PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 39, Suppl.C |
Tytuł artykułu

Porownanie wykorzystania paszy przez rozne gatunki mlodych ptakow rzeznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materiał do badań stanowiły pisklęta kur Astra В (85 ♂ i 65 ♀), indyków WAMA—1 (40 ♂ i 60 ♀), kaczek rodu A-44 (50 ♂ i 50 ♀) oraz gęsi białych włoskich rodu WD-1 (50 ♂ i 50 ♀). Kurczęta i kaczki odchowano do 8., indyczki do 15., indory do 22., a gęsi do 12. tygodnia życia. Podczas odchowu ptaków kontrolowano cotygodniowe zużycie paszy oraz przyrosty masy ciała. Po zakończeniu odchowu z każdego gatunku ptaków wybrano losowo po 21 samców i 21 samic, które poddano ubojowi i ocenie wartości rzeźnej. Przeprowadzono także ocenę chemiczną części jadalnych, uzyskanych z dysekcji 14 tuszek (7 ♂ i 7 ♀) z każdej grupy ptaków. Stwierdzono, że w 1 kg części jadalnych uzyskanych z kurcząt brojlerów jest 171 g białka ogólnego, 178 g tłuszczu surowego i 8,2 MJ energii metabolicznej, u indyków odpowiednio - 193 g, 92 g i 5,0 MJ; kaczek - 144 g, 330 g i 12,9 MJ, u gęsi - 148 g, 300 g i 12,0 MJ. Najmniej paszy, białka ogólnego i energii metabolicznej na 1 kg masy ciała zużyły kurczęta brojlery (od­powiednio 2,2 kg, 455 g i 27 MJ), a najwięcej gęsi (3,9 kg, 602 g i 46 MJ). Najmniej białka ogólnego i energii metabolicznej na wyprodukowanie 1 kg mięsa oraz 1 kg białka w częściach jadalnych zużyły indyki, najwięcej zaś gęsi. Efektywność przetwarzania białka ogólnego paszy na białko części jadalnych kształtuje się korzystniej u indyków (27,0%) i kurcząt (22,9%) niż u kaczek (15,6%) i gęsi (14,8%).
EN
The material made hatchlings of Astra В hens (85 ♂ and 65♀), WAMA-1 turkeys (40 ♂ and 60 ♀), A-44 line ducks (50 ♂ and 50 ♀) and Białe Włoskie geese, WD -1 line (50 ♂ and 50 ♀). Chickens and ducks were raised till 8 weeks old, female turkeys till 15 weeks old, male turkeys till 22 weeks old and geese till 12 weeks old. The raising the birds, feed utilization and gain in body weight were controlled every week. After the raising was completed, 21 males and 21 females randomly selected from each group of birds were slaughtered and their slaughter value evaluated. Edible parts of 14 carcasses (7 ♂ and 7 ♀) from each group of birds were subjected to chemical analyses. It was stated that 1 kg of edible parts of broilers contained 171 g of total protein, 178 g of raw fat and 8.2 MJ of metabolic energy. These values for turkeys, ducks and geese were as follows, respectively: 193 g, 92 g and 5.0 MJ; 144 g, 33 g and 12.9 MJ; 148 g, 300 g and 12.0 MJ. The utilization of feed, protein and metabolic energy per 1 kg body weight was the lowest for broilers, i.e. 2.2 kg, 455 g and 27 MJ, respectively, while the highest for geese (3.9 kg, 602 g and 46 MJ). For 1 kg of meat and protein in the edible parts, turkeys utilized the lowest amout of protein and metabolic energy while geese the highest. The efficiency of conversion of feed protein into edible parts protein was better for turkeys (27.0%) and broilers (22.9%) than for ducks (15.6%) and geese (14.8%).
Wydawca
-
Rocznik
Opis fizyczny
s.30,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
Bibliografia
 • AHARONI J., SHAFIR Z., KATZ Z. 1988. Production levels and costs of chicken, turkey and duck broilers. Israeli Extension Service. Ministry of Agriculture (in Hebrew).
 • BAUMGARTNER J., KOČlOVĂ E., HORVATHOVA V., PALANSKA O. 1986. Carcass quality and nutritive value of pekin, small white and muscovy ducks and their crosses. Proc. 7th. Europ. Poultry Conf., Paris, 2 : 1280- 1285.
 • BĄCZKOWSKA H., ŚLÓSARZ A. 1987. Żywienie drobiu. Wyd. HI. PWRiL, Warszawa.
 • BIELIŃSKA К. 1972. Intensywny i półintensywny system produkcji brojlerów, gęsich. Post. Drob. 14(4): 179-187.
 • BIELIŃSKA K., ZNANIECKA G., BIELIŃSKI K., PAKULSKA E., KASZYŃSKI J. 1978. Wartość konsumpcyjna brojlerów gęsich ubijanych w różnym wieku. Rocz. Nauk. Rol., B, 99 (2): 77-87.
 • BIELIŃSKA K., SKARŻYŃSKI Ł., BIELIŃSKI K. 1982. Produkcyjność i użytkowość rzeźna gęsich brojlerów wylężonych jesienią. Rocz. Nauk. Zoot., 9 (2): 253 — 263.
 • BOCHNO R, LEWCZUK A., BRZOZOWSKI W., MAZANOWSKI A. 1986. Ocena umięśnienia i otłuszczenia kaczek w zależności od ich wieku. Prz. Nauk. Lit. Zoot., 30, 2/3: 118 — 126.
 • BOCHNO R., LEWCZUK A, JANISZEWSKA M., KOLAŃCZYK M. 1987a. Ocena wartości tucznej i rzeźnej kurcząt z mięsnych rodów hodowlanych CE—1, W—77. Inst. Gen. i Metod Dosk. Zw. ART w Olsztynie (maszynopis).
 • BOCHNO R., LEWCZUK A., WAWRO K. 1993. Próba określenia optymalnego wieku uboju indyków rzeźnych WAM A-l. Prz. Hod., Zesz. Nauk., 8: 315-320.
 • BOCHNO R., MAZANOWSKI A., LEWCZUK A, WAWRO E. 1987b. Porównanie wzrostu i efektywności odchowu kaczek różnych grup genetycznych. Prace i Mat. Zoot., 38: 43—48.
 • BOUGON M., HOSPITALIER R.L'., LAUNAY M, LE MĚNEC M. 1986a. Variations des perfor­mances des dindons et de leurs rendements en viande avec le taux de proteines l'aliment. Proc. 7th Europ. Poultry Conf., Paris, 1: 551-553.
 • BOUGON M., LAUNAY M., HOSPITALIER R.L'., LE MĚNEC M., QUĚMĚNEUR P., PROTAIS J. 1986b. Influence de l' age d'abattage des dindons sur leurs performances et leurs rendements en viande. Proc. 7th Europ. Poultry Conf., Paris, 2: 1285—1290.
 • BUDSŁAWSKI J. 1971 Metody analizy żywności. WNT, Warszawa.
 • DUJUNOV E. A., LUKYANOV V. A., LOMAKIN V. G., RYABOKON V. A., GADJUCHKO O. T., BELJAEVA Т. I. 1986. The creati n of turkey crosses and the estimation of the optimum parameters of their use. Proc. 7th Europ. Poultry Conf., Paris, 1: 591 — 592
 • FARUGA A. 1978. Wybrane zagadnienia dotyczące przemysłowych technologii chowu indyków. Med. Wet., 5: 259 - 262.
 • FARUGA A. 1988. Intensywna produkcja młodych indyków rzeźnych. PWRiL, Warszawa.
 • FARUGA A., JANKOWSKI J., MOSZCZUK K. 1986. Technologia wychowu i użytkowania stad rodzicielskich, lęgów jaj, profilaktyki oraz odchowu młodych indyków rzeźnych WAMA — 1. ART Olsztyn (maszynopis).
 • FARUGA A., JANKOWSKI J., PLUCIŃSKA В., ISSHAK N. S. 1988a. Porównanie wartości użytkowej młodych indyków rzeźnych Hybrid 2000 i WAMA—1. Gosp. Mięsna, 40/7/: 26 — 28.
 • FARUGA A., JANKOWSKI J., SOBINA I. 1988b. Jakość mięsa indyczek i indorów odchowywa­nych na różnych podłożach. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Zoot., 31: 205 — 214.
 • FARUGA A., MIKULSKI D., JANKOWSKI J. 1993a. Wpływ granulowania mieszania i dodatku priobiotyku Acid-Pak-4-Way na wyniki produkcyjne odchowu indyków rzeźnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk, 8: 245 - 249.
 • FARUGA A., PUCHAJDA H. 1986. Porównanie efektywności odchowu kurcząt brojlerów żywio­nych paszą pochodzenia krajowego i angielskiego. Zesz. Nauk. Drob, 3: 49 — 60.
 • FARUGA A., RAJKIEWICZ H., MAJEWSKA T. 1993b. Porównanie dwóch sposobów żywienia ograniczonego w odchowie kurcząt brojlerów Astra —В i Vedette. Prz. Hod, Zesz. Nauk, 8: 277 — 282.
 • FISININ W. J. 1983. Sovremennye tendencii w kormlenii pticy. Životnovodstvo, 7: 47 — 49.
 • FRITZ Z., SCHLEICHER A., KINAL S., JAROSZ L., JAMROZ D. 1989. Mieszanki pełnoporc- jowe z udziałem nasion i śruty poekstrakcyjnej z rzepaku odmiany Jantar w żywieniu kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. Drob, 6: 55—65.
 • GRESSKOPK K. H. 1986. Der Einfluss der Mastdauer auf das wirtschaftliche Ergebnis der Puten­mast. Ber. Gefliigelprod. Merbitz, 21: 28—44.
 • HERBUT E., PIETRAS M., SOKOŁOWICZ Z. 1993. Wpływ intensywności oświetlenia na tempo metabolizmu i produkcyjność kurcząt brojlerów. Prz. Hod, Zesz. Nauk, : 301 — 305.
 • JAMROZ D., SCHLEICHER A., FRITZ Z., JAROSZ L. 1984. Obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszaninach treściwych dla kurcząt hybrydów międzyliniowych 8974. Zesz. Nauk. AR Wroc­ław, 142: 63 - 73.
 • JAMROZ D., JEROCH H., SCHLEICHER A., FRITZ Z. 1991. Zastosowanie w żywieniu kurcząt rzeźnych mieszanek o wysokiej zawartości jęczmienia z dodatkiem preparatu enzymatycznego lub Citronicu. Rocz. Nauk. Rol, B, 107 (1-2): 79-86.
 • JANISZEWSKA M. 1993. Zmiany masy ciała i składników tkankowych u gęsi białych włoskich w okresie odchowu. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst, Zoot, 34: 3—33.
 • JANKOWSKI J., FARUGA A. 1986. Schlachtwert und transformationseffektivität von Eiweiss und Energie der Broiler und Mastputen. Proc. 7th Poultry Conf, Paris, 2: 740 — 743.
 • JEROCH H., CLAUSS F., SEIDLITZ U., HENNIG A. 1974. Untersuchungen über den Einfluss eines vermiderten Energiegehaltes bei gleichem Roliproteingehalt im Mischfutter auf das Master­gebnis, die Schlacht körperzusammensetzung und den Nährstoffzuwachs bei Mastenten. 2. Mit­teilung. Die Wirkung eines verminderten Energiegehaltes in Freiwassermasttversuchen. Arch. Tierernähr, 24 (4): 335-345.
 • JEROCH H., SCHUBERT R. 1977. Einfluss des Schlachtalters von Jungmastgänsen auf Mast­parameter Schlachtkörperzusammensetzung, Fleischertrag und Nährstoffgehalt des Fleisches. Arch. Tierzucht, 20 (1): 41-45.
 • KAPKOWSKA E., ZIELIŃSKA В. 1970. Porównanie wyników tuczu i wartości rzeźnej 8 tygod­niowych kurcząt brojlerów z hodowli krajowej i z importu żywionych mieszankami paszowymi krajowymi lub importowanymi. 2. Rozbiór rzeźny tuszek i analiza chemiczna mięsa. Post. Drob, 12(3): 127-134.
 • KASSEMODEL M. 1983. Schwerpunkt bei der weiteren Verbesserung der Effektivität in der Putenp­roduktion. Tierzucht, 37 (9): 417-419.
 • KORELESKI J., KUBICZ M., ERNEST T., KOSMALA I., ZEGAREK Z. 1992. Graniczny udział krajowych zbóż, strączkowych grubonasiennych i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w mieszan­kach pełnoporcjowych typu grower—finiszer dla kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot, 19 (2): 143-157.
 • KORTHAS G. 1983. Enwicklungen und neuere Erkemituisse in der Putenproduction. Deutsche Ge- flügelwirtsch Schweieprod. Jg, 35 (29): 838-840.
 • KSIĄŻKIEWICZ J., MAZANOWSKI A., KIEŁCZEWSKI K. 1986. Cechy reprodukcyjne i mięsne obukierunkowych mieszańców kaczek z rodu hodowlanego P — 77 i z grup zachowawczych. Zesz. Nauk: Drob, 3: 5-27.
 • KUCKA E. 1989. Analiza wskaźników produkcyjnych w fermach towarowych indyków rzeźnych. ART Olsztyn (maszynopis).
 • KUCKA E. 1991. Studia nad efektywnością hodowli i chowu indyków. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst, Oeconomica, 26: 3—49.
 • LEESON S., SUMMERS J. D. 1980a. Production and carcass characteristics of broiler chicken. Poultry Sci, 59: 786-798.
 • LEESON S., SUMMERS J. D. 1980b. Production and carcass characteristics of the large white turkey. Poultry Sci, 59: 1237-1245.
 • LEESON S., SUMMERS J. D., PROU LX J. 1982. Production and carcass characteristics of the duck. Poultry Sci, 61: 2456 - 2464.
 • LEMAIYE Ż.K., LULL A., TOMSON A., TANOMENIALI B., NYMMISTO J., WAGI E. 1973. Rezultaty proizvodstvennych opytov po izucenii konversii proteina i energii na kurach i gusjach. Rezjume dokladov naučnoj konferencii po pticevodstve. Vologda, 43.
 • LEWCZUK A., BOCHNO R., JANISZEWSKA M., MICHALIK D. 1983. Skład tkankowy tuszek kaczek rodu A —44 w zależności od wieku i płci ptaków. Zesz. Nauk. ART Olszt, 27: 149—158.
 • LEWCZUK A., BOCHNO R., JANISZEWSKA M., WAWRO E. 1988. Wykorzystanie paszy oraz częściowe koszty produkcji gęsi kubańskich ubijanych w różnym wieku. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst, Zoot, 31: 215-222.
 • LEWCZUK A., BOCHNO R., MICHALIK D., MAZANOWSKI A. 1985. Wykorzystanie paszy i częściowe koszty produkcji kaczek poddawanych ubojowi w różnym wieku. Rocz. Nauk. Zoot, 12(2): 195 - 203.
 • LEWCZUK A., MICHALIK D., JANISZEWSKA M., WAWRO K. 1987. Wartość rzeźna kaczek z grup zachowawczych A —11, P — 8, P — 9 w porównaniu z rodem hodowlanym A —44. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst, 30: 193-201.
 • MAZANOWSKI A. 1980. Gęsi. PWRiL, Warszawa.
 • MAZANOWSKI A. 1988. Kaczki. PWRiL, Warszawa.
 • MAZANOWSKI A., KRUSZYŃSKI J., FARUGA A. 1982. Wyniki odchowu kurcząt brojlerów na mieszankach pełnoporcjowych z ograniczonym udziałem pasz importowanych. Zesz. Nauk. ART Olszt, 24: 107-117.
 • MAZANOWSKI A., KSIĄŻKIEWICZ J., DORUCHOWSKI W., HOFFMANN B. 1986. Cechy przyżyciowe i poubojowe kaczek brojlerów żywionych mieszankami opartymi na paszach krajo­wych. Zesz. Nauk. Drob, 3: 35—49.
 • MENDES A. A., CURY P. R. 1986. Effects of dietary energy levelas and sex on broiler performance and carcass traits. Proc. 7th Europ. Poultry Conf, Paris, 1: 543 — 547.
 • MEYER H. 1988. Zukunft puten. Oesterreichische Geflugelwirtschaft, 27 (8): 232-235.
 • MICEK L., STAŚKO S., MIČEKOVA A., LENGYEL A. 1980. Study of growth of geese. Proceed Internat Conf. "Breeding and Geese Production". Inst. Zootech. Kraków, 128 — 133.
 • Normy żywienia drobiu. Wartość pokarmowa pasz. 1991. Praca zbiorowa. Omnitech Press, War­szawa.
 • PAKULSKA E., BIELIŃSKI K. 1993. Wykorzystanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej "OO" w ży­wieniu rosnących gęsi. Prz. Hod, Zesz. Nauk, 8: 220—223.
 • PIKUL J., DORUCHOWSKI W., TAŃSKI S., REKSIŃSKI T. 1987. Porównanie wydajności poubojowej i dysekcyjnej, składu chemicznego oraz właściwości technologicznych mięsa ka­czek piżmowych i pekin. Zesz. Nauk. Drob, 4: 73 — 93.
 • PLAVNIK I., Mc MURTRY J. P., ROSEBROUGH R. W. 1986. Effects of earty feed restriction in broilers. 1. Growth performance and carcass composition. Growth, 50 (1): 68 — 76.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-bac50d74-94a0-4a30-baf4-722dc3897a3c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.