PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 538 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w 2008 roku

Autorzy
Wydawca
-
Rocznik
Tom
538
Opis fizyczny
s.1-47,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2008), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2007 roku, Warszawa.
 • 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2009), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2008 roku, Warszawa.
 • 3. Agencja Rynku Rolnego (2009), Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2008 roku, Warszawa.
 • 4. Agencja Rynku Rolnego 2004-2009 - pięć lat w Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 8, 2009, s. 4-29.
 • 5. Agencja Rynku Rolnego w 2008 roku, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 4, 2009, s. 4-27.
 • 6. Gliwicka E. (red.) (2009), Podręcznik operacyjny Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Podręcznik realizacji Programu Integracji Społecznej do wykorzystania przez Gminy, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej i Urzędy Wojewódzkie Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, Bank Światowy Umowa nr 7358 POL, Warszawa, 25 sierpnia 2008.
 • 7. Główny Urząd Statystyczny (2008), Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, GUS, Warszawa.
 • 8. http://foresight.polska2020.pl/mis/pl/index.html
 • 9. http://www.ppwow.gov.pl/.
 • 10. Jędrzejczyk I. (red.) (2008,), Ocena komplementarności działań Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej na obszarach wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2009), Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., Warszawa.
 • 12. Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi (2009), Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Dokument zaakceptowany przez Kierownictwo MRiRW w dniu 3.02.2009 r., opracowany przez: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departament Programowania i Analiz, Warszawa.
 • 13. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2009), Ocena bieżąca PROW 2007-2013, Warszawa 12 marca 2009 r.
 • 14. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2009), Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, Warszawa 12 marca 2009 r.
 • 15. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2009), Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, wrzesień 2009.
 • ló.Rembisz A., Sz. Sankiewicz (2009), Agencja Rynku Rolnego - pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 5, 2009, s. 4-14.
 • 17. Rowiński J. (2008), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji], Program Wieloletni 2005-2009, nr 118, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 183, poz. 1134).
 • 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 214, poz. 1581).
 • 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz. U. nr 147, poz. 1039).
 • 21. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. U. WE L 299 z 16.11.2007 r.).
 • 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. nr 201, poz. 1447).
 • 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. nr 46, poz. 300).
 • 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. nr 107, poz. 680).
 • 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. nr 77, poz. 514).
 • 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw (Dz. U. nr 157, poz. 981).
 • 27.Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2008), Zapis stenograficzny (74) 5. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 4 stycznia 2008 r., Warszawa.
 • 28. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2008), Zapis stenograficzny (585) 46. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 10 grudnia 2008 r., Warszawa.
 • 29.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Omówienie, tom 1, Rada Ministrów, Warszawa 2009.
 • 30. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., tom I, Rada Ministrów, Warszawa 2009.
 • 31.Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, Rada Ministrów, Warszawa 2009.
 • 32. Ustawa z 15 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 115, poz. 794).
 • 33. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • 34. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-abb02240-59d1-4c7a-9e26-90b15997438c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.