PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Rozmieszczenie mikroelementow w poszczegolnych organach masy nadziemnej wybranych odmian Phleum pratense L. 36 SE i 50 SE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w latach 2001-2003 w Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach koło Krakowa (220 m n.p.m.), na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. Doświadczenie założone metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, użytkowano przez okres dwóch lat. W badaniach uwzględniono dwie odmiany tymotki łąkowej 36 SE (SKALA) i 50 SE (SKALD), zalecane do uprawy w rejonie Małopolski o zróżnicowanych cechach użytkowych. Badania miały na celu ocenę tych odmian pod względem przydatności na paszę dla zwierząt, poprzez porównanie w nich zawartości Zn, Cu, Ni, Fe i Mn, w fazie pełni kłoszenia w źdźbłach, liściach oraz w kwiatostanach. Zawartość analizowanych pierwiastków u odmian tymotki łąkowej 36 SE oraz 50 SE była zależna od odmiany i organu. Średnia ważona ilość wybranych składników u badanych odmian tymotki łąkowej mieściła się w przedziale 20,7-43,9 mg Zn, 3,73-8,56 mg Cu, 1,48-2,88 mg Ni, 31,1-87,9 mg Fe, 16,9-50,9 mg Mn·kg⁻¹ s.m. Źdźbła oraz liście odmiany 50 SE cechowały się wyższą zawartością Zn, Cu, Fe i Mn niż odmiany 36 SE. Odwrotną zależność stwierdzono w przypadku Ni, gdzie źdźbła i liście odmiany 36 SE były zasobniejsze w ten mikroelement. Zawartość Zn, Cu, Ni i Mn w kwiatostanach odmiany 50 SE była wyższa w porównaniu z odmianą 36 SE, zaś poziom Fe w kwiatostanach był wyższy u odmiany 36 SE. We wszystkich organach obu odmian tymotki łąkowej zawartości Cu oraz ilości Fe w liściach i kwiatostanach były zbliżone do optymalnych. Natomiast koncentracja Zn i Mn kształtowała się poniżej ilości uznawanych za wystarczające. Zawartość Ni zawierała się w przedziale poniżej wartości dopuszczalnych dla roślin przeznaczonych na paszę.
EN
The investigations were carried out in 2001-2003 at Skrzeszowice Floricultural Station, near Kraków (altitude of 220 m), on degraded mould originated from the loess. The experiment in the split-splot arrangement and four replications was performed over two years. Two cultivars of the timothy grass 36 SE (SKALA) and 50 SE (SKALD) of diversified utilization features, recommended for growing in Małopolska region were used. Both cultivars were characterized as potential forages and compared considering Zn, Cu, Ni, Fe and Mn contents in their stalks, leaves and inflorescens at full earing stage. The contents of analyzed elements in timothy grass depended on the cultivar and plant organ. Weighted means of investigated microelements’ contents ranged within 20.7-43.9 mg Zn, 3.73-8.56 mg Cu, 1.48-2.88 mg Ni, 31.1-87.9 mg Fe, 16.9-50.9 mg Mn·kg⁻¹ DM. The stalks and leaves of 50 SE cultivar contained more Zn, Cu, Fe and Mn than these of 36 SE cultivar. On the contrary, the stalks and leaves of 36 SE cultivar were richer in Ni. The contents of Zn, Cu, Ni, Mn in inflorescences of 50 SE were higher than in 36 SE cultivar, while the level of Fe in these organs was higher in 36 SE cultivar. In all organs of both timothy cultivars the Cu content as well as the Fe concentration in leaves and inflorescences, were close to optimum values, whereas the contents of Zn and Mn were insufficient. Also Ni content was below the optimum values recommended for the forage plants.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.525-530,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow
autor
Bibliografia
 • Curyło T. 1999. Zawartość niektórych metali ciężkich w runi łąkowej statycznego doświadczenia nawozowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 611 - 625.
 • Czuba R. 1996. Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Zakłady Chemiczne Police: 353 - 368.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. AR w Poznaniu: 66 - 83.
 • Jurkowska H., Kasperczyk M., Wiśniowska-Kiejlan B., Rogóż A., Wojciechwicz I. 1984. Wpływ nawożenia azotowego na zawartość mikroelementów w roślinności łąkowej. Act. Agr. Silv., Ser. Agr. XXVIII: 115 - 123.
 • Jurkowska H., Kasperczyk M., Wiśniowska-Kiejlan B., Rogóż A., Wojciechwicz I. 1989. Wpływ nawożenia azotowego na zawartość mikroelementów w roślinach w zależności od odczynu gleby. Act. Agr. Silv., Ser. Agr. XXVIII: 85 - 93.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa: 398 ss.
 • NRC, DLG 1988. Nutrient requirements of domestic animals. Nutrient requirements of sheep. National Academy of Sciences, Washington. DC: 36.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Wyd. IOŚ, Warszawa: 334.
 • Ruszczyc Z. 1983. Znaczenie i rola mikroelementów w żywieniu zwierząt. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 242: 510 - 515.
 • Ruszkowska M., Wojcieska-Wyskupajtys I. 1996. Mikroelementy - fizjologiczne i ekologiczne aspekty ich niedoborów i nadmiarów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434:1 - 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-ede7540b-540f-4393-a720-411aac5b2081
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.