PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 537 |
Tytuł artykułu

Mozliwosci poprawy wahadlowej mobilnosci przestrzennej mieszkancow obszarow wiejskich do 2015 roku

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydawca
-
Rocznik
Tom
537
Opis fizyczny
s.1-30,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Krajowy Plan Strategiczny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • 2. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 • 3. Łysoń P., Rozwój obszarów wiejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 - uwarunkowania, wyzwania, możliwości, rekomendacje, [w:] P. Łysoń, J. Rowiński, Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013, Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 24, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 • 4. Łysoń P., Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, praca doktorska, maszynopis, WNE UW, Warszawa 2005.
 • 5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 6. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich, Rada Ministrów, Warszawa 1999.
 • 7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z projektem „Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów dużych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 8. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 10. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • 12. Regionalne programy operacyjne (RPO) na lata 2007-2013, dokumenty poszczególnych województw.
 • 13. Rosner A., Wiejskie obszary problemowe w Polsce, [w:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A. Stasiak, KPZK PAN i SGGW, Warszawa 2000.
 • 14. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277).
 • 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210).
 • 16. Stasiak A., Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej na początku XXI w. - zróżnicowania regionalne, [w:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A. Stasiak, KPZK PAN i SGGW, Warszawa 2000.
 • 17. Stasiak A., Przemiany struktur demograficznych i społecznych wsi polskiej po 1946 r.; wizja przyszłości, [w:] Wieś polska w świetle wyników NSP 2002 r. i PSR 2002 r. (aspekty społeczne, ekonomiczne i przestrzenne), red. A. Stasiak, Biuletyn KPZK PAN, nr 213, Warszawa 2004.
 • 18. Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • 19. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658.
 • 20. Wilkin J. (red.), Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, WNE UW, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-f17eb4da-eb36-4abb-955e-c594a531fe06
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.