PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Wplyw wlasciwosci gleb lakowych na ilosci rozpuszczalnych form manganu oraz jego zawartosc w kupkowce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy badano przydatność czterech roztworów ekstrakcyjnych do oceny stanu zaopatrzenia kupkówki w mangan. W tym celu posłużono się rachunkiem korelacji prostej oraz równaniami regresji wielokrotnej, która umożliwia syntetyczne ujęcie wpływu kilku cech gleb na zawartość tego składnika w roślinie. Stwierdzono, że na podstawie równań regresji wielokrotnej, w stopniu wystarczającym stan zaopatrzenia kupkówki w mangan opisywany jest przez wartość pH gleb oraz zawartość części spławialnych. Zastosowane roztwory ekstrakcyjne, za wyjątkiem 0,01 mol CaCl₂·dm⁻³, nie opisują w sposób dostateczny stanu zaopatrzenia roślin w ten składnik. Pomiar odczynu oraz powszechna dostępność danych dotyczących składu granulometrycznego gleb przeważa nad testem chlorku wapnia, który wymaga specjalistycznej i kosztownej aparatury.
EN
The usability of four extracting solutions for estimation of manganese supply to cocksfoot grass were examined. For that purpose the simple and multiple regression equations were used, which allow in synthetic manner to take into account the influence of some soil features on the content of this element in plant. It was stated on the basis of multiple regression equations the supply status of manganese to cocksfoot was described in sufficient extent by pH value of soils and by fine particles contents. Applied extracting solutions, except of 0.01 mol calcium chloride solution did not describe in sufficient way the plant manganese supply status for this element. Measurement of soil reaction and common availability of data on granulometric of soil composition prevails on manganese determination in calcium chloride soil extract, which requires specia- listic and expensive equipment.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.1075-1082,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw
autor
Bibliografia
 • Adilogu A. 2002. Determination of suitable chemical extraction methods for available iron content of the soils from Edirne province in Turkey. J. Centr. Eur. Agric.: 255 -262.
 • Anonim 1980. Metody badań laboratoryjnych w stacjach chemiczno-rolniczych. Cz. I. Badanie gleb. Wyd. IUNG, Puławy: 71 ss.
 • Bergmann W. 1983. Ernähningstörungen bei Kulturpflanzen. Enstehung und Diagnose. VEB Gustav Fisher Verlag, Jena: 614 ss.
 • Caridad Cancela R., Roca Freire A., De Abreu C. A., Paz Gonzalez A. 2001. Efficiency of four extractants to evaluate available cu for maize and soybean. Bragantia, Vol. 60(3): 205 - 212.
 • Finck A. 1960. Untersuchungen zur manganvesorgung von feldpflanzen auf einigen bodentypen Schleswig-Holsteins. Z. Pflanzenernahr. Dung. Bodenk. 89: 120 - 137.
 • Fotyma M., Jadczyszyn T. 1998. Perspektywy wprowadzenia w Polsce metody pomiaru pH w 0,01 mol CaCl₂·dm⁻³. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 456: 665 - 670.
 • Fox J. 1991. Regression diagnostics an introduction. Social Sciences 79: 58 ss.
 • Gembarzewski H., Kamińska W., Straszyński S., Korzeniowska J. 1985. Ocena przydatności wybranych metod ekstrakcji z gleby rozpuszczalnej miedzi w świetle rachunku regresji wielokrotnej. Prac. Kom. Nauk. PTG 93: 17 - 26.
 • Gembarzewski H., Korzeniowska J. 1996. Wybór metody ekstrakcji mikroelementów z gleby i opracowanie liczb granicznych pizy użyciu regresji wielokrotnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 353 - 364.
 • Godo G., Reisenauer H. M. 1980. Plant effect on soil manganese availability. Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 993 - 995.
 • Houba V. J. G., Novozamsky I., Lexmond Th. M., Van Der Lee J. J. 1990. Applicability of 0.01 M CaCl₂ as a single extraction solution for the asses ment of the nutrient status of soils and other diagnostic purposes. Commun. Soil. Sci. Plant Anal. 21: 19 - 20.
 • Kukurenda H., Lipski R. 1981. Rozpuszczalność manganu w różnych glebach i jego przyswaialność dla roślin. Cz. III. Pizy swa jalne dla owsa frakcje manganu w glebie lekkiej. Pam. Puł. 76: 171 - 189.
 • Lindsay W. L., Norvell W. A. 1978. Developement of DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Sci. Soc. Am. J. 42: 421 - 428.
 • Page E. R. 1962. Studies in soil and plant manganese. II. Relationship of soil pH to manganese availability. Plant Soil 26: 247 - 257.
 • Pejwe J. W., Rinks G. J. 1959. Metody bystrowo opriedielijenia dostupných rastieniam mikroelementov (Cu, Zn, Mn, Co, Mo, B) w poczwach. Poczwowedenije 9: 65 - 75.
 • Schachtschabel P. 1957. Die bestimmung des Manganverrsorgungsgrades von Böden und seine Beziehung zum Aulreten der Dörrfleckenkrankheit bei Hafer. Zetsch. f. Pfl. Düngung u. Bodenkunde 78(123): 147 - 167.
 • Sillanpää M. 1982. Micronutrients and the nutrient status of soils: global study. FAO Soils Bulletin, Rome: 64 - 74.
 • Sims J. T. 1986. Soil pH effects on the distribution and plant availability of manganese, copper and zinc. Soil Sci. Soc. Am. J. 50: 367 - 373.
 • Wiśniowska-Kielian B. 1991. Skład chemiczny rzepaku w zależności od kwasowości gleby. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 262(34): 361 - 367.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-c27bcf49-f526-4f28-9b1b-2c5836849b54
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.