PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zmiany zawartosci wybranych mikroelementow w wodach Malej Gunicy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono zmiany stężenia Zn, Mn, Fe w wodach Małej Gunicy. Oznaczenia przeprowadzono w okresie wegetacyjnym 2003 roku na terenach użytkowanych rolniczo. Poziom zawartości mikroelementów w wodach Małej Gunicy zależny był od terminu poboru prób. Najniższe stężenie Zn oznaczono w maju, Mn w czerwcu, a Fe we wrześniu. W lipcu i sierpniu stwierdzono podwyższenie zawartości Zn do poziomu 0,24 mg·dm⁻³ , uważanego za toksyczny dla organizmów wodnych. Ze względu na stosunkowo małe i nieszkodliwe dla organizmów żywych wartości stężeń oznaczanych pierwiastków badane wody można stosować do nawadniania pól i pojenia bydła. Jakość wód Małej Gunicy obniżał poziom stężeń Mn i Fe (III klasa czystości wód).
EN
Paper presents the studies on changes of Zn, Mn, Fe contents in the water of Mała Gunica river. The analyses were carried out every month in vegetation period 2003 on agricultural area. The level of microelement contents depended on the time of water sampling. The lowest Zn content was determined in May, Mn in June and Fe in September. In July and August an increase in concentration of Zn up to level 0.24 mg·dm⁻³ was observed, what is considered as toxic for water organisms. The tested concentrations of Zn, Mn, Fe in water were low and harmless for living organisms may be used for irrigation and as drinking water for animals. On the basis of Mn and Fe concentration the waters of Mała Gunica can be qualified as to the third-class of purity.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.753-759,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Slowackiego 17, 70-434 Szczecin
Bibliografia
 • Alloway B. J., Ayres D. C. 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 219 ss.
 • Cieśliński Z., Gruszka J., Miatkowski Z. 2000. Zawartość metali ciężkich w glebach w miejscu składowania obornika. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 205 - 208.
 • Domagała J., Poleszczuk G., Kaspryk A., Kosowska B. 2001. Rzeczka Bukowa w aglomeracji miejskiej - od źródeł na Bezrzeczu do ujścia do Odry - badania biologiczne i chemiczne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 476: 357 - 364.
 • Durkowski T., Łempicka A., Pawlik-Dobrowolski J., Woroniecki T. 1999. Mokry opad zanieczyszczeń atmosferycznych jako podstawowe źródło zanieczyszczeń zbiorników wodnych (na przykładzie jeziora Miedwie). Rocz. AR w Pozn. CCCX, Melior. Inż. Śród. 20, cz. I: 391 - 402.
 • Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J. 1999. Fizyczno-chemiczne badania wód. Wyd. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań: 108 - 110.
 • Gałczyńska M., Wybieralski J., Siwek H. 2002. Wpływ zawartości związków fosforu i azotu na proces eutrofizacji wód powierzchniowych na terenach rolniczych Pomorza Zachodniego. Nawozy i Nawożenie 4(13): 262 - 269.
 • Gałczyńska M., Wybieralski J., Siwek H. 2003. Zawartość pierwiastków śladowych i makroelementów w wodach powierzchniowych w wybranych punktach województwa zachodniopomorskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 492: 75 - 83.
 • Jagiełło E. 2003. Metale ciężkie w wodach powierzchniowych w pobliżu składowiska odpadów komunalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 492: 101 - 108.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 87 - 92.
 • Mazur T. 2000. Mikroelementy nawozów organicznych w nawożeniu zrównoważonym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 847 - 853.
 • Patucha K., Koda E. 2001. Stan środowiska i samoistne kształtowanie okrywy roślinnej na terenie wysypiska Radiowo koło Warszawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 478: 487 - 493.
 • Ring M., Kołodziejski R., Simiński W., Jaworowski Z., Kowalina H., Wojciechowski Z. 1994. Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć wodno-budowlanych i hydrotechnicznych. Oprać, na zlecenie Państwowego Urzędu Środowiska i Przyrody w Ueckermunde i Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie przez HYDRO-MEL sp. z o. o. we współpracy z firmą Holinger GmbH z Hamburga: 36.
 • Rozporządzenie MŚ 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji tych wód. Dz. U. z dnia 1 III 2004 r. Nr 32, poz. 284.
 • Siemiński W., Janicki W., Zyska P. 2002. Rezerwat przyrody „Świdwie”- Operat szczegółowy ochrony ekosystemów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. Wydaw. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie: 29.
 • Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W., Villee C. A. 2000. Biologia. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa: 741, 869.
 • Strączyński S., Wróbel S. 2000. Zawartość mikroelementów w glebach o zróżnicownych kategoriach agronomicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 549 - 554.
 • Szymańska-Pulikowska A. 2003. Odpady komunalne jako źródło metali ciężkich w środowisku przyrodniczym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 492: 391 - 398.
 • Zakrzewski S. F. 1997. Podstawy toksykologii środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 141 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-fff49ccb-5b61-4ef9-a073-b620979ce824
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.