PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Pierwiastki sladowe w roslinach z terenu zakola ujscia Radwi do Parsety w Karlinie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto badania nad określeniem stopnia zanieczyszczenia miedzią, cynkiem, żelazem, manganem i strontem niektórych gatunków roślin łąkowych z rodziny traw, motylkowatych, turzycowatych i chwastów. Wybrano do badań: wiechlinę łąkową (Poa pratensis), koniczynę białą (Trifolium repens), turzycę owłosioną (Carex hirta) i mniszka pospolitego (Taraxacum officinale) rosnące w zakolu ujścia rzeki Radwi do Parsęty, a także w okolicach najbardziej ruchliwych dróg komunikacyjnych, firm i zakładów przemysłowych w Karlinie. Badania prowadzono w latach 2000 - 2001 w sezonie wegetacyjnym. Wytypowano 8 obiektów badawczych, gdzie spodziewano się dużego zróżnicowania zawartości metali w roślinach. Poziom pierwiastków w materiale oznaczano metodą ASA, po mineralizacji roślin w mieszaninie stężonych kwasów HNO₃ i HC1O₄. Wyniki analiz chemicznych wykazały, że rośliny w różny sposób reagowały na sąsiedztwo uciążliwych dla środowiska czynników. Akumulacja miedzi i cynku najsilniej uwidoczniła się w turzycy owłosionej zebranej z rejonów sąsiadujących z zakładami przemysłowymi i szlakami komunikacyjnymi. Żelazo i mangan w najmniejszych ilościach zawierały rośliny zebrane z parków miejskich, zaś na pozostałych stanowiskach można już było zauważyć bardzo wysoką zawartość obydwu pierwiastków w środowisku.
EN
This study concerned the pollution of some meadow plants of the grasses legumes, sedges and weeds, with Cu, Zn, Fe, Mn, Sr. Following plants were chosen to be tested: meadow bluegrass (Poa pratensis), white clover (Trifolium repens), hairy sedge (Carex hirta) and dandelion (Taraxacum officinale), growing within the meander of Radew River confluence to Parsęta, at sites close to the roads of heavy traffic, and industrial sites in Karlino. Sampling was done during vegetation seasons of 2000 - 2001. Eight sites were chosen, considering the probability of great differentiation of metal contents in plants. Plant samples were mineralized in concentrated HNO₃ and HC1O₄, and metal contents determined by AAS method. The results of chemical analyses showed differentiated plants response to the proximity of hazardous factors. The acumulation of copper and zinc was found to be the highest in Carex hirta sampled from the areas close to industrial sites and roads. Iron and manganese content were low in plants from city parks, whereas the plants from all other sites indicated the high content of both metals in the environment.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.919-926,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, ul.Slowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • Bosiacka B. 2003. O wrzoścu bagiennym w gminach Trzebiatów, Kołobrzeg i Karlino na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 1: 103 - 107.
 • Bosiacka B., Radziszewicz M. 2002. Roślinność oczek wodnych i wilgotnych zagłębień śródpolnych w okolicach Karlina. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B, 51: 83 - 101.
 • Ciepał R., Wysocka M. 1994. Zawartość metali ciężkich i siarki w wybranych gatunkach roślin z rejonu elektrowni „Jaworzno III”. Acta Biol. Siles 26(43): 52 - 61.
 • Jeżewski R. 2003. Ludzie i żywioł. Ekopartner 8/9 (142/143): 30 - 31.
 • Jarosz W. 1994. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi traw rosnących na obrzeżach dróg. Medycyna Wet. 50(1): 23 - 26.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398 ss.
 • Kaniuczak J., Trąba Cz., Godzisz J. 2003. Zawartość ołowiu i kadmu w glebach i roślinach przy wybranych szlakach komunikacyjnych regionu zamojskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493(1): 133 - 138.
 • Lipiec A., Matras J. 2000. Zawartość ołowiu i kadmu w roślinności z trwałych użytków zielonych położonych w sąsiedztwie drogi Lublin-Warszawa. Materiały seminaryjne IMUZ 45: 95 - 99.
 • Maciejewska M. 2004. Zawartość mikroelementów w wybranych gatunkach roślin ze zbiorowisk trawiastych aglomeracji szczecińsko-policko-gryfińskiej. J. Elementol. (w druku).
 • Malej J., Hołubowicz D. 1996. Badania technologiczne nad oczyszczaniem ścieków z Zakładu Płyt Pilśniowych “ALPEX” w Karlinie. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. P. Koszal. 11: 77 - S7.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wyd. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 334 ss.
 • Szymański K., Siebielska I. 1998. Morfologia odpadów a skład odcieku wysypiskowego. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. P. Koszal. 13: 211 - 220.
 • Trzaskoś M., Dzida M. 1995. Metale ciężkie w glebie na łąkowo-pastwiskowych terenach przyległych do autostrady. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421A: 361 - 365.
 • Wybieralski J., Maciejewska M. 1999. Występowanie metali ciężkich na gruntach przylegających do pasa granicznego w Kołbaskowie, Lubieszynie i Osinowie Dolnym. Mat. z Konf. Nauk. „ECOpole 1999”, Jamrozowa Polana-Hradec Kralowe 21-23 X 1999, Chem. Inż. Ekolog. 6(9): 921 - 929.
 • Wybieralski J., Maciejewska M. 2001. Badania poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi gleby i roślin na terenach przygranicznych w Rosówku koło Szczecina. Mat. z Konf. Nauk. „ECOpole 2000”, Jamrozowa Polana-Hradec Kralowe 19-21 X 2000, Chem. Inż. Ekolog. 8(7): 741 - 748.
 • Zdzienicka-Grzona K. 1997. A to Karlino właśnie. Inf. Ośrod. Doradź. Roln. Bonin 03: 17 - 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-be8ce516-54eb-4351-902f-9edb08f27f62
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.