PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Influence of soil fertilization on concentration of microelements in soil solution of sandy soil

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wplyw nawozenia na stezenie mikroelementow w roztworze glebowym gleby lekkiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study was carried out to asses the influence of soil mineral fertilization, manure application and soil liming on changes in the concentration of microelements (B, Cu, Fe, Mn and Zn) in soil solution. The tests were performed on samples of sandy soil collected from long-term fertilization experiments being conducted on lessive soil of the granulometric structure of clayish sand. Soil solution was prepared with the suction method. The concentration of microelements in soil solution was determined by means of the ICP method. The results showed an increase in Fe, Mn, Zn and Cu and a decrease in B and Mo in soil solution when soil was fertilized with nitrogen. The concentration of microelements in soil solution was not significantly influenced when soil was fertilized with phosphorous and potassium. Liming had a significant effect on a decrease in the concentration of Fe, Mn, Zn and Cu and an increase in B and Mo in soil solution. Soil application of manure significantly increased the concentration of microelements in soil solution.
PL
Celem pracy była ocena wpływu nawożenia mineralnego oraz stosowania obornika i wapnowania na zmiany stężenia mikroelementów (B, Cu, Fe, Mn i Zn) w roztworze glebowym gleby lekkiej. Próbki glebowe pobrano z trwałego doświadczenia nawozowego prowadzonego na glebie płowej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Roztwór glebowy pozyskiwano metodą podciśnieniową. W roztworze glebowym mikroelementy oznaczono metodą ICP. Stwierdzono, że w warunkach nawożenia azotem obserwuje się zwiększenie stężenia żelaza, manganu, cynku i miedzi oraz zmniejszenie stężenia boru i molibdenu w roztworze glebowym. Nawożenie fosforem i potasem nie wpływa istotnie na stężenie mikroelementów w roztworze glebowym. Wapnowanie przyczynia się do zmniejszenia stężenia żelaza, manganu, miedzi i cynku oraz zwiększenia stężenia boru i molibdenu w roztworze glebowym, a pod wpływem stosowania obornika obserwuje się istotne zwiększenie stężenia mikroelementów w roztworze glebowym.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
p.349-355,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska 159 Str., 02-776 Warsaw, Poland
autor
Bibliografia
 • Adams M.L., Davis M.R., Powell K. 2001. Effects of grassland afforestation on exchangeable soil and soil solution. Aust. J. Soil Res., 39: 1003-1014.
 • Badora A. 2002. Wpływ pH na mobilność pierwiastków w glebach [Effect of pH on mobility of elements in soil]. Zesz Probl. Post. Nauk Rol., 482: 21-36.
 • Campbell D. J., Kinniburgh D. G., Beckett P. H. 1989. The soil solution chemistry of some Oxfordshire soils: temporal and spatial variability. J. Soil Sci., 40: 321-339.
 • Curtin D., Smillie G. W. 1983. Soil solution composition as affected by liming and incubation. Soil Sci. Soc. Am. J., 47: 701-707.
 • Del Castilho P., Chardon W. J., Salomons W. 1993. Influence of cattlemanure slurry application on the solubility of cadmium, copper and zinc in a manured acidic, loamy-sand soil. J. Envir. Qual., 22: 689-697.
 • Gębski M. 1998. Czynniki glebowe oraz nawozowe wpływające na przyswajalność metali ciężkich przez rośliny [Soil and fertilization factros affecting plant availability of heavy metals]. Post. Nauk Rol., 5: 3-16.
 • Goldberg S., Glaubig R. A. 1985. Boron adsorption on aluminium and iron oxide minerals. Soil Sci. Soc. Am. J., 49: 1374-1379.
 • Goldberg S., Glaubig R. A. 1986. Boron adsorption and silicon release by the clay minerals: Kaolinite, montmorillonite and illite. Soil Sci. Soc. Am. J., 50: 1320-1326.
 • Gorlach E., Gambuś F. 2000. Potencjalnie toksyczne pierwiastki śladowe w glebach (nadmiar, szkodliwość i przeciwdziałanie) [Potentially toxic trace elements in soil excess, harmfulness and prevention)] Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 472: 275-296.
 • Hoagland D. R., Martin J. C., Stewart G. R. 1920. Relation of the soil solution to the soil extract. J. Agric. Res., 20: 381-395.
 • Jarrell W. M., Dawson D. M. 1978. Sorption and availability of molybdenum in soils of Western Oregon. Soil Sci. Soc. Am. J., 42: 412-415.
 • Łabętowicz J. 1995. Skład chemiczny roztworu glebowego w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych [Chemical composition of soil solution under different soil and fertilization conditions]. SGGW Warszawa, Praca Habil., 103 ss.
 • Lindsay W. L., Stephenson H. A. 1959a. Nature of the reactions of monocalcium phosphate monohydrate in soils. I. The solution that reacts with the soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 23: 12-18.
 • Lindsay W. L., Stephenson H. A. 1959b. Nature of the reactions of monocalcium phosphate monohydrate in soils. II. Dissolution and precipitation reactions involving iron, aluminium, manganese and calcium. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 23: 18-21.
 • McBride M. B., Błasiak J. J. 1979. Zinc and copper solubility as a function of pH in acid soil. Soil Sc. Soc. Am. J., 43: 866-870.
 • Porębska G. 2003. Przydatność składu chemicznego roztworów glebowych do oceny jakości gleb leśnych [Applicability of soil solution chemical composition to evaluation of quality of forest soils]. Wyd. IOŚ, Warszawa, Rozpr. Habil., 126 ss.
 • Reseinauer H. M., Tabikh A. A., Stont P. R. 1962. Molybdenum reactions with soils and the hydrous oxides of iron, aluminium and titanum. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 26: 23-27.
 • Riley M. M., Robson A. D., Gartrell J. W., R. C. Jeffrey 1987. The absence of leaching of molybdenum in acid soils from Western Australia. Austr. J. Soil Res., 25: 179-184.
 • Sanders J. R. 1982. The effect of pH upon the copper and cupric ion concentrations in soil solutions. J. Soil Sci., 33: 679-689.
 • Sanders J. R. 1983. The effect of pH on the total and free ionic concentrations of manganese, zinc and cobalt in soil solution. J. Soil Sci., 34: 315-323.
 • Simard R. R., Evans L. J., Bates T. E. 1988. The effects of additions of CaCO3 and P on the soil solution chemistry of a Podzolic soil. Can. J. Soil Sci., 68: 41-52.
 • Singh M., Kumar V. 1979. Sulphur, phosphorus and molybdenum interactions on the concentration and uptake of molybdenum in soybean plants. Soil Sci., 127: 307-312.
 • Smal H. 1999. Właściwości chemiczne roztworów glebowych gleb lekkich i ich zmiany pod wpływem zakwaszenia [Chemical properties of soil solutions of light soils and their modifications under the influence of acidification]. Rozpr. Nauk. AR. Lublin, 230: 108 ss.
 • Święcicki C. W. 1964. Bor w typowych glebach naturalnych Polski [Boron in typical natural soils in Poland]. Rocz. Nauk Rol., 111: 1-15.
 • Wolt J. D. 1994. Soil solution chemistry — applications to environmental science and agriculture. New York: John Wiley & Sons, Inc.: 337 ss.
 • Xie R. J., MacKenzie A. F. 1991. Molybdate sorption — desorption in soils treated with phosphate. Geoderma, 48: 321-333.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-7f437703-9e65-40f2-9856-f787ce4e12a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.