PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Bezposredni i nastepczy wplyw komunalnego osadu sciekowego i kompostow sporzadzonych z osadu sciekowego na wielkosc plonu i zawartosc mikropierwiastkow w slomie trzciny chinskiej [Miscanthus sacchariflorus]

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie bezpośredniego i następczego wpływu osadu ściekowego oraz kompostów o różnym czasie rozkładu sporządzonych z osadu ściekowego z dodatkiem odpadów zieleni miejskiej, na wielkość plonu i zawartość miedzi, żelaza, manganu i cynku w słomie trzciny chińskiej (Miscanthus sachriflorus). Uzyskane wyniki badań wskazują, że wielkość plonu suchej masy słomy trzciny chińskiej istotnie różnicowały dawki nawozów organicznych, ich rodzaj oraz uzupełniające nawożenie mineralne azotem i potasem. W pierwszym roku badań trzcina chińska najlepiej plonowała na obiektach z niekompostowanym osadem ściekowym, zaś w drugim roku badań uzyskano podobny plon na wszystkich obiektach z nawozami organicznymi. Uzupełniające nawożenie mineralne NK istotnie zwiększyło, w porównaniu z obiektami bez NK, plon słomy trzciny w pierwszym roku, a znacznie obniżyło w drugim roku badań. Na wszystkich obiektach z nawożeniem osadem ściekowym i kompostami różnym czasie rozkładu, w porównaniu z obiektami kontrolnymi, uzyskano wzrost średniej zawartości miedzi, żelaza, manganu i cynku w słomie trzciny chińskiej zarówno w pierwszym, jak i w drugim roku badań. W wyniku działania bezpośredniego istotnie większą zawartość manganu cynku w słomie trzciny uzyskano na obiekcie z osadem niż na obiekcie z 1,5- rocznym kompostem, a w roku następnym oba komposty istotnie zwiększyły zawartość miedzi, w porównaniu do obiektu z osadem. Uzupełniające nawożenie NK tylko w drugim roku badań istotnie zwiększyło zawartość miedzi i cynku w słomie trzciny, a obniżyło zawartość manganu.
EN
The experiments were carried out to estimate the direct and successive effects of sewage sludge and sewage sludge composted with different decomposition period, on the yield and contents of copper, iron, manganese and zinc in Miscanthus sachariflorus straw. Obtained results showed that the dry matter yield of Miscanthus sachariflorus was considerably differentiated by the rate and kind of organic fertilizers and complementary mineral nitrogen-potassium fertilization. The highest average dry matter yield of Miscanthus sachariflorus was obtained in the first year of experiment. Similar yield was obtained in the second year on all of the objects with organic fertilization. Complementary mineral N + K fertilization essentially increased dry matter yield of Miscanthus sachariflorus straw in the first year in comparison to objects without this fertilization, but significantly decreased in the second experiment year. The incerase of average copper, iron, manganese and zinc contents was obtained on all objects fertilized with municipal sewage sludge and composts of different decomposition time in comparison to control objects in the first as well as in the second year of experiment. As a result of direct influence the higher manganese and zinc contents in straw were obtained on the object with sewage sludge than on the object with 1.5 year compost. In the next year both composts significantly increased copper content in comparison with the object fertilized with sewage sludge. Complementary mineral N + K fertilization significantly increased contents of copper and zinc in the straw only in the second year of experiment, but decreased manganese content.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.865-875,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Slowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
autor
Bibliografia
 • Baran S. 1997. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych. Ekoprofit 6: 13 - 16.
 • Czekała J. 2002. Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski Cz. I. Odczyn, sucha masa, materia i węgiel organiczny oraz makro-składniki Acta Agrophys. 70(1): 75 - 82.
 • Czekała J., Jakubus M., Mocek A., Owczarzak W. 1999. Możliwości wykorzystania osadów ściekowych i odpadu tytoniowego do produkcji kompostów. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 200(77): 45 - 50.
 • Gambuś F. 1999. Skład chemiczny i wartość nawozowa osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni regionu krakowskiego, w: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Mat. III Konf. Nauk.-Techn., Świnoujście 9-11 VI 1999. Wydaw. Eko-inżynieria, Lublin: 66 - 77.
 • Hryńczuk B., Weber R., Runowska-Hryńczuk B. 2000. Wpływ nawożenia osadem ściekowym i wytworzonymi z niego kompostami na plon pszenicy jarej oraz zawartość w niej metali ciężkich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471(2): 929 - 936.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398.
 • Kiryluk A. 2003. Wpływ osadu ściekowego na produkcję biomasy roślinnej i zawartość makroskładników w mieszankach rekultywacyjnych traw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 167 - 173.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz. 1996. Charakterystyka chemiczna i możliwości wykorzystania do produkcji kompostów osadów ściekowych z miejskich oczyszczalni ścieków. Zesz. Nauk. AR Szczecin 172, Rolnictwo 62: 265 - 271.
 • Krzywy E., Nowak W., Wołoszyk Cz. 1997. Chemia rolna. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawn. AR Szczecin: 126 ss.
 • Krzywy E., Frankenstein K. 2000. Oddziaływanie kompostów z komunalnego osadu ściekowego na koncentrację niektórych metali ciężkich w życicy trwałej. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 211(84): 191 - 194.
 • Mazur T. 1996. Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 456: 251 - 256.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 364 ss.
 • Piotrkowska M., Gałczyńska B. 1990. Wpływ stosowania do gleby osadu ściekowego na plonowanie i skład chemiczny życicy trwałej. Cz. I. Plon i zawartość Ca, Mg, K i Na. Cz. II. Zawartość pierwiastków śladowych. Pam. Puławski 99: 101 - 120.
 • Rozporządzenie MŚ 2002. Z dnia 01 sierpnia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz. U. Nr 134 poz. 1140.
 • Röhricht C., Beier T., Gross-Oph off A. 2000. Untersuchungen zur Anbaueignung und Ertragsfähigkeit von Miscanthus sinensis in Sachsen. Miscanthus- vom Anbau zur Verwertung, Tagung am 23-24 II 2000 in Bonn: 92 - 96.
 • Schnug E. 1995. Untersuchungen zur etablierung und Biomassebildung von Miscanthus giganteus unter verschiedenen Umweltbedingungen. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 155 (1995): 123 ss.
 • Siuta J. 2003. Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych. Inż. Ekol. 9: 7 - 42.
 • Wołoszyk Cz. 2003. Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Rozp. AR Szczecin 217: 120 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a9a0419c-cbc8-4e66-8b93-ac32f87b12b3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.