PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 |
Tytuł artykułu

Tempo wzrostu i analiza dysekcyjna gesi rzeznych uzyskanych po inseminacji nasieniem gesiorow o roznym pochodzeniu

Warianty tytułu
EN
Growth rate and post mortem analysis of young geese obtained from artificial insemination with gander semen of different orign
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analizie poddano dwie grupy gęsi rzeźnych (po 10 gęsi w grupie) uzyskanych po inseminacji gęsi Białych Koludzkich świeżym nasieniem pobieranym od gęsiorów pochodzących z: I - grupa z fermy zarodowej gęsi; grupa II - stanowiących VI pokolenie uzyskane po inseminacji gęsi nasieniem rozmrożonym (przez 7 lat na ptakach tych nie prowadzono żadnej selekcji genetycznej). Masę ciała ptaków kontrolowano w 1, 21, 35, 42, 56, 70, 84 i 105 (ubój) dniu życia i obliczano tempo wzrostu w analizowanych okresach odchowu. W analizie poubojowej uwzględniano masę: tuszki patroszonej z szyją, serca, wątroby, żołądka (obliczano łączną masę podrobów jadalnych), mięśni piersiowych ze skórą, nóg ze skórą, skrzydeł ze skórą oraz korpusu z szyją. Masa ciała gęsi wynosiła średnio 5354,0 g w grupie I i 5348,0 g w grupie II; wydajność rzeźna - odpowiednio 68,18% i 68,61%. Nie stwierdzono istotnych różnic między analizowanymi grupami w odniesieniu do tempa wzrostu gąsiąt i wyników oceny poubojowej. Brak selekcji genetycznej gęsiorów Białych Kołudzkich przez 7 pokoleń nie wpłynął na obniżenie wartości rzeźnej ich potomstwa.
EN
Two groups (10 birds each) of White Kołuda goslings obtained after geese insemination with fresh semen collected from: group I - ganders derived from pedigree farm; group II - ganders of Vlth generation obtained after insemination with frozen-thawed semen (for 7 years any genetic selection was made). Body weight at the Day 1, 21, 35, 42, 56, 70, 84 and 105 (day of slaughter) and growth rates were calculated. At post-mortem analysis there were evaluated (in g and % in relation to live body weight): eviscerated carcass with neck, heart, liver, gizzard, edible giblets, breast muscles with skin, legs with skin, wings with skin and remainder of carcass with skin.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
51
Opis fizyczny
s.187-194,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
autor
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
Bibliografia
 • Bajpai P.K., Brown K.E.: 1964. The effect of different temperatures on the metabolic activity, morphology and fertilizing capacity of turkey semen. P. Sei. 65, 1501-1508.
 • Bellagamba F., Cerolini S., Cavalchini L.G.: 1993. Cryopreservation for poultry semen: A review. World's P. Sei. 49, 158-166.
 • Bielański A., Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich. „Universitas", 1993.
 • Bieliński K., Rosiński A.: 1988. Influence of the age of White Italian geese on their reproductive performance. Proc. Internat. Symp. On Waterfowl Production, The Satelite Conference for the XVIII WPC, Beijing, China, 223-227.
 • Biesiada-Drzazga B., Grużewska A.: 2004. Analiza wzrostu i budowy ciała gęsi Białej Kołudzkiej W31 do 10. tygodnia życia. Zeszt. Nauk. Przeg. Hod. 72, 4, 71-77.
 • Blanco J.M., Gee G., Wildt D.E., Donoghue A.M.: 2000. Species variation in osmotic, cryoprotectant, and cooling rate tolerance in poultry, Eagle, and Peregrine Falcon spermatozoa. Biol. Reprod. 63, 1164-1171.
 • Borys H., Bielińska K., Stasiak K.: 1978. Wpływ różnych dawek rozcieńczonego nasienia przy różnej częstotliwości unasieniania na zapłodnienie jaj gęsi. Rocz. Nauk. Zoot. 5, 2, 43-51.
 • Chalah T., Brillard, J.P.: 1998. Comparison of assessment of fowl sperm viability by eosin- nigrosin and dual fluorescence (SYBR-14/PI). Theriogenology 50, 487-493.
 • Chalah T., Seigneurin F., Blesbois E., Brillard J.P.: 1999. In vitro comparison of fowl sperm viability in ejaculates frozen by three different techniques and relationship with subsequent fertility in vivo. Crybiology 39, 2, 185-191.
 • Czechlowska T., Bielińska H.: 1993. Technologia odchowu i tuczu gęsi Białych Kołudzkich. IZ, Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, 5-28.
 • Gee G.F.: Artificial insemination and cryopreservation of semen from nondomestic birds. First Internat. Symp. on the Artificial Insemination of Poultry. Bakst M.R., Wishart G.J (eds) Poult. Sei. Assoc., Savoy, Illinois 1995, 262- 279.
 • Hocking P.M.: 1990. Influence of the male on the decline of fertility with age in broiler breeder flocks. Control of Fertility in Domestic Birds. INRA, Paris, Tours, France 213-219.
 • Janiszewska M.: 1993. Zmiany masy ciała i składników tkankowych u gęsi białych włoskich w okresie odchowu. Acta Acad. Agrie. Ac Techn. Olstenensis 39, Sup. C.
 • Knowles-Brown A., Wishart G.J.: 2001. Progeny from cryopreserved Golden eagle spermatozoa. Proc. Meeting of WPSA Working Group 6, Oxford, Anglia, 31-32.
 • Lake P.E.: 1986. The history and future of the cryopreservation of avian germ plasm. P. Sei. 65, 1-15.
 • Łukaszewicz E.: 2002. Kriokonserwacja nasienia gęsiorów Anser anser L. Zesz. Nauk. AR Wroc., 440, Rozpr. CXC, 1-111.
 • Łukaszewicz E., Rosiński A., Bielińska H.: 1997. Live and post-mortem evaluation of domestic geese (Anser anser) reproductive traits at the 13th laying season. Proc. 11 lh Europ. Symp. on Waterfowl, Nantes, France, 436-441.
 • Maeda T., Terada T., Tsutsumi Y.: 1986. Studies of the factors causing abnormal acrosomes and crooked-necks in fowl spermatozoa during freezing and thawing. Br. P. Sei., 27, 695-702.
 • Mazanowski, A. 2002. Wyniki niektórych badań na drobiu wodnym. Polskie Drobiarstwo 8, 15-18.
 • Mazanowski A., Bernacki Z., Smalec E., Kruszyński J.: 1989. Ocena gęsi reprodukcyjnych i mięsnych mieszańców gęsi kubańskich z gęśmi włoskimi i odmian regionalnych. Bydgowskie Tow. Nauk. Prace Wydz. Nauk Przyrod. 38, Seria B, 53-61.
 • Mazur P.: 1984. Freezing of living cells - mechanism and implication. Am. J. Physiol. 247, 125-142.
 • Meryman H.T.: 1971. Cryoprotective agents. Cryobiology 8, 173-183.
 • Penfold L.M., Harnal V., Lynch W., Bird D., Derrickson S.R.. Wildt D.E.: 2001. Characterization of northern pintail (Anas acuta) ejaculate and the effect of sperm preservation on fertility. Reproduction 121, 267-275.
 • Polge C.: 1980. Freezing of spermatozoa. Low temperature preservation in medicine and biology. Ashwood M. J., Smith J.Bc.(eds) Chap. 3,45-63.
 • Rosiński, A. 1988. Testosterone and the sexual activity of ganders in relation to egg fertility. Proc. Internat. Symp. On Waterfowl Production, The Satelite Conference for the XVIII W.P.C., Beijing, China, 218-222.
 • Rosiński A., Bieliński K, Bielińska K.: 1986. The results of geese reproduction in the same flock during subsequent three years. Rocz. Nauk. Zoot. 13, 127-132.
 • Saeki Y.: 1960. Crooked-necked spermatozoa in relation to low fertility in the artificial insemination of fowl. P. Sei. 39, 1354-1361.
 • Seigneurin F., Blesbois E.: 1995. Effects of freezing rate on viability and fertility of frozen-thawed fowl spermatozoa. Theriogenology 43, 1351-1358.
 • Toth S., Buczolics E., Soad Saad el-Din: 1988. Investigations of sperm production of ganders during successive production periods. Bull. Univ. Agrie. Sei. Godollo, Hungary 1, 65-69.
 • Walasik K., Kisiel T., Bogucka J.: 2004. Mikrostruktura mięśnia piersiowego powierzchownego (m. pectoralis superficialis) gęsi mieszańców z udziałem dzikiej gęsi gęgawy. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 72,4, 33-42.
 • Watson P.F.: 1981. The effect of cold shock on sperm cell membranes. Effect of low temperatures in biological membranes. Morris G.J., Clarke A. (eds), Acad. Press, 189-218.
 • Wertelecki T., Łukaszewicz E., Jamroz D.: 2002. Rozwój piskląt gęsich pochodzących po inseminacji nasieniem świeżym lub zamrożonym-rozmrożonym. Med. Wet., 58, 890-894.
 • Wężyk S., Badowski J., Bielińska H., Korman K.: 2003. Raport o stanie hodowli reprodukcji i produkcji polskiej młodej gęsi owsianej cz. I. Polskie Drobiarstwo 5, 42-45.
 • Wężyk S., Badowski J., Bielińska H., Korman K..: 2003. Raport o stanie hodowli reprodukcji i produkcji polskiej młodej gęsi owsianej cz. II. Polskie Drobiarstwo 6, 22-24.
 • Wishart G.: 1985. Quantitation of the fertilizing ability of fresh compared with frozen and thawed fowl spermatozoa. Br. P. Sei. 26, 375-380.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-f7557ef8-db18-49b5-b455-e8a38964c0a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.