PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Wplyw nawozenia mineralnego na zawartosc i pobranie mikroelementow przez koniczyne lakowa (Trifolium pratense L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań była ocena zawartości mikroelementów w koniczynie łąkowej nawożonej nawozami mineralnymi. Doświadczenie połowę, obejmowało pięć obiektów tj.: I. kontrola, II. Ca, III. PK, IV. PK + Ca, V. NPK + Ca. Koniczynę użytkowano 2-kośnie. W próbkach zielonki oznaczono zawartość suchej masy metodą suszarkową w temperaturze 105°C. Na podstawie zawartości suchej masy w sianie obliczono plony suchej masy. Po mineralizacji próbek siana oznaczono zawartość Zn, Cu, Ni, Fe, Co i Mn metodą ICP-AES. Badania przeprowadzono w latach 1999 - 2000 na glebie płowej wytworzonej z lessu. Oceniano wpływ wapnowania, nawożenia PK i PKN na zawartość i pobranie wybranych pierwiastków przez koniczynę łąkową w dwóch latach pełnego użytkowania - poza rokiem jej wysiewu w roślinę ochronną, którą było żyto ozime. Spośród zastosowanego nawożenia mineralnego tylko wapnowanie istotnie wpłynęło na podwyższenie plonu suchej masy koniczyny łąkowej. Średnia ważona zawartości wybranych pierwiastków w koniczynie łąkowej wahała się w zakresie: 34,00-48,43 mg Zn; 6,67-9,91 mg Cu; 2,33-3,09 mg Ni; 69,92-162,98 mg Fe; 0,08-0,15 mg Co; 30,08-54,78 mg Mn· kg⁻¹ s.m. Zawartość Mn, Co, Ni i Zn w suchej masie koniczyny łąkowej była zbliżona do zawartości optymalnej pod względem paszowym, a Fe ponad normatywna. W badaniach własnych stwierdzono wyższe pobranie badanych pierwiastków przez koniczynę łąkową w pierwszym roku badań, w porównaniu do drugiego okresu wegetacji.
EN
The contents of microelements in red clover fertilized with mineral fertilizers was investigated in field experiment containing five objects i.e.: I. control, II. Ca, III. PK, IV. PK + Ca, V. NPK + Ca. Red clover was out twice a year. Dry matter content in green crop samples was examined by drying at 105°C. Dry matter yield was calculated on the basis of dry matter content in hay. After mineralization of hay samples Zn, Cu, Ni, Fe, Co and Mn contents were estimated by ICP-AES method. The investigations were carried out in 1999 - 2000 on fallow soil originated from laess. The effects of liming, PK and PKN fertilization on microelements' uptake by red clover during two years of full utilization, excluding the year it was sown in winter iye as a protective plant, were estimated. From among all mineral fertilization used in this study only liming significantly influenced an increase of red clover dry matter yield. Weighted mean contents of microelements and heavy metals in red clover varied in the ranges of 34.00-48.43 mg Zn; 6.67-9.91 mg Cu; 2.33-3.09 mg Ni; 69.92-162.98 mg Fe; 0.08-0.15 mg Co; 30.08-54.78 mg Mn· kg⁻¹ DM. Mn, Co, Ni and Zn contents in dry matter of red clover were close to the optimum values, while the Fe content was above normative value. Higher uptake of microelements was observed during first year of the study was compared to the second vegatation period.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.625-631,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow
autor
Bibliografia
 • Czuba R., Mazur T. 1988. Wpływ nawożenia na jakość plonów. PWN Warszawa: 291 - 292.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR Poznań: 132 ss.
 • Fordoński G., Paprocki S. 1978. Wpływ terminu zbioru drugiego pokosu na lucernę i koniczynę w II i III roku wegetacji Roczn. Nauk Rol. 103, A-4: 41 - 51.
 • Gorlach E. 1991. Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach pastewnych jako miernik ich wartości Zesz. Nauk. AR w Krakowie 262, Sesja Nauk. 34: 13 - 22.
 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. Puławy P(53) IUNG: 20 ss.
 • Kasperczyk M., Radkowski A., Wyczesana I. 2003. Wpływ rodzaju nawożenia na rozwój i plonowanie koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.). Acta Scientiarum Polonorum, Agric. 2(2): 125 - 130.
 • Maciejewska M., Kotowska J. 2001. Zawartość mikroelementów w sianie w warunkach zróżnicowanego NPK. Biul. Magnezol. 6(3): 295 - 303.
 • Mikołajczak Z., Bartmański A. 2000. Porównanie zawartości Cu, Zn i Mn w koniczynie łąkowej i lucernie mieszańcowej pochodzących z mieszanek odmian traw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 757 - 764.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Wyd. IOŚ, Warszawa: 334.
 • Preś J., Kinal S. 1996. Aktualne spojrzenie na sprawę zaopatrzenia zwierząt w mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 1043 - 1061.
 • Ruszkowska M., Wojcieska-Wyskupajtys U. 1996. Mikroelementy - fizjologiczne i ekologiczne aspekty ich niedoborów i nadmiarów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 1 - 11.
 • Warda M., Ćwintal H. 2000. Zawartość boru, miedzi, żelaza, manganu i cynku w wybranych gatunkach roślin pastwiskowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 841 - 846.
 • Wilczek M., Ćwintal M., Wilczek P. 1999. Plonowanie i jakość tetraploidalnej koniczyny łąkowej (czerwonej) w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych. Cz. II. Plonowanie. Biuletyn IHAR 210: 109 - 118.
 • Winnicka J., Bobrecka-Jamro D. 1996. Kształtowanie się składu chemicznego runi łąkowej pod wpływem wieloletniego nawożenia różnymi dawkami azotu w rejonie Bieszczadów Zachodnich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 442: 473 - 481.
 • Zając T., Antonkiewicz J., Witkowicz R. 2002. Kształtowanie się zawartości wybranych pierwiastków w roślinach lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) w zależności od fazy rozwojowej i części rośliny. Acta Agrobot. 56(2): 37 - 50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-dc072bd0-2ad2-49a1-b5c7-ebc37819ec00
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.