PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 |
Tytuł artykułu

Ocena dobrostanu bydla miesnego ras Charolaise i Limousine w okresie pastwiskowym na podstawie analizy warunkow utrzymania oraz wynikow produkcyjnych

Warianty tytułu
EN
The estimation of welfare of the beef cattle of Charolaise and Limousine breeds during pasture period based on the analysis of keeping conditions and performance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena dobrostanu bydła mięsnego ras Charolaise i Limousine (krów z cielętami) utrzymywanego na pastwisku w okresie od maja do października na podstawie warunków utrzymania i produkcyjności zwierząt. Biorąc pod uwagę warunki utrzymania na pastwisku krów i cieląt rasy Charolaise i Limousine należy stwierdzić, że odpowiadały one wymogom dobrostanu. Świadczą o tym przyrosty dobowe masy ciała cieląt na poziomie 1,38 kg u rasy Charolaise i 1,26 kg u cieląt rasy Limousine. Wskaźnik efektywności produkcji dla rasy Charolaise mieścił się w wartościach oceny dobrej, zaś rasy Limousine bardzo dobrej. Okres przebywania na pastwisku wpływał korzystnie na zdrowotność bydła mięsnego. Jednak nieprawidłowe przygotowanie dróg na pastwisko i na kwatery wpłynęło na wystąpienie chorób układu kostnego (kulawizny) u krów i cieląt.
EN
An aim target of the work was former the estimation welfare of the beef cattle of races Charo- laise and Limousine (cows with calves) of held on the pasture in the term from May to October based on an keeping conditions and production performance, productiveness and wholesomeness of the herd. In consideration of conditions of holding on the pasture of cows and calves of the race Charolaise and Limousine one ought to ascertain that they answered to requirements welfare. There testify hereof increases era masses of the body of calves up to the mark 1, 38 kg at the race Charolaise and 1, 26 kg at calves of the race Limousine. The indicator of the effectively of the production for the race Charolaise was situated in values of the good mark while, races Limousine of very good. The period of spending on the pasture put into influenced profitably on the wholesomeness of the beef cattle. The however irregular preparation of ways on the pasture and on cantonment bore on the pronouncement of diseases of the osseous (lames) arrangement at cows and calves.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
51
Opis fizyczny
s.369-374,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
autor
 • Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
autor
 • Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
 • Allen M. S.: 1996. Relationship between forage quality and dairy cattle production. Anim. Feed Sei. Tech., 59, 51-60.
 • Czyż H., Dzida M.: 1996. Zawartość mikroelementów w poszczególnych składnikach runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi., z. 434, 581-585.
 • Dobicki A. (pod red.): 1998. Hodowla bydła mięsnego w Sudetach. F.P.H. „Elma",Wrocław - Jelenia Góra, 5-256.
 • Dobicki A.: 1996. Hodowla i użytkowanie bydła ras mięsnych. Chów Byd., 11,9-20.
 • Goszczyński J., Witkiewicz A.: 1996. Masa ciała krów i przyrosty cieląt rasy Charolaise w sezonie pastwiskowym. Zesz. Nauk. AR Wroc., Konf., 291, 183-188.
 • Grynia M.: 1995. Łąkarstwo. Wyd. AR Poznań.
 • Jarrige R.: 1983. Żywienie przeżuwaczy. Zalecane normy i tabele wartości pokarmowej pasz. Wydaw. Omnich Press. Warszawa.
 • Jezierski T., Kopowski J.: 1997. W poszukiwaniu obiektywnych kryteriów dobrostanu (welfare) u zwierząt gospodarskich. Prz. Hod., 8, 49-53.
 • Klopfenstein T.: 1996. Need for escape protein by grazing cattle. Anim. Feed Sei. Tech., 60, 191- 199.
 • Kołacz R., Bodak E.: 1999. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Med., Wet. 55 (3), 147-154.
 • Kruczyńska H., Mocek M.: 1992. Wpływ zawartości wapnia i fosforu w paszach na ich poziom w surowicy krwi u przeżuwaczy. Med. Wet, 12, 553-555.
 • Michna G., Hadula E.: 1994. Sezonowe zmiany wartości energetycznej runi pastwiskowej. Rocz. Nauk. Zoot., 21, z. 1 - 2, 227-238.
 • Mituniewicz T.: 2002. Zoohigieniczne aspekty chowu bydła mięsnego na tle wybranych elementów łańcucha troficznego. Rozprawa doktorska. UWM w Olsztynie. Maszynopis, 1-100.
 • Moraczewski R.: 1996. Łąki i pastwiska w gospodarstwie rolnym. Fundacja Rozwój SGGW. Warszawa.
 • Piedra V J., Studziński T., Szymańczyk S.: 1999. Trawienie u cieląt i prosiąt. Med. Wet., 9, 579-583.
 • Szulc T., Zachwieja A.: 1998. Siara- eliksir życia osesków. Wydaw. AR Wrocław.
 • Trąba Cz.: 1996. Zasobność siana z łąk o różnym składzie florystycznym w niektóre mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi., z. 434: 401-405.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-c028afa6-c164-48b3-b994-3dbf628aba63
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.