PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 4 |
Tytuł artykułu

Gospodarka owczarska na terenach gorskich jako przyklad wielofunkcyjnego rolnictwa

Warianty tytułu
EN
Sheep-farming in mountainous regions as an example of multifunctional agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono gospodarkę owczarską jako przykład rolnictwa wielofunkcyjnego. Omawiana gałąź produkcji jest optymalnym rozwiązaniem dla rolnictwa terenów górskich z punktu widzenia ich warunków naturalnych oraz jej dość niskiej kapitałochłonności. Jest unikatową kombinacją produkcji licznych dóbr rynkowych, lecz również licznych dóbr publicznych istotnych dla całego społeczeństwa. Jest to również gałąź produkcji bardzo zrównoważona, dająca możliwości ekonomiczne, wpływająca na równowagę społeczną przy zachowaniu dbałości o środowisko. Odnowa tej, niestety, niemal zaniechanej działalności jest szansą dla ożywienia obszarów górskich i podgórskich.
EN
The article presents sheep-farming as an example of multifunctional agriculture. The described branch of production is an optimum solution for agricultural activity in the mountainous regions from the point of view of their natural conditions and the relatively low capital intensity of such production. Sheep-farming represents a unique combination of the production of numerous marketable goods and public goods important for the entire society. It also is a highly sustainable branch of production which offers economic opportunities and which is conducive to social stability and permits to show care for the natural environment. The resumption of this almost relinquished activity offers a chance for infusing new life into the mountainous regions.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.97-115,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Bibliografia
 • Beskidzki serwis internetowy, 2008: http://www.e-beskidy.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1259
 • Drożdż A., 2001: Rola owiec w kształtowaniu i utrzymaniu krajobrazu górskiego. Materiały z konferencji Trwała okrywa roślinna jako podstawa zrównoważonego rolnictwa w zlewniach karpackich. Jaworki, 9–11.10.2001.
 • Drożdż A., Góra-Drożdż E., 1998: Znaczenie owczarstwa górskiego dla zrównoważonego rozwoju regionów górskich. „Wiadomości Ziem Górskich” 7 (11).
 • Fałkowski J., 2008: Wielofunkcyjność rolnictwa – przeglld literatury przedmiotu. Maszynopis.
 • Gawlik J., 2006: Aktualne możiwości rozwoju owczarstwa w Polsce. „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 12.
 • Greulich S., 1981: Rys historyczny owczarstwa krajowego. Zootechniczny Zakład Doświadczalny, Instytut Zootechniki, Kołbacz.
 • Klepacki B., Rokicki T., 2005: Produkcja owiec szansą zwiększenia dochodów dla gospodarstw rolnych. „Wieś Jutra” 11 (87).
 • Kubijowicz W., 1926: ¯ycie pasterskie w Beskidach Wschodnich. „Księgarnia Geograficzna Orbis", Kraków.
 • Kucharczyk P., 2006: Na hale, hej pasterze. „Gość Niedzielny” 52 (przedruk internetowy na stronie www.wiara.pl).
 • Mikołajczyk J., Radkowski A., 2006: Ekonomika letniego wypasu owiec w terenach górskich W: Program Aktywizacji Gospodarczej i Ochrony Dziedzictwa Małopolskich Karpat – OWCA Plus. Materiały szkoleniowe. Red. E. Molik, E. Wierzchoś. Wydawnictwo AR, Wydawnictwo IBot. PAN, Kraków.
 • Młynarczyk L., 2006: Lipnica Wielka W: Tradycje i obrzędowość zwilzane z wypasem owiec w Karpatach dzieje wypasu owiec w górach, historia i dzieńdzisiejszy parafii i miejscowości karpackich. Red. E. Molik i in. Wydawnictwo Ibot. PAN, Kraków.
 • Molik E., 2006: Analiza gospodarki pasterskiej w rejonie Karpat Polskich. W: Program Aktywizacji Gospodarczej i Ochrony Dziedzictwa Małopolskich Karpat – OWCA Plus. Materiały szkoleniowe. Red. E. Molik, E. Wierzchoś. Wydawnictwo AR, Wydawnictwo IBot. PAN, Kraków.
 • Molik E., Gacek L., Wierzchoś E., Musiał W., Tyran E., 2006: Czy owce pozostanl na halach? W: Tradycje i obrzędowość zwilzane z wypasem owiec w Karpatach: dzieje wypasu owiec w górach, historia i dzieńdzisiejszy parafii i miejscowości karpackich. Red. E. Molik, E. Wierzchoś i in., Wydawnictwo IBot. PAN, Kraków.
 • Musiał W., 2004a: Instrumenty kreacji rozwoju zrównoważonego rolnictwa obszarów górskich na przykładzie wypasu kulturowego owiec. „Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN” XLI, Bydgoszcz.
 • Musiał W., 2004b: Wypas kulturowy owiec w Tatrach jako przykład wdrażania idei rozwoju zrównoważonego. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Agrobiznes”. Sytuacja agrobiznesu po przystlpieniu do Unii Europejskiej” 1015.
 • Musiał W., 2005: Korzyści ekonomiczne działańrolnośrodowiskowych na obszarach górskich – wybrane aspekty. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. „Roczniki Naukowe” VII, 4.
 • Musiał W., Molik E., Tyran E., Wierzchoś E., 2005: Organizacja wypasu owiec w Karpatach w aspekcie jego natężenia i skali produkcji. W: Biologiczne i kulturowe aspekty gospodarki owczarskiej. Kraków.
 • Nesteruk J., 2001: Szata roślinna wschodniokarpackich połonin i ochrona strefy wysokogórskiej. W: Pasterstwo na Huculszczyźnie: gospodarka – kultura – obyczaj. Red. J. Gudowski. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Niżnikowski R., 1994: Chów owiec. PWRiL, Warszawa.
 • Nowobilska B., 2006: Brzegi. Pasterstwo. Rys historyczny. W: Tradycje i obrzędowość zwilzane z wypasem owiec w Karpatach: dzieje wypasu owiec w górach, historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich. Wydawnictwo Izoot, Kraków. Multifunctionality towards an analytical framework, 2001. ŚCD, Paris.
 • Organizacja i ekonomika gospodarki pasterskiej na Huculszczyźnie. Stan obecny na tle tradycji, 2001. W: Pasterstwo na Huculszczyźnie: gospodarka – kultura – obyczaj. Red. J. Gudowski. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
 • Rokicki T., 2005: Gospodarstwa owczarskie w okresie po transformacji gospodarczej. W: Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. „Wieś Jutra”, Warszawa.
 • Rokicki T., 2008a: Produkcja owczarska jako szansa gospodarstw z przewagą trwałych użytków zielonych. „Wieś Jutra” 11.
 • Rokicki T., 2008b: Uwarunkowania rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce. „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 67.
 • Staich T., 1967: O poezji. W: Życie i folklor pasterzy Tatr Polskich i Podhala. Red. W. Antoniewicz. PAN, Wrocław.
 • Ślusarczyk A., 2008: Kto ma owce, ten ma co chce. „Gazeta Zawierciańska JURA” 12/13.
 • Urbaniec A., 2004: Owczarstwo. „Nad Sołą i Koszarawą” 8 (135).
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2007 roku, 2007. GUS, Warszawa.
 • van Huylenbrśck G., Durand G., 2003: Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Ashgate Pub Co, Aldershot.
 • Vatn A., 2001: Transaction costs and multifunctionality, tekst przedstawiony na seminarium ŚCD: Multifunctionality: applying the ŚCD analytical framework – guiding policy design. Paryż.
 • Wprowadzenie, 2001. W: Pasterstwo na Huculszczyźnie: gospodarka – kultura – obyczaj. Red. J. Gudowski. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Ząbek M., 2001: Góry a kultura ludów górskich. W: Pasterstwo na Huculszczyźnie: gospodarka – kultura – obyczaj. Red. J. Gudowski. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-941c1142-cf6f-4619-b3fb-6c89b5c3acc8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.