PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Wplyw oddzialywania Zakladow Chemicznych Wizow na zawartosc mikroelementow w glebach i roslinach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu Zakładów Chemicznych „Wizów” koło Bolesławca, produkujących polifosforany, na gromadzenie mikroelementów w glebach i roślinach pobranych z różnych kierunków i odległości od zakładu. W glebach pobranych wokół zakładu zawartość cynku i żelaza ekstrahowana z gleby roztworem 1 mol HCl·dm³ była średnia, miedzi i manganu oscylowała w przedziale od średniej do wysokiej. Zawartość form rozpuszczalnych tych mikroelementów w badanych glebach malała wraz ze zwiększaniem się odległości od źródła emisji i była najniższa w odległości 1 km. Zawartość miedzi i cynku stwierdzona w roślinach uprawnych na terenach przyległych do zakładu pozwalała na zakwalifikowanie analizowanych roślin do celów konsumpcyjnych.
EN
The investigations were carried out to asses the influence of chemical industry plant „Wizów”, near Bolesławiec, producing polyphosphates, on accumulation of micronutrients in soil and plants sampled from different directions and distance from the factory. In soils taken around the factory content of zinc and iron determined in 1 mol HCl·dm⁻³ were medium, whereas the copper and manganese varied between medium to high. Soluble form contents of these micronutrients in soil decrease along with increasing distance from the emission source and was the lowest at 1 km away. Content of copper and zinc stated in cultivated plants on adjacent area to the factory let to qualify the analyzed plants as useful for consumption purposes.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.887-892,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Grunwaldzka 53, 50-375 Wroclaw
autor
Bibliografia
 • Anonim 1990. Zalecenia nawozowe. Cz. I. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i mikroelementów. IUNG, Puławy, Seria P 44: 26 ss.
 • Dąbkowska-Naskręt H., Dymińska M. 1996. Zawartość i formy mikroelementów w glebach przyległych do kombinatu cementowo-wapienniczego „Kujawy”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 855 - 860.
 • Drozd J., Licznar M., Kowaliński S. 1983. Kształtowanie się niektórych właściwości gleb w warunkach oddziaływania zanieczyszczeń emitowanych przez hutę miedzi Legnica. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 242: 707 - 717.
 • Gorlach E., Brydak K., Gambuś F. 1993. Distributions of heavy metals in soil profile soil profiles of the Cracow region. Pol. J. Soil Sci. 26(2): 97 - 104.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Witek T. 1993. Ocena zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Puławy, Ser. P 53: 20 ss.
 • Karweta S. 1976. Zmiany zawartości cynku i ołowiu w roślinach jako skutek zanieczyszczenia powietrza przez zakład hutniczy metali nieżelaznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 179: 583 - 587.
 • Kulczycki G., Spiak Z. 2000. Wpływ oddziaływania wybranych zakładów przemysłowych na zawartość metali ciężkich w glebie i roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 1029 - 1037.
 • Motowicka-Terelak T., Dudka S. 1991. Degradacja chemiczna gleb zanieczyszczonych siarką i jej wpływ na rośliny uprawne. IUNG, Puławy. Seria R 284: 95 ss.
 • Nowak W., Wróbel S., Pasierb K. 1999. Oddziaływanie zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady chemiczne „Wizów” SA. na glebę i rośliny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 467: 413 - 420.
 • Patorczyk-Pytlik B., Spiak Z. 1999. Oddziaływanie huty „Częstochowa” na stan środowiska glebowego oraz skład chemiczny roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 467: 421 - 428.
 • Roszyk E., Szerszeń L., Kulczycki G. 1994. Skład chemiczny roślin uprawnych na terenach oddziaływania hut miedzi. Cz. III. Cynk, mangan żelazo. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Ser. Rolnictwo 254: 93 - 101.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-dcd703d5-0e8c-48ed-b6d9-7d837ac8db29
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.