PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 07 | 1 |
Tytuł artykułu

Evaluation of qualitative features of Mikon cultivar winter wheat grain and flour depending on selected agronomic factors

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A field experiment was carried out at the Minikowo Agricultural Experiment Station the vicinity of Bydgoszcz and aimed at defining the effect of the sowing date and nitrogen fertilisation on yielding and selected technological parameters of ‘Mikon’ winter wheat grain and flour. Two sowing dates were applied (factor I): optimal in a given year and 2-week delayed date and 4 nitrogen fertilisation levels (factor II): 0, 80, 120 and 160 kg Nˇha-1. The sowing date delayed by two weeks, as compared with the optimal date, significantly decreased the grain yield by 6.6% and increased the content of wet gluten and the value of sedimentation ratio. The dose of 120 kg Nˇha-1 was most favourable for ‘Mikon’ winter wheat yielding. A further increase in N fertilisation used to show a tendency for decreased wheat yielding.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Numer
1
Opis fizyczny
http://www.ejpau.media.pl/series/volume7/issue1/agronomy/art-01.html
Twórcy
autor
 • University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz, Seminaryjna 5, 85-326 Bydgoszcz, Poland
autor
Bibliografia
 • Achremowicz B., Zając J., Styk B., 1993. Wpływ podwyższonego nawożenia azotem na wartość technologiczną niektórych odmian pszenicy jarej i ozimej [Effect of increased nitrogen fertilisation on the technological value of some spring and winter wheat cultivars]. Rocz. Nauk Roln. 110 A (1-2), 149-157 [in Polish].
 • Achremowicz B., Borkowska H., Styk B., Grundas S., 1995. Wpływ nawożenia azotowego na jakość glutenu pszenicy jarej [Effect of nitrogen fertilisation on the quality of spring wheat gluten]. Biul. IHAR 193, 29-34 [in Polish].
 • Bichoński A., 1995. Ocena wybranych cech technologicznych z kolekcji pszenicy ozimej [Evaluation of selected technological features for winter wheat collection]. Biul. IHAR 194, 131-138 [in Polish].
 • Budzyński W., Szempliński W., Dubis B., Majewska K., 1996. Rolnicza, jakościowa i energetyczna ocena różnych sposobów odchwaszczania i nawożenia azotem jarej pszenicy chlebowej. Cz. I. Plon i jakość technologiczna ziarna [Agricultural, qualitative and energetic evaluation of various methods of weed control and nitrogen fertilisation of spring bread wheat. Part I. Grain yield and technological quality]. Rocz. Nauk Roln. 112 A (1-2), 81-92 [in Polish].
 • Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Haber T., 1999. Wartość technologiczna wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotowego [Technological value of selected winter wheat cultivars depending on the varied nitrogen fertilisation]. Pam. Puł. 118, 45-55 [in Polish].
 • Cygankiewicz A., 1995. Ocena niektórych jakościowych nowych rodów hodowlanych pszenicy ozimej i jarej [Evaluation of some high-flour-baking-value new breading lines of winter and spring wheat]. Biul. IHAR 194, 139-147 [in Polish].
 • Cygankiewicz A., 1997. Wartość technologiczna ziarna materiałów hodowlanych pszenicy ozimej i jarej na tle badań światowych i własnych [Technological value of spring and winter wheat breeding-material grain in global and present research]. Biul. IHAR 204, 219-235 [in Polish].
 • Cygankiewicz A., 2000. Ocena jakościowa ziarna polskich odmian pszenicy ozimej i jarej w porównaniu do odmian zagranicznych oraz rodów z doświadczeń wstępnych ze zbioru w 1998 roku [Qualitative evaluation of Polish winter and spring wheat cultivars grain as compared with foreign cultivars and lines of preliminary experiments of the 1998 harvest]. Biul. IHAR 214, 31-48 [in Polish].
 • Jakubczyk T., Haber T., 1983. Analiza zbóż i przetworów zbożowych [Analysis of cereals and cereal products]. Wyd. SGGW Warszawa [in Polish].
 • Jończyk K., 1998. Czynniki agrotechniczne najsilniej różnicujące plon pszenicy ozimej [Agrotechnical factors which differentiate winter wheat yield most considerably]. Rocz. AR Poznań, Rolnictwo 52, 43-49 [in Polish].
 • Kączkowski J., 1991. Stan badań nad strukturą i frakcjami białek glutenu pszennego [Status of research into the structure and fractions of wheat gluten proteins]. Biul. IHAR 179, 3-17 [in Polish].
 • Klockiewicz-Kamińska E., Brzeziński W.J., 1998. Metoda oceny i klasyfikacji jakościowej odmian pszenicy [Method of qualitative evaluation and classification of wheat cultivars]. Przegląd Zboż.-Młyn. 43 (7), 2-5 [in Polish].
 • Klupczyński Z., Ralcewicz M., 1997. Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na wartość technologiczną jakościowych odmian pszenicy ozimej [Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilisation on the technological value of qualitative winter wheat cultivars]. Fragm. Agron. 3, 103-110 [in Polish].
 • Klupczyński Z., Ralcewicz M., 1998. Wpływ nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną wybranych odmian pszenicy ozimej [Effect of nitrogen fertilisation on the yield and technological value of selected winter wheat cultivars]. Rocz. AR Poznań, Rolnictwo 52, 17-24 [in Polish].
 • Klupczyński Z., Knapowski T., Ralcewicz M., Murawska B., 2000. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wartość technologiczną chlebowych odmian pszenicy ozimej [Effect of varied nitrogen fertilisation on the technological value of breadmaking winter wheat cultivars]. Fertilizers and Fertilization 3 (4), 61-72 [in Polish].
 • Knap J.S., Harms C.L., 1988. Nitrogen fertilization and plant growth regulator effects on yield and quality of four wheat cultivars [Nitrogen fertilization and plant growth regulator effects on yield and quality of four wheat cultivars]. J. Prod. Agric. 1 (2), 94-98.
 • Knapowski T., Ralcewicz M., Klupczyński Z., 2002. The estimation of chosen parameters of the baking value of winter wheat on the influence of nitrogen fertilization. Mengen und Spurenelemente 21, 290-295.
 • Łoginow W., Cwojdziński W., Andrzejewski J., 1990. Skrypt do ćwiczeń z Chemii Rolnej [Agricultural Chemistry Printed Series for Course Classes]. ATR Bydgoszcz [in Polish].
 • Mazurek J., 1981. Termin i ilość wysiewu oraz nawożenie azotem pszenicy jarej. Cz. I. Wpływ na plon ziarna. Cz. II. Wpływ na technologiczną i biologiczną jakość ziarna [Spring wheat date and sowing rate and nitrogen fertilisation. Part I. Effect on grain yield. Part II. Effect on technological and biological grain quality]. Pam. Puł. 75, 45-68 [in Polish].
 • Mazurek J., 1994. Porównanie plonowania zbóż ozimych: pszenżyta, żyta, pszenicy i jęczmienia na glebach lżejszych przy stosowaniu różnych dawek azotu [Comparison of winter cereals yielding: triticale, rye, wheat and barley on lighter soils for different nitrogen doses]. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 162, 155-158 [in Polish].
 • Mazurek J., Podolska G., 1995. Plon i cechy struktury plonu odmian i rodów pszenicy ozimej w zależności od terminu siewu [Yield and its structural components of winter wheat cultivars and lines depending on the sowing date]. Biul. IHAR 194, 63-69 [in Polish].
 • Micelli F., Martin M., Zerbi G., 1992. Yield, quality and nitrogen efficiency in winter wheat fertilized with increasing N levels at different times. J. Agron. Crop Sci. 168, 337-344.
 • Podolska G., 1997. Reakcja nowych odmian pszenicy ozimej na wybrane czynniki agrotechniczne. Cz. II. Wpływ terminu siewu na plon i strukturę plonu nowych odmian i rodów pszenicy ozimej [Reaction of new winter wheat cultivars to selected agrotechnical factors. Part II. Effect of the sowing date on the yield and its structure for new winter wheat cultivars and lines]. Biul. IHAR 204, 163-167 [in Polish].
 • Podolska G., Stankowski S., 2001. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem [Yielding and winter wheat grain quality depending on the sowing rate and nitrogen fertiliser dose]. Biul. IHAR 218/219, 127-136 [in Polish].
 • Stewart B.A., Dyke G.V., 1993. Factors affecting the grain yield, milling and breadmaking quality of wheat, 1969-1972. II. Breadmaking quality in relation to variety and nitrogen fertilizer. Plant Varieties and Seeds 6, 169-178.
 • Subda H., Prorok D., Gębura E., Zeler J., 1997. Skład chemiczny i wartość wypiekowa mąki pszennej. Cz. II. Wartość wypiekowa [Chemical composition and wheat flour baking value. Part II. Baking value]. Biul. IHAR 201, 101-107 [in Polish].
 • Wilczyńska-Kostrzewa W., 1987. Wpływ terminu i ilości wysiewu na rozwój, plonowanie i cechy struktury plonu oraz jakość ziarna różnych form Triticale ozimego w porównaniu z pszenicą ozimą i żytem [Effect of the sowing date and sowing rate on the development, yielding and yield structural components and grain quality of various forms of winter triticale as compared with winter wheat and rye]. IUNG Puławy, R 236, 65 [in Polish].
 • Wójcikiewicz M., Błażej J., Rząsa B., 1995. Produkcyjność pszenicy ozimej przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym [Productivity of winter wheat for various nitrogen fertilisation]. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rolnictwo 32, 125-131 [in Polish].
 • Wróbel E., Szempliński W., 1999. Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej nawożonej zróżnicowanymi dawkami azotu [Yielding and technological value of winter wheat grain fertilised with various nitrogen doses]. Pam. Puł. 118, 463-469 [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-f3298e68-6379-4651-a9b8-74af34785adb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.