PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Effect of urea applied with composts on concentration of Cu, Zn and Mn in corn fresh matter

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Dzialanie mocznika stosowanego lacznie z kompostami na zawartosc Cu, Zn i Mn w zielonej masie kukurydzy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Corn was grown for green matter in a pot experiment, in which soil was fertilized with composts alone or in combination with 3 g N per pot (urea). The composts were made in wooden boxes, measuring 50×60×60 cm. They were composted for 3.5 months, until the temperature in the composts became stable and equal to the ambient temperature. Rates of the composts were balanced with amounts of added nitroge, such as 6.0 g N per pot. A one-factor experiment was conducted in Kick-Brauckmann pots, kept in a greenhouse at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. After harvest, fresh matter of stems and leaves as well as corn cobs was determined. Next, the plant samples were dried to determine the dry matter content and finally, after mineralisation, the concentration of Cu, Zn and Mn was determined by atomic absorption spectrophotometry. The composts significantly reduced the concentration of zinc and manganese in the vegetative yield of cor (lstems and leaves). Urea applied in combination with the composts very strongly increased the concentration of manganese and, to a lesser degree, the level of zinc and copper in vegetative organs. In corn cobs, the application of urea increased only the content of manganese. Urea had a stronger effect on increasing the weight of cobs rather than the vegetative mass of corn plants. The uptake of Cu, Zn and Mn was more evidently conditioned by the accumulation of these elements in dry matter than by the total weight of corn plants. The extent of the relationship between the uptake of Cu, Zn and Mn and their concentration of corn biomass is expressed the by corresponding correlation coefficients: 0.66, 0.65 and 0.68.
PL
W doświadczeniu wazonowym uprawiano kukurydzę na zieloną masę, którą nawożono kompostami lub kompostami z dodatkiem 3 g N na wazon (mocznik). Komposty założono w skrzyniach z desek o wymiarach 50×60×60 cm. Okres kompostowania wynosił 3,5 miesiąca, do ustabilizowania temperatury równej otoczeniu. Dawki kompostów były zrównoważone ilością wprowadzonego azotu, tj. 6,0 g N na wazon. Doświadczenie jednoczynnikowe przeprowadzono w hali wegetacyjnej UWM w Olsztynie, w wazonach typu Kick-Brauckmanna. Po zbiorze kukurydzy określono świeżą masę łodyg i liści oraz kolb, po wysuszeniu – zawartość suchej masy, po mineralizacji próbek oznaczono koncentrację Cu, Zn i Mn metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Komposty istotnie ograniczały koncentrację cynku i manganu w wegetatywnym plonie kukurydzy (łodygi + liście). Mocznik zastosowany łącznie z kompostami bardzo silnie zwiększał koncentrację manganu oraz w mniejszym stopniu cynku i miedzi w organach wegetatywnych. Pod wpływem mocznika w kolbach zwiększyła się jedynie zawartość manganu. Mocznik silniej zwiększał masę kolb niż masę wegetatywną kukurydzy. O pobraniu Cu, Zn i Mn w większym stopniu decydowało ich nagromadzenie w suchej masie niż całkowita masa kukurydzy. Siłę zależności pobrania Cu, Zn i Mn od ich zawartości w biomasie kukurydzy określają współczynniki korelacji, odpowiednio: 0,66, 0,65 i 0,68.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
p.323-330,ref.
Twórcy
autor
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Bilski E., Siódmiak J., Heimann H. 1997. Wartość gospodarcza mieszańców kukurydzy zarejestrowanych i uprawianych w Polsce w latach 1972-1966 [Economic value of corn hybrids registered and grown in Poland in 1972-1966]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 450: 31-54.
 • Bowszys T., Wierzbowska J., Sądej W. 2007. Content of available copper, zinc and manganese in soil fertilized with municipal waste compost. Ecolog. Chem. Egin., 14 (3-3): 283-288.
 • De Hann S. 1981. Results of municipal waste compost research over more than fifty years at Institute for Soil Fertility at Haren/Gronongen. The Netherlands. J. Agric. Sci., 29: 49-61.
 • Diatta J. B. 2008. Mutual Cu, Fe and Mn solubility control under differentiated soil moisture status. J. Elementol., 13 (4): 473-489.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Oddziaływanie na środowisko bioodpadów przetworzonych i nieprzetwworzonych w instalacjach i urządzeniach [Environmental effect of processed and raw biowaste in installations and facilities]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 512: 157-164.
 • Kaczor A., Kowalski G., Brodowska M.S. 2006. Zawartość i pobranie mikroskładników przez rzepak jary w warunkach stosowania komunalnego osadu ściekowego i wapna poflotacyjnego [Content and uptake of micronutrients by spring oilseed rape under the effect of application of sewage sludge and calcium flotation tailings]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 512: 239-246.
 • Mazur T., Mazur Z. 2002. Pobranie przez plon i zawartość miedzi, manganu i cynku w zależności od systemu nawożenia [Uptake by yield and content of copper, manganese and zinc in relation to a fertilization system]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 502: 229-234.
 • McBride M.B., Richards B.K., Steenhuis T. 2004. Bioavailabillity and crop uptake of trace elements in soil columns amended with sewage sludge products. Plant Soil, 262: 71-84.
 • Rattan R.K., Datta S.P., Chhonkar P.K., Suribau K., Singh A.K. 2005. Long-term impact of irrigation with sewage effluents on heavy metal content in soil, crops and groundwater — a case study. Agric. Ecosyst. Environ., 109: 310-332.
 • Saha J.K., Adhikart T., Biswapati M. 1999. Effect of lime and organic matter on distribution of zinc, copper, iron and manganese in acid soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 30 (13-14), 1819,1829.
 • Sądej W., Namiotko A., Bowszys T. 2004. Przemieszczanie się metali ciężkich do roślin w warunkach użyźniania gleb kompostami z odpadów komunalnych. Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko [Translocation of heavy metals to plants under fertilization of soils with municipal waste composts. Municipal waste composts, production, use and effect on environment]. J. Drozd (ed.), PTSH, 255-271.
 • Sienkiewicz S. 2003. Oddziaływanie obornika i nawozów mineralnych na kształtowanie żyzności i produktywności gleby [Effect of manure and mineral fertilizers on fertility and productivity of soil]. Wyd. UWM Olsztyn, Rozprawy i Monografie, 74: 1-120.
 • Spiak Z. 2000. Mikroelementy w rolnictwie [Micronutrients in agriculture]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 471: 29-34.
 • Weber J., Drozd J., Licznar M., Licznar S.E., Jamroz E., Kkordas L., Parylak D., Karczewska A., Kocowicz A. 2002. Ekologiczne aspekty stosowania kompostów ze stałych odpadów miejskich do podnoszenia żyzności gleb lekkich [Ecological aspects of using municipal solid waste composts to raise fertility of light soils]. ISDN 83-906403-6-8, PTHS, Wrocław, 71.
 • Weber J., Licznar M., Drozd J. 2003. Changes of physical and physicochemical properties of sandy soil amended with composed municipal solid wastes. In: Innovate Soil-Plant Systems for Sustainable Agricultural Practices. Lynch J.M., Schepers J.S., Unver I. OECD, Paris, 227-242.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-f50c4362-2e97-47b6-844b-86c098403537
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.