PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 22 | 1-2 |
Tytuł artykułu

Metody okreslania chlonnosci turystycznej na przykladzie obszarow gorskich wojewodztwa krosnienskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przegląd sposobów podejścia do określania chłonności turystycznej w skali planowania miejscowego i regionalnego oraz metoda określenia tej chłonności w województwie krośnieńskim.
EN
In order to determine tourist absorption capacity of the mountain ranges of the Krosno province, the author first surveyed basic methodological approaches and, subsequently, employed the method of successive approximations (steps) within which she employed various partial methods.The first step was to analyse the methods and the ratios of determining tourist absorption capacity on the different scales of physical planning. The following approaches were discussed: - norm/ratio approach, - intuitive, - phytosociological, - determining marginal quantity/time natural thresholds, - experimental, - determining the limit of acceptable changes, - determining the ratios of traffic capacity for motorised tourism in relation to the preservation of the environment and the safety of tourists. The second step was to delimit the area of research and to designate spatial structural units such as: - national parks, - landscape parks, - the zones of intensive tourist exploitation of Lake Myczkowski and Lake Soliński, - mountain ranges that are not subject to legal protection, - and to divide them into the zones of different tourist exploitation. Accordingly, the following were designated: - the zone of the concentration of accommodation, - a tourist zone divided into: the areas of concentrated tourist traffic, the areas of a freer penetration, - the zone of an extensive exploitation. The next step was to select the ratios of capacity, absorption capacity and flow capacity for the areas of the Krosno province, as based on the following criteria: - the regional scale of calculations - the extent of the legal protection of the area, - the sorts of tourist activities, - the tourist season. The accepted ratios have become the basis for the evaluation of absorption capacity within spatial structural units as well as the zones of tourist exploitation delimited within those units. On the regional scale, the results, thus obtained, should be treated as data constituting the primary source material for taking measures to either stimulate the development of tourism or to restrict it on certain areas. If need be, these data ought to be verified and, on the scale of local planning, they should be much more detailed. Therefore, apart from the so-called basic ratios that were used for the calculations, the author also presented complementary ratios, which are employed in case of more detailed scales.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
1-2
Opis fizyczny
s.121-138,tab.,bibliogr. + mapa
Twórcy
Bibliografia
 • J. Balon, K. German, J. Kozak, H. Malara, W. Widacki, W. Ziaja 1995 Regiony fizyczno- geograficzne. [W:] Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Pod red. J. War- szyńskiej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995
 • M. Baranowska-Janota, J. Kozłowski 1984 Krańcowe progi przyrodnicze w rozwoju turystyki. Instytut Kształtowania Środowiska Warszawa
 • M. Baranowska-Janota, G. Korzeniak 1991 Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej O/Kraków.
 • W. Bresler-Gaczek 1974 Chłonność turystyczna a wymogi ochrony środowiska naturalnego regionu Bieszczadów. Czasopismo Geograficzne, z. 3, t. XTV.
 • R. Bury 1976 Recreation carrying capacity - hypothesis or reality? Parks and Recreation 11.
 • J. T. Czochański 1995 Zagospodarowanie i użytkowanie rekreacyjne a ograniczenie walorów rekreacyjnych krajobrazu Tatr Polskich. [W:] Jakość krajobrazu - jakość życia. PAEK, WGiSR UW, Warszawa- Płock
 • J. T. Czochański 1997 Podstawowe problemy udostępnienia TPN dla turystyki pieszej oraz zagrożenie środowiska użytkowaniem turystycznym i przepustowość szlaków turystycznych
 • E. Goras 1996 Wskaźniki przepustowości tras dla turystyki kołowej w aspekcie ochrony środowiska i bezpieczeństwa turystów (maszynopis w IGPiK O/Kraków)
 • J. C. Hendee, G. H. Stankey, R. C. Lucas 1990 Wilderness Management. 2nd ed. North American Press, Colorado
 • J. Jędrzejczyk 1995 Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Śląsk, Sp. z o. o. Katowice
 • Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Pod red. J. Warszyńskiej. Uniwersytet Jagielloński. Kraków 1995
 • A. S. Kostrowicki 1970 Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku. Przegląd Geograficzny, T. 42, z. 4
 • A. S. Kostrowicki 1972 Zastosowanie badań geobotanicznych w planowaniu przestrzennym. Miasto, nr 9.
 • B. Król 1980 Problemy zagospodarowania rekreacyjnego i uzdrowiskowego gmin. Materiały z kursu szkoleniowego w Białobrzegach, 1-4 X 1980. Materiały, z 106
 • J. Kurzyński, S. Michalik 1982 Przyrodnicze podstawy wielkości i organizacji ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym [W:] Zachowanie walorów przyrodniczych a pojemność turystyczna górskich parków narodowych w Polsce. Warszawa-Kraków PWN, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN
 • A .Kusion, A. Marasek 1989 Chłonność terenów narciarskich rejonu Kasprowego Wierchu (eksperyment). [W:] Projekt założeń programowo-przestrzennych do miejscowego planu szczegółowego rejonu Kuźnice-Kalatówki-Kasprowy Wierch. Zał. II. Maszynopis w Urzędzie Miasta i Gminy Zakopane
 • F. R. Kuss, A. R. Graefe, J. J. Vaske 1990 Visitor Impact Management. A Review of Research. Volume 1. National Parks and Conservation Association, Washington, D. C.
 • B. Łonkiewicz 1994 Biologiczne i techniczne metody regulacji rekreacyjnego użytkowania lasów. [W:] IV Paneuropejskie kolokwium z cyklu „Turystyka i Środowisko" pod hasłem „Lasy". „Rekreacyjne funkcje lasów na obszarach o różnym stopniu ochronności i użytkowania". Rada Europy, Centrum Naturopa, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa, 20-21 września 1994
 • A. Marsz 1972 Metoda obliczania pojemności rekreacyjnych ośrodków wypoczynku na Niżu. Poznań. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydz. Mat.-Przyrod., Prace Komisji Geograf.-Geolog., T. 12, z. 3
 • W. Matuszkiewicz 1968 Fitosocjologiczne podstawy zagospodarowania rejonu Jezior Ostrzyckich dla potrzeb turystyki i rekreacji . Biuletyn Instytutu Urbanistyki i Architektury nr 27, Warszawa
 • B. Mielnicka, H. Warkowska 1979 Próba określenia pojemności turystycznej parków narodowych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego. Ochrona Przyrody, T. 42
 • B. Mielnicka, J. Pohl 1976 Pojemność turystyczna Babiogórskiego Parku Narodowego a ochrona środowiska przyrodniczego. Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków (maszynopis) W. Niedziałek 1967 Turystyczna chłonność przestrzeni otwartych. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, z. 2/15
 • S. Około-Kułak 1982 Metody i zasady planowania parków narodowych na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego. Instytut Kształtowania Środowiska O/Kraków (maszynopis)
 • J. Owsiak 1976 Chłonność na tle sezonowych zmian środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny, z. 3
 • J. Owsiak 1991 Chłonność i pojemność turystyczna terenów oraz metody ich uwzględniania w planowaniu przestrzennym (ze szczegółowymi badaniami strefy pojeziernej) [W:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08. 06. Instytut Turystyki Warszawa
 • Plan kierunkowy zagospodarowania Turystycznego Polski 1971 GKKFiT, Zakład Zagospodarowania Turystycznego, Wrocław
 • O. Rogalewski 1977 Zagospodarowanie turystyczne. Wyd. II, WSiP Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Normy dla ośrodków rekreacyjnych. Dz. B. nr 14 z 22.07.1964, poz. 40
 • L. Sarosiek 1976 Problemy recepcji ruchu turystycznego w Wolińskim Parku Narodowym. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, nr 1/2
 • A. W. Sokołowski, A. Kawecka 1994 Tolerancja ekosystemów leśnych na antropopresję rekreacyjną [W:] IV Paneuropejskie kolokwium z cyklu „Turystyka i Środowisko" pod hasłem „Lasy". „Rekreacyjne funkcje lasów na obszarach o różnym stopniu ochronności i użytkowania". Rada Europy, Centrum Naturopa, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa, 20-21 września 1994
 • G. H. Stankey, D. N. Cole, R. C. Lucas, M. E. Petersen, S. S. Frissell 1985 The limits of Acceptable Change (LAC) system for wilderness planning. Gen. Tech. Rep. INT-176. U. S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. Ogden, Utah
 • G. H. Stankey, R. E. Manning 1986 Carrying Capacity of Recreational Settings, in The President's Commision On Americans Outdoors. A Literature Review
 • Studium zagospodarowania przestrzennego województwa krośnieńskiego 1996 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Krośnie
 • O. J. Vistad 1993 Tourism-attractions and dangers. [W:] Tourism in mountain regions and role of regional nature parks. Council of Europe. 3rd Pan-European Colloquy on Tourism and Environment. Sofia 5-6 October 1993
 • O. J. Vistad 1994 Carying capacity - a question of values and goals. [W:] Sustainable Tourism for the 21-st century. „Practical strategies and future directions" an International Think Tank. 20-26 November 1994. Organised by Centre for Environmental Management and Planning. Portugal
 • J. A. Wagar 1964 The Carrying Capacity of wild lands for lands for recreation. Forest Science Monograph 7, Society of American Foresters, Washington
 • J. Warszyńska, A. Jackowski 1978 Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa
 • Wskaźniki chłonności środowiska przyrodniczego na obszarach turystycznych 1973 Praca zbiorowa pod red. S. Regla. Instytut Turystyki Bydgoszcz
 • Wskaźniki i normy użytkowania turystycznego obszarów, obiektów, szlaków 1978 Praca zbiorowa pod kier. S. Regla. Instytut Turystyki Warszawa
 • J. Wyrzykowski 1980 Wskaźniki optymalnej pojemności turystycznej obszarów wypoczynkowych. Ruch Turystyczny z. 1
 • Wytyczne rekreacyjnego zagospodarowania lasu 1988 NZLP, IBL Warszawa.
 • G. Yapp, G. Barrow 1979 Zonation and carrying capacity estimates in Canadian park planning. Biol. Conserv. T 15. nr 3 Applied Science Publishers Ltd, England
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-f32e0401-e5c3-44a5-821c-910b5d5a2cd9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.