PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 370 |
Tytuł artykułu

Wielofunkcyjny rozwoj wsi w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie wskazano na niektóre elementy potencjału polskiej gospodarki żywnościowej stwierdzając, że jest on wysoki, lecz jego możliwości nie w pełni wykorzystane. Zaznaczono też, że temat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, mający wysoką rangę w dokumencie "Strategia dla Polski", jest bardzo bogaty i ma charakter interdyscyplinarny. W pracy zwraca się szczególną uwagę na podstawowe znaczenie wielofunkcyjności w zatrudnieniu ludności wiejskiej, w tym rolniczej, nawiązując do rozmiarów obecnego bezrobocia jawnego i ukrytego. Porusza się m.in. sprawę restrukturyzacji i prywatyzacji b. pgr oraz perspektyw rozwoju gospodarstw rodzinnych. Wymienione są formy działalności pozarolniczej oraz omówiony zwięźle stan i bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości / wiedza, doświadczenie, zasoby kapitałowe, rozwój infrastruktury /. Autor podkreśla, że problem wielofunkcyjności wsi jest podstawową częścią polityki regionalnej i wyróżnia 11 rejonów rolniczych, w których wielofunkcyjność ta /infrastruktura techniczna/ ulegać będzie różnym modyfikacjom.
RU
3 докладе отмечены некоторые элементы потенциала польского продовольственного хозяйства, указывая на его высокий уровень и не полностью использованные возможности. Отмечено также, что тема многофункционального развития сельских регионов, имеющая высокий ранг в документе "Стратегия для Польши", очень богата и имеет интердисциплинарный характер. В разработке обращено особенное внимание на основное значение многофункциональности в занятости сельского (и в т.ч. сельскохозяйственного) населения, отмечая размеры имеющей место явной и скрытой безработицы. Затрагивается также вопрос реструктуризации и приватизации бывших госхозов, а также перспектив развития семейных хозяйств. В докладе приведены формы внесельскохозяйственной деятелькости и рассмотрены кратко состояние и барьеры развития мелкой предприимчивости (знания, опыт, ресурсы капиталов, развитие инфраструктуры). Автор подчеркивает, что проблема многофункциональности деревни является основной частью региональной политики, выделяя 11 сельскохозяйственных регионов, в которых эта многофункциональность (и техническая инфраструктура) будут подвергаться различным модификациям.
EN
Some elements of a potential of Polish food economy have been determined in the paper. The author has stated that although this potential is high it is not used in full. The problem of a multifunctional development of the rural areas, which has received a great deal of attention in the document "A Strategy for Poland" is meaningful and represents an intersectoral approach. The basic importance of the multifunctional development for creation the employment possibilities for rural people - agricultural population included - has been pointed out in the paper as well. It is especially truth when taking into consideration the scope of current unemployment together with the hidden unemployment. Problems concerning restructuring and privatization of the former state farms as well as an outlook for family farms development have also been discussed in the paper. The author has listed a number of non-agricultural activities and has discussed in brief a present state and the main obstacles for development of so called small enterprinership (knowledge, experience, capital sources, infrastructure). The author has expressed the opinion that problems related to multifunctionality of the rural areas constitute a base for a regional policy. He has also distinguished eleven agricultural regions in which both multifunctionality and technical infrastructure should be modified in the nearest future.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
370
Opis fizyczny
s.20,rys.,tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-def3d1ab-0810-4737-869c-1437f86ce387
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.