PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 |
Tytuł artykułu

Analiza wskaznikow krwi bydla miesnego ras Charolaise i Limousine w aspekcie dobrostanu

Warianty tytułu
EN
The analysis the blood indicators of beef cattle Charolaise and Limousine in the welfare aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była analiza wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi bydla mięsnego ras Charolaise i Limousine (krów i cieląt) przed i po okresie pastwiskowym w aspekcie oceny ich dobrostanu. Przeprowadzone badania wykazały, że wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi krów mięsnych ras Charolaise i Limousine nie odbiegały od wskaźników normatywnych dla bydła zdrowego. Wskazuje to na dobry stan zdrowia krów i cieląt oraz na wysoki poziom dobrostanu tych zwierząt. Okres pastwiskowy wpłynął generalnie korzystnie na kształtowanie się wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi. Pewne zaburzenia w gospodarce energetyczno-białkowej występujące po okresie pastwiskowym u krów Charolaise sugerują konieczność dokarmiania ich na pastwisku paszami wysokoenergetycznymi.
EN
An intention of the work was the analysis hematological and biochemical indicators of blood the beef cattle Charolaise and Limousine (cows and calves), before and after pasture period in the aspect of their welfare estimation. Explored showed that hematological and biochemical bloods indicators of cows of meat races Charolaise and Limousine had not run away from reference indicators for the healthy cattle. Shows this on the kelter of the health of cows and calves and on high level welfare of these animals. Pasture period put into influence generally profitably on the formation himself indicators of hematological and biochemical bloods. Certain disturbances in the economy energy - albuminous occurrent after pasture period at cows Charolaise suggest the necessity of giving additional food them on the pasture with fodders with high energy.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
51
Opis fizyczny
s.363-368,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
autor
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
autor
Bibliografia
 • Baranow-Baranowski S., Jankowiak D., Klata W., Orowicz W., Skrzypczak W. F.: 1988. Kształtowanie się niektórych wskaźników fizjologicznych i biochemicznych we krwi cieląt. Część II. Zawartość składników mineralnych i aktywność fosfatazy zasadowej. Rocz. Nauk Roi., Ser. B, T. 104, z. 2, 19-27.
 • Baranow-Baranowski S., Piech H.: 1988. Kształtowanie się niektórych wskaźników fizjologicznych i biochemicznych we krwi cieląt. Część III. Białka surowicy krwi. Rocz. Nauk Roi., Ser. B, T. 104, z. 2, 29-7.
 • Deptuła W., Dorynek Z.: 1993. Kształtowanie się wskaźników hematologicznych i biochemicznych u krów mlecznych w cyklu rocznym. Rocz. AR Pozn., 246, 15-21.
 • Deptuła W., Smolik M., Smolik B., Belina G., Szenfeld J., Tokarz B., Szudej T.: 1992. Wyniki badań hematologiczno-immunologicznych u bydła utrzymywanego w oborach przemysłowych. Prz. Hod., 5,15-18.
 • Deptuła W., Smolik M., Smolik B., Beiina G., Szenfeld J., Tokarz B., Szudej T.: 1993. Wyniki badań biochemicznych u bydła utrzymywanego w oborach przemysłowych. Prz. Hod., 3, 9-11.
 • Doorneubal H., Tong A. K. W., Murray M.: 1988. Reference values of blood parameters in beef cattle of different ages and stages of lactation. Can. J. Vet. Res., 52, 99-105.
 • Jezierski T., Kopowski J.: 1997. W poszukiwaniu obiektywnych kryteriów dobrostanu (welfare) u zwierząt gospodarskich. Prz. Hod., 8, 49-53.
 • Kołacz R., Bodak E.: 1999. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Med., Wet. 55 (3), 147-154.
 • Mituniewicz T.: 2002. Zoohigieniczne aspekty chowu bydła mięsnego na tle wybranych elementów łańcucha troficznego. Rozprawa doktorska. UWM w Olsztynie. Maszynopis, 1-100.
 • Oprządek J., Dymnicki E., Oprządek A.: 2000. Wpływ żywienia na poziom niektórych wskaźników biochemicznych krwi buhajków rasy fryzyjskiej. Med. Wet., 5, 316-319.
 • Saba L., Białkowski Z., Wójcik S.: 1990. Wybrane wskaźniki krwi oraz płodności krów utrzymywanych w rejonach niedoborów mineralnych południowo-wschodniej Polski. Rocz. Nauk Roi., Ser. B, T. 106, z. 1-2, 11-3.
 • Saba L., Nowakowicz-Dębek B., Stenzel R., Tymczyna L., Holoda E.: 1999. Wpływ mieszanek mineralno-ziołowych na poziom Ca, P, Mg, białka całkowitego oraz aktywność wybranych wskaźników enzymatycznych w surowicy krwi cieląt. Ann. UMCS, Sect. EE, V. 17, 44, 339-345.
 • Winnicka A.: 1997. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 • Wolańczyk-Rutkowiak K.: 1986. Wartości prawidłowe niektórych wskaźników biochemicznych u krów mlecznych rasy ncb sektora państwowego na terenie Wybrzeża Gdańskiego. III. Zmiany wskaźników w sezonach żywieniowych oraz w kolejnych miesiącach i latach. Pol. Arch. Wet., 26,3-4, 125-147.
 • Wójcik A., Mituniewicz T., Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J., Witkowska D. 2004. Ocena dobrostanu bydła mięsnego ras Limousine i Charolaise w okresie pastwiskowym. Zesz. Nauk., AR Wroc., Zoot., LI, 501, 367-372
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-c84987c0-2ad9-4a61-bfae-f4db0f1388ef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.