych regionu.
EN
The objective of the elaboration is to identify challenges and threats to the socio-economic development of rural peripheries resulting from the specificity of the demographic processes taking place in these areas. Detailed research (2004-2016) covered border communes of Podkarpacie. The peripherality stem from their cross-border location and position in relation to regional and national development centers (distances – availability). It was found that the surveyed areas face large demographic challenges resulting from small and declining population (low population density index) that results from both historic reasons, migration processes as well as negative natural growth index. These processes affect the unfavorable age structure of the population with the whole “package” of problems that accompany the aging population jeopardizing the development of the surveyed entities, limiting the possibility of full use of their endogenous potential. Demography is becoming a barrier to the peripheral development of the border regions.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.213-218,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Bibliografia
 • Błachut Barbara, Marek Cierpiał-Wolan, Adam Czudec, Grzegorz Ślusarz. 2015. Obszary transgraniczne Polski, Słowacji, Ukrainy – czynniki progresji i peryferyzacji. Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
 • Cierpiał-Wolan Marek. 2017, Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w województwie podkarpackim. [W] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, 65-84. Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 • Grzelak Grzegorz. 2002. „Polskie regiony w procesie integracji europejskie”. Studia Regionalne i Lokalne 2-3(9): 61-63.
 • Idczak Piotr. 2013, Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. Difin. Warszawa.
 • Klamut Mirosława. 2008. Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej. [W] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, 47-77. Warszawa: PWN.
 • Nowińska-Łaźniewska Ewa. 2004. Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Okólski Marek. 2010. Wyzwanie demograficzne Europy i Polski. [W] Europejskie wyzwanie dla Polski i jej regionów, red. A. Tucholska, 91-120. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Ślusarz Grzegorz. 2016. „Strategiczne priorytety rozwoju obszarów wiejskich a zrównoważone wykorzystanie ich potencjału”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 221-227.
 • Ślusarz Grzegorz 2017. Podkarpacie wobec wyzwań demograficznych. [W] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, 26. Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 • Wiatrak Andrzej P. 2015. „Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego jako narzędzie rozwoju i aktywności ludności”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 303-307.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ba0ce925-3234-4734-81e6-bb644eebcd38
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.