PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Mikroelementy w runi zdegradowanych lak na glebach torfowo-murszowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Prowadzono badania na obiekcie łąkarskim „Mechowe Grądy” (około 550 ha), będącym jednym z wielu odłogowanych torfowisk na Pojezierzu Mazurskim. Na zdegradowanych glebach torfowo-murszowych, niezależnie od stopnia ich zmurszenia i wydzielonego typu florystycznego runi, nie stwierdzono wyraźnych różnic w zawartości miedzi, manganu, żelaza i cynku w roślinności łąkowej. Otrzymane ilości badanych mikropierwiastków, z wyjątkiem miedzi, kształtowały się w granicach norm żywieniowych. Niekorzystnie natomiast kształtowały się w wydzielonych typach florystycznych runi proporcje Fe : Mn.
EN
The studies were carried out on „Mechowe Grądy” grassland object (ca. 550 ha), one of the fallow peat-bog areas on Mazurian Lakeland. On degraded peat muck soils, independently of their muck degree and selected floristic type of sward, no clear differences in contents of copper, manganese, iron and zinc were found in the meadow plants. The quantities of studied microelements, with except of copper, appeared to be within nutrition standards. Only Fe : Mn ratio in selected floristic types of sward was unsatisfactory.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.475-481,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Plac Lodzki 3, 10-727 Olsztyn
autor
autor
Bibliografia
 • Borowiec J., Urban D. 1997. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Kondycja geochemiczna siedlisk łąkowych Lubelszczyzny. II. Łąki. LTN: 152 ss.
 • Curyło T., Krauze A., Kuczyńska I., Sapek B. 1985. Liczby graniczne zawartości Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, Mo w roślinności łąk i pastwisk pod kątem oceny ich wartości paszowej. Prace. Kom. PTG 93; 43 - 60.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. AR w Poznaniu; 76 - 96.
 • Grzegorczyk S., Grabowski K., Bieniek B. 2000. Zbiorowiska roślinne na zdegradowanych glebach murszowych obiektu Siódmak. Biul. Nauk UWM w Olsztynie 9; 171 - 179.
 • Karwowska J. 2002. Procesy degradacji na odwodnionych i ekstensywnie użytkowanych glebach torfowych w warunkach Pojezierza Mazurskiego. Praca doktorska UWM w Olsztynie: 58 ss.
 • Marcinek J. 1988. Niektóre problemy degradacji i regradacji gleb użytkowanych rolniczo. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460; 623 - 637.
 • Nowak M. 1983. Zasobność siana w mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 242: 239 - 245.
 • Okruszko H. 1988. Zasady podziału gleb hydrogenicznych na rodzaje oraz łączenia rodzajów w kompleksy. Rocz. Glebozn. 39(1): 127 - 152.
 • Okruszko H. 1991. Wpływ sposobu użytkowania na glebę torfową oraz związane z tym zjawiska i trudności. Bibl. Wiad. IMUZ 77: 105 - 118.
 • Okruszko H. 2000. Degradation of peat soils and differentiation of habitat conditions of hydrogenic areas. Acta Agrophysica 26: 7 - 15.
 • Piaścik H., Bieniek B. 1998. Zmiany we właściwościach rolniczo użytkowanych gleb torfowych Pojezierza Mazurskiego wyrazem ich degradacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460: 209 - 217.
 • Preś J., Kinal S. 1996. Aktualne spojrzenie na sprawę zaopatrzenia zwierząt w mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 1043 - 1061.
 • Sapek A., Sapek B. 1997. Metody analizy chemicznej gleb organicznych. Mat. Instr. IMUZ, Falenty 115: 81 ss.
 • Trąba Cz. 1996. Zasobność siana z łąk o różnym składzie florystycznym w niektóre mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 434: 401 - 405.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-88a6acec-a58b-4556-bd6c-fe6160e3562e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.