PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | 384 |
Tytuł artykułu

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw indywidualnych w swietle struktury ich dochodow

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu zwiększenie aktywności rolników w zdobywaniu dochodów spoza gospodarstwa rolnego ma wpływ na prowadzenie produkcji rolnej. Innymi słowy, czy zaangażowanie się w prace poza gospodarstwem rolnym osłabia lub wzmacnia produkcje rolna. Badaniem objęto 753 gospodarstwa indywidualne prowadzące w 1993 roku książki rachunkowości rolnej dla IERiGŻ. W ogólnym dochodzie gospodarstw 31,6% stanowiły dochody uzyskane spoza gospodarstwa, w tym 11,8% z pracy zarobkowej. Tak wiec, dochody spoza rolnictwa są poważna pozycja w ekonomicznej egzystencji rolników. W opracowaniu omówiono charakter transferu dodatkowych dochodów w gospodarstwie (konsumpcyjny, bądź produkcyjny). Stwierdzono, że gospodarstwa, w których zarobkowanie poza nim ma ważne znaczenie, w wyraźnie mniejszym stopniu przykładają wage do produkcji rolnej. Przykładowo: świadczą o tym dane o udziale (%) roślin intensywnych w strukturze zasiewów. Jest wiec teraz inaczej, aniżeli w minionym okresie, w którym dochody z pracy zarobkowej w znacznej części gospodarstw stymulowały produkcje rolna.
RU
Целью исследований было получение ответа на вопрос: будет ли увеличение активности земледельцев в получении доходов вне сельского хозяйства влиять {и в какой степени) на ведение сельскохозяйственного производства, т.е. будет ли принятие работы вне сельского хозяйства ослаблять или укреплять сельскохозяйственное производство. исследованиями охвачено 753 единоличные хозяйства, ведущие в 1993г. книги сельскохозяйственного учета для Института экономики сельского хозяйства и продовольствия. 31,6$ общего дохода хозяйств получено было вне этих хозяйств, в т.ч. 11,В% - от заработков. Таким образом, доходы из вне сельского хозяйства занимают серьезное место в экономическом существовании земледельцев. В разработке рассмотрен характер трансферта дополнительных доходов в хозяйствах (потребительский или производственны*!). Установлено, что хозяйства, в которых заработок вне этих хозяйств имеет важное значение, в значительно меньшей степени обращают внимание на сельскохозяйственное производство. Например: свидетельствуют об этом данные об удельном весе (%) интенсивных культур в структуре посевов. Таким образом ситуация в насоящее время выглядит иначе, чем в истекшем периоде, в котором доходы от заработков в значительной части хозяйств стимулировали сельскохозяйственное производство.
EN
A question whether and to what extend greater activity of farmers in seeking for non-agricultural sources of income influence agricultural production has been put as a problem to be studied. The author examined 753 private farms which run a bookkeeping for the Institute of Agricultural and Food Economics in 1993. Non-agricultural activities contributed in 31.6 percent to the total farm income, of which 11.8 percent were wages. Incomes obtained from outside of agriculture were very important for the general economic situation of the farm. While studying the character of transfer of the additional income within a farm /for consumption or for production purposes/ it has been stated that in case the non-farm employment is very important agricultural production does not attract so much attention. This is demonstrated for example by considerably lower share of intensive plants in the production structure of such farms. Additional incomes no longer support agricultural production as it used to be in the past.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d8c36919-d654-4db0-873f-6f24a90a3e51
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.