PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Fizykochemiczna ocena roznych form cynku, miedzi i manganu, stosowanych w mieszankach mineralno-witaminowych dla zwierzat

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Oceniono niektóre właściwości fizyczne i chemiczne nieorganicznych (siarczany) i organicznych (Biopleksy) połączeń cynku, miedzi i manganu. Dla wybranych związków tych mikroelementów określono strukturę - metodą analizy rent- genograficznej, uziarnienie na sitach o różnej średnicy oczek oraz rozpuszczalność w żwaczu (in vivo) i płynie żwacza (in vitro). Uzyskane wyniki badań wskazują na wyraźne różnice w zakresie fizykochemicznych właściwości organicznych i nieorganicznych związków Zn, Cu i Mn. Formy metalo-organiczne w porównaniu do form siarczanowych charakteryzowały się drobniejszymi i bardziej regularnymi kryształami. Ponadto zawierały najwięcej cząstek o średnicy od 0,120 do 0,060 mm, a ich udział wynosił dla Biopleksu cynku - 69,2%, Biopleksu miedzi - 68,99% i Biopleksu manganu - 40,59%. Natomiast nieorganiczne połączenia miedzi i manganu zawierały najwięcej cząstek o średnicy od 0,385 do 0,150 mm odpowiednio: 69,34 i 54,18%, siarczan cynku odznaczał się największym procentowym udziałem cząstek o średnicy od 1,020 do 0,430-91,93%. Biopleksy cynku i miedzi charakteryzowały się niższą rozpuszczalnością niż formy nieorganiczne tych pierwiastków zarówno w warunkach in vivo, jak i in vitro, jedynie Biopleks i siarczan manganu wykazywały podobną rozpuszczalność.
EN
The study determined some physico-chemical properties of inorganic (sulp-hates) and organic (Bioplexes) bounds of zinc, copper and manganese For those compounds the stricture (X-ray analysis), the granulation on sieve of differen mesh diameter and solubility in rumen (in vivo) and in rumen fluid (in vitro) were determined. Obtained data indicated some differences in physico-chemical properties between organic and inorganic compounds of zinc, copper and manganese. The metalo-organic forms of trace elements were characterized by smaller aid more Regular crystals in comparison with the sulphates forms The crgamc forms of tested elements contain the highest percentage of particles 0.120-0.060 mm size and it was for zinc Bioplex - 69.2%, copper Bioplex - 68.99 and manganese Bioplex - 4.59%. Inorganic forms of copper and manganese contain the highest percentage of particles size 0.385-0.150 mm size (69.34 and 54.18%, respectively) while the zinc sulphate was characterized by highest percentage of particles 1 02-0.430 mm size - 91.93%. Bioplexes of zinc and copper were characterized by lower solubility than the inorganic forms in in vivo as well asm vitro only manganese Bioplex and sulphate were of similar solubility.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.561-568,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Chelmonskiego 38c, 51-650 Wroclaw
autor
autor
Bibliografia
 • Ashmed H. D. 1993. The roles amino acid chelates in animal nutrition. Park Ridge, New Jersey, USA, Notes Publications: 269 - 287.
 • Bąkowska J. 2002. Chelaty - wpływ budowy chemicznej na przyswajalność mikroelementów. Pasze Przemysłowe 11/12: 35 - 36.
 • Dennis T., Gordon and Lori Pellet 1992. Physical and chemical properties of nutrients affecting their absorption and utilization, w: Physical chemistry of foods. Ed. Henry G. Schwartzberg, Richard W. Hartel. Marcel Dekker Inc. 1992. USA. 459 - 516.
 • Johnson A. B. 2001. Smaller is better. Maximizing trace minerals absorption. Zinpro Corporation: 4 ss.
 • Kegley E. B., Spears J. W. 1994. Bioavailability of feed-grade copper sources (oxide, sulfate or lysine) in Growing Cattle. J. Anim. Sci. 72: 2728 - 2734.
 • Korol W. 2002. Organiczne połączenia mikroelementów w produkcji zwierzęcej: Pasze Przemysłowe 4: 22 - 24.
 • Matyka S., Korol W. 1997. Struktury mineralno-organiczne (biopleksy) w produkcji i użytkowaniu pasz przemysłowych. Konf. nauk. „Związki mineralne w żywieniu zwierząt”. Kraków, 22-23 IX 1997: 67 - 85.
 • Patton R. S. 1990. Chelated minerals: what are they, to their work? Feedstufs, February 26: 14.
 • Spears J. W. 1996. Organic trace minerals in ruminant nutrition. Anim. Feed Sci. Tech. 58: 151 - 163.
 • Underwood E. J., Suttle N. F. 1999. The mineral nutrition of livestock. 3rd edition Cab. International, Wallingford, UK: 601 ss.
 • Walczyński S. 2001. Niektóre właściwości fizyczne surowców i mieszanek paszowych oraz metody ich oznaczania. Pasze Przemysłowe 2/3: 7 - 9.
 • Wedekind K. J., Hortin A. E., Baker D. H. 1992. Methodology for assaying zinc bioavailability: efficiency estimates for zinc-methionine, zinc sulfate and zinc oxide. J. Anim. Sci. 70: 178 - 187.
 • Zawiślak K. 1997. Wpływ parametrów surowców stosowanych w przemyśle paszowym na procesy produkcyjne. Pasze Przemysłowe 2: 6 - 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-983fa92f-4f3e-4400-83fd-7b6e4d2368fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.