PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartosc pierwiastkow sladowych w glebach torfowo-murszowych w rejonie Belchatowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano całkowitą zawartość Mn, Zn, Cu, Pb, Ni i Cd w glebach torfowo- murszowych położonych w rejonie Zagłębia Górniczo-Energetycznego „Bełchatów” w strefach potencjalnych rolniczych i przemysłowych źródeł emisji tych pierwiastków. Stwierdzono wyraźne wzbogacenie warstwy powierzchniowej tych gleb w pierwiastki śladowe. Pod względem zawartości tych pierwiastków gleby te spełniają jednak wymagania dotyczące gruntów rolnych. Wzbogacenie warstw powierzchniowych tych gleb w pierwiastki śladowe należy wiązać głównie z ich rolniczym użytkowaniem.
EN
Total Mn, Zn, Cu, Pb, Ni i Cd contents were studied in peat-muck soils occurring in region of „Bełchatów” Mining-Energy Basin in zones of potential agricultural and industrial emission sources of these elements. Considerable enrichment of these soils’ surface layer with the trace elements was observed. However, in respect of these element contents the soils meet the requirements concerning agricultural land. The enrichment of the soil surface layers with trace elements should mainly be connected with their agricultural use.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.1023-1029,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych, ul.Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz
Bibliografia
  • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 398 ss.
  • Kuczyńska I. 1991. Zawartość metali ciężkich w glebach położonych wokół elektrowni Bełchatów. Frag. Agron., z. spec. 1: 98 - 107.
  • Niedźwiecki E., Protasowicki M., Meller E., Malinowski R. 2000. Właściwości chemiczne gleb torfowo-murszowych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska popiołów pochodzących ze spalania węgla kamiennego w elektrowni „Dolna Odra". Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 1059 - 1065.
  • Okruszko H., Piaścik H. 1990. Charakterystyka gleb hydrogenicznych. Wyd. ART Olsztyn: 191 ss.
  • Rozporządzenie MŚ 2002. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi Dz. U. Nr 165, poz. 1359.
  • Sapek A., Gotkiewicz J. 1977. Rozmieszczenie składników mineralnych w profilach gleby torfowej z obiektu Kuwasy, różnie użytkowanej i nawożonej. Rocz. Nauk Rol. 79(3): 113 - 132.
  • Sapek A., Sapek B. 1997. Metody analizy chemicznej gleb organicznych. IMUZ Falenty. Materiały instruktażowe: 1 - 80.
  • Turbiak J., Cieśliński Z., Miatkowski Z. 2001a. Ubytki masy organicznej w głęboko odwodnionej płytkiej glebie torfowo-marszowej przekształconej orką agromelioracyj- ną. Woda Śród. Obsz. Wiejs. 2(2): 91 - 102.
  • Turbiak J., Cieśliński Z., Miatkowski Z. 2001b. Wielkość mineralizacji masy organicznej w głęboko odwodnionej glebie mineralno-murszowej po wykonaniu orki agro- melioracyjnej. Woda Śród. Obsz. Wiejs. 2(2): 103 - 114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-e322c9b7-795f-4a24-a158-a76ead6b203a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.