PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Content of various forms of nitrogen and absorption of this element by cocksfoot grass, depending on meteorological conditions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zawartosc roznych form azotu oraz pobranie tego skladnika przez kupkowke pospolita w zaleznosci od przebiegu warunkow meteorologicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The dependence of the content of various forms of nitrogen and absorption of N by cocksfoot grass on meteorological conditions was established in a field experiment. Correlations between the content of total nitrogen, protein nitrogen, N-NH4, and N-NO3 in sward and roots of cocksfoot grass and some meteorological elements, i.e. maximum temperature, minimum temperature, average daily temperature measured at 5 and 200 cm, air relative humidity, cloud cover, sum of precipitation, sum of evaporation and soil temperature measured at a depth of 2, 5, 10, 20 cm were analyzed. Correlation coefficients between the forms of nitrogen in the plant and the above meteorological elements were calculated, as well as multiple regression equations, multiple correlation coefficients and determination coefficients. No significant relationship between the forms of N (Ntotal, Nprotein, N-NH4, N-NO3) in sward and roots of cocksfoot grass and the course of meteorological conditions was clearly stated. The relationship between the content of N-NH4 in sward and Ntotal and N-NO3 in roots, and certain meteorological elements is relatively small and can be characterized by the value of determination coefficients, i.e. 0.166, 0.106 and 0.151, respectively. According to the statistical analysis, the absorption of nitrogen by cocksfoot grass depends to a relatively small though significant extent (R2=0.249) on certain meteorological elements. However, further research is still recommended.
PL
Na podstawie wyników ze ścisłego doświadczenia polowego określono zależność zawartości różnych form azotu oraz pobranie N przez kupkówkę pospolitą od przebiegu warunków meteorologicznych. Rozpatrywano korelacje między zawartością azotu ogółem, azotu białkowego, N-NH4 i N-NO3 w runi i korzeniach kupkówki a niektórymi elementami meteorologicznymi: temperaturą powietrza maksymalną, minimalną, średnią dobową mierzoną na wysokości 5 i 200 cm, wilgotnością względną powietrza, zachmurzeniem, sumą opadu atmosferycznego, sumą parowania i temperaturą gleby mierzoną na głębokości 2, 5, 10, 20 cm. Obliczono współczynniki korelacji między formami azotu w roślinie a przebiegiem wymienionych elementów meteorologicznych oraz równania regresji wielokrotnej, współczynniki korelacji wielokrotnej i determinacji. Nie stwierdzono jednoznacznie, że istniała istotna zależność zawartości form azotu (Nog., Nbiał., N-NH4, N-NO3) w runi i korzeniach kupkówki pospolitej od przebiegu warunków meteorologicznych. Zależność, która wystąpiła między zawartością N-NH4 w runi oraz Nog. i N-NO3 w korzeniach a niektórymi elementami meteorologicznymi, jest stosunkowo niewielka i można ją scharakteryzować wielkością współczynników determinacji, kolejno: 0,166; 0,106 i 0,151. Pobranie azotu przez kupkówkę pospolitą zależało w stosunkowo niewielkim, lecz istotnym, stopniu (R2=0,249) od przebiegu niektórych elementów meteorologicznych. Wskazują na to rezultaty obliczeń statystycznych; nieodzowne jest kontynuowanie prac dotyczących omawianych zagadnień.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
p.207-216,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Bednarek W. 2005. Formy azotu w kupkówce pospolitej nawożonej zróżnicowanymi dawkami nawozów mineralnych [Nitrogen forms in cocksfoot grass supplied with different rates of minerał fertilzers]. Acta Agrophysica, 6(2): 319-332.
 • Bednarek W., Bednarek H., Dresler S. 2008. Plonowanie kupkówki pospolitej w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych [Yields of cocksfoot grass depending on meteorological conditions]. Acta Agrophysica, 12(3): 581-594.
 • Ciepiela A.P., Sytykiewicz H., Łubkowski M. 2001. Zmiany w zawartości wybranych frakcji białka izolowanego z siewek pszenżyta jarego poddanego działaniu niskiej temperatury (Modifications in the content of some fractions of protein isolated from triticale seedlings subjected to low temperature). Rocz. AR Pozn. CCCXXXIV, Bot., 4: 19-25.
 • Clarkson D.T., Warner A.J. 1979. Relationships between root temperature and the transport of ammonium and nitrate ions by Italian and perennial ryegrass (Lolium multiflorum and Lolium perenne). Plant Physiol., 64: 557-561.
 • Hasegawa H. 1990. Short-period uptake of nitrate by rice seedlings. Japan. J. Crop. Sci 59(3): 498-502.
 • Kubik-Dobosz G. 1998. Pobieranie jonów amonowych przez rośliny wyższe [Uptake of ammonium ions by higher plants]. Wiad. Bot., 42(2): 37-48.
 • Krzywy E., Rabińska H., Janukowicz H. 1985. Wpływ wzrastającego nawożenia azotowego na plony, zawartość azotu ogólnego i azotanów w runi łąkowej (Effect of increasing nitrogen fertilization on yields, total nitrogen and nitrate content in meadow sward). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Ser. Agrotechniczna, 36 (115): 107-114.
 • Puła J., Skowera B. 2004. Zmienność cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych [Weather dependent changeability of qualitative characteristics of cv. Mila potato tubers on light soil]. Acta Agrophysica, 3(2): 359-366.
 • Skowera B., Sękara A., Jędrszczyk E., Poniedziałek M., Dziamba S. 2007. Wpływ warunków meteorologicznych na przebieg wegetacji ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum L.) [Effect pf meteorological conditions on vegetation course of chickpea (Cicer arietinum L.]. Acta Agrophysica, 9(3): 767-782.
 • Solecka D. 1994. Udział białek w procesie aklimatyzacji roślin do niskiej temperatury [Contribution of proteins in acclimatization of plants to low temperature]. Post. Biochem., 2: 121-124.
 • Wojciechowska R. 2004. Wybrane aspekty metabolizmu azotanów w warzywach ze szczególnym uwzględnieniem sałaty masłowej Sprinter Fj (Some aspects of nitrate metabolism in vegetables, particularly butter lettuce Sprinter Fj). Zesz. Nauk AR w Krakowie, Rozprawy, 297: 1-102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-9cf5d2b3-1e11-42ba-8bf7-d02a73181efd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.