PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 462 |
Tytuł artykułu

Rejony uprawy i spozycie warzyw gruntowych w Polsce w latach 1994-1998

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydawca
-
Rocznik
Tom
462
Opis fizyczny
s.1-31,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Berger S., Ziemiański Ś., Gronowska-Zenger A., Roszkowski W. i in.: „Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu". Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998.
 • 2. Chmielewska В.: Sezonowość spożycia podstawowych produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych rolników w latach 1988-95.
 • 3. Gałczyński A.: „Uwarunkowania produkcji warzywniczej w Polsce" PAN, IRWiR. Warszawa 1992.
 • 4. Giertig H.: „Jakość żywności a zdrowie człowieka" Dział Wydawnictw Akademii Medycznej w Poznaniu. Poznań 1994.
 • 5. Gulbicka В.: „Zmiany w spożyciu żywności w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w latach 1981-1990". Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy z. 301. IERiGŻ. Warszawa 1991.
 • 6. Gulbicka В., Michna W., Chmielewska В., Niewęgłowska G.: „Studia nad założeniami do polityki wyżywienia w Polsce", maszynopis, IERiGŻ, Warszawa 1997.
 • 7. „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy". Raport Rynkowy maj 1998, MRiGŻ, ARR, IERiGŻ, Warszawa 1998.
 • 8. „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1986-1994. Rynek światowy i polski". Opracowanie zespołowe. IERiGŻ, Warszawa 1995.
 • 9. Jabońska-Ceglarek R. i inni.: „Ogólna uprawa warzyw", WSPR, Siedlce, 1984.
 • 10. Józwiak W.: „Modele organizacyjno-produkcyjne towarowych gospodarstw rolnych w różnych makroregionach Polski, które mogą spełniać warunki konkurencji na rynkach surowców rolnych i żywności oraz warunki integracji Polski z UE." (w:) Synteza programu działań zmierzających do przebudowy struktury obszarowej gospodarstw rolnych w ujęciu regionalnym dla zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa w przypadku integracji z Unią Europejską", wykonana na zamówienie FAPA, maszynopis powielony, IERiGŻ, Warszawa lipiec 1997.
 • 11. Kamiński W.: „Wahania sezonowe w gospodarce żywnościowej", PWRiL, Warszawa 1965.
 • 12. Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J.: „Marketing produktów żywnościowych", PWRiL, Warszawa 1997.
 • 13. Kubiak K.: „Spożycie świeżych owoców i warzyw oraz ich przetworów w wybranych krajach", COBRO, Warszawa 1987.
 • 14. Kuchanowicz H., Nadolna I., Przygoda В., Iwanow K.: „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych", IŻŻ, Warszawa 1998.
 • 15. Michna W. „Racjonalizacja wykorzystania gleb marginalnych-Raport końcowy", IERiGŻ, Warszawa 1998.
 • 16. Michna W: „Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku" - referat na seminarium IERiGŻ, MRiGŻ, NFOŚiGW w dniu 7.12.19998, maszynopis powielony, Warszawa 1998.
 • 17. Michna W., Wrzochalska A.: „Produkcja warzyw w Polsce. Stan i perspektywy", (w:) „Studia nad założeniami do polityki wyżywienia w Polsce", IERiGŻ, maszynopis Warszawa 1996.
 • 18. „Normy żywieniowe dla ludności w Polsce. Część I-. Energia, białko i tłuszcze", PAN Komitet Żywienia Człowieka, Warszawa 1984.
 • 19. Plewa J.: „Studia nad założeniami do polityki wyżywienia w Polsce", SGGW, Warszawa 1997.
 • 20. Skąpski H., Dąbrowska В.: „Uprawa warzyw w polu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994.
 • 21. „Raport z badań monitorowych nad jakością gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych w 1997 roku", MRiGŻ, PISiPAR, Rada Monitoringu Jakości Gleb, Roślin, Produktów Rolniczych i Spożywczych, Warszawa 1998.
 • 22. Rocznik Statystyczny województw 1996, GUS, Warszawa 1997.
 • 23. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1997, GUS, Warszawa 1997.
 • 24. Roczniki Statystyczne 1990-1998, GUS.
 • 25. Rynek owoców i warzyw, Stan i perspektywy, Raporty rynkowe nr 12, MRiGŻ, ARR, IERiGŻ, Warszawa lipiec 1998.
 • 26. Rynek owoców i warzyw, Stan i perspektywy, Raporty rynkowe nr 14, MRiGŻ, ARR, IERiGŻ, Warszawa lipiec 1999.
 • 27. Sekuła W., Niedziałek Z., Figurska K., Morawska M., Boruc Т.: „Spożycie żywności w Polsce w latach 1950-1996 w przeliczeniu na energię i składniki odżywcze", IŻŻ, Warszawa 1997.
 • 28. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych", Powszechny Spis Rolny 1996, zeszyty wojewódzkie, GUS, Warszawa 1997.
 • 29. Świetlik J., Mierwiński J., Stępka G., Smoleński Т.: „Niektóre problemy ogrodnictwa a integracja Polski z Unią Europejską", Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 419, IERiGŻ, Warszawa 1997.
 • 30. Świetlik J Stępka G., Smoleński T, Mierwiński J.:„Ceny Płacone producentom i opłacalność' produkcji owoców i warzyw w 1997 roku", Materiały Źródłowe nr 43, IERiGŻ, Warszawa 1998. „Uprawa warzyw w polu" pod red. naukową prof. dr. hab. H. Skąpskiego, dr hab. B. Dąbrowskiej, wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994.
 • 31. „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i zwierzęta gospodarskie", Powszechny Spis Rolny 1996, zeszyty wojewódzkie, GUS, Warszawa 1997.
 • 32. „Użytkowanie i jakość gruntów", Powszechny Spis Rolny 1996, GUS, Warszawa 1997.
 • 33. „Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich działalność pozarolniczą oraz zamierzenia użytkowników", Powszechny Spis Rolny 1996, zeszyty wojewódzkie, GUS, Warszawa 1997.
 • 34. „Wyniki produkcji roślinnej 1997. Powierzchnia, plony i zbiory roślin uprawnych", Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1998.
 • 35. Zielińska Z.: „Współczynniki elastyczności dochodowej jako mierniki przemian w strukturze i spożyciu żywności w Polsce", Handel Wewnętrzny Nr 5/1978.
 • 36. Zielińska Z.: „Długookresowe przemiany w spożyciu żywności na tle wzrostu dochodów", IHWiU, Warszawa 1979.
 • 37. Ziemlański Ś.: „Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce". IŻŻ. Warszawa 1998.
 • 38. Ziemlański S, Paczenko-Kresowska В.: „Podstawowe zalecenia żywieniowe" IŻŻ. Warszawa 1998.
 • 39. Ziemlański Ś.: „Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe w Polsce". Instytut Danone. Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-fb7881b0-9925-4a1d-b78d-9c1c5e08556b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.