PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartosc mikroelementow w glebie lekkiej nawozonej kompostami z wiejskich osadow sciekowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zawiera wyniki badań zawartości metali ciężkich (Zn, Cu, Cr, Ni) w kompostach z wiejskich osadów ściekowych, a także w glebie po 2-krotnym jej nawożeniu kompostem osadowym. Badania prowadzono w lizymetrach, z zastosowaniem kilku różnych poziomów nawożenia kompostem. Badania gleby po jej nawożeniu przez kolejne dwa lata (2002 i 2003 r.) wykazały zmiany zawartości niektórych metali ciężkich w porównaniu ze stanem wyjściowym. W wierzchniej warstwie gleby piaszczystej wystąpił wzrost całkowitych zawartości Zn i Cr. Zawartości Cu nie uległy zmianie, a zawartości Ni wyraźnie się zmniejszyły. W glebie gliniastej zmiany zawartości Zn, Cr i Ni były podobne jak w glebie piaszczystej, lecz zawartości Cu uległy zmniejszeniu. Ogólnie początkowe zawartości wszystkich badanych pierwiastków w glebie, jak i ich zawartości po nawożeniu kompostem były niskie i kształtowały się na poziomie zawartości naturalnych. Były one też znacznie niższe od zawartości uznawanych za szkodliwe dla roślin. Wyniki badań pozwalają na wniosek, że stosowanie kompostu z wiejskich osadów ściekowych w rolnictwie nie zagraża nadmierną kumulacją metali ciężkich w nawożonych glebach.
EN
Paper presents the results of searching heavy metal contents (Zn, Cu, Cr, Ni) in compost of rural sewage sludge, and also in soil twice fertilized with sludge compost. The tests were carried out in lysimeters, using different levels of fertilization with compost. Investigation of the soil after fertilization for two consecutive years (2002 and 2003) showed the changes in contents of some heavy metals in comparison to the initial state. Increased total contents of Zn and Cr were observed in top layer of sandy soil Cu copper content did not change whereas Ni content decreased distinctly. In loamy soil the changes in of Zn, Cr and Ni contents were similar to sandy soil while the content of Cu decreased. In general, the initial contents of all elements tested in soil as well as their contents after compost application were low remaining on the levels of their natural contents. They were also significantly lower than the quantities considered as harmful for plants. The results of studies enabled to conclude that agricultural application of rural sewage sludge compost does not create any risk of excessive heavy metals accumulation in fertilized soils.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.737-744,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Dolnoslaski Osrodek Badawczy, ul.Powstancow Slaskich 98, 53-333 Wroclaw
autor
Bibliografia
 • Baran S., Flis-Bujak M., Turski R., Żukowska G. 1993. Przemiany substancji organicznej w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 243 - 250.
 • Czyżyk F. 1996. Zawartość metali ciężkich w glebach nawadnianych ściekami. Zesz, Prób. Post. Nauk. Rol. 434: 811 - 817.
 • Czyżyk F., Kozdraś M., Sieradzki T. 2002a. Wartość nawozowa kompostów z osadów ściekowych i słomy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 484: 117 - 124.
 • Czyżyk F., Sieradzki T., Kuczewska M. 2002b. Zmiany właściwości kompostów z osadów ściekowych w okresie przetrzymywania w pryzmach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 484: 109 - 115.
 • Drozd J., Licznar M., Licznar S. E., Weber J. 2002. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wyd. AR we Wrocławiu: 210 ss.
 • Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody ścieków. Warszawa, Arkady: 539 ss.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M. 1984. Zanieczyszczenie gleb i roślin uprawnych pierwiastkami śladowymi. CBR, Warszawa: 20 ss.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy: 20 ss.
 • Kawałko D. 2000. Zawartość manganu, cynku i miedzi w glebach wytworzonych z różnych skał macierzystych na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Zesz. Probl. Post Nauk Rol. 471: 313 - 318.
 • Krzywy E., Iżewska A., Jeżowski S. 2003. Wpływ komunalnego osadu ściekowego na zmiany niektórych składników żyzności gleby. Zesz. Prób. Post. Nauk. Rol. 494: 215 - 223.
 • Krzywy E., Wołoszyk C., Iżewska A. 2000. Ocena możliwości rolniczego wykorzystania kompostów z osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków, w: Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych. Bydg. Tow. Ściek., Seria A 30: 29 - 35.
 • Lityński T., Jurkowska H. 1982. Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN, Warszawa: 642 ss.
 • Maćkowiak C. 2000. Sklad chemiczny osadów ściekowych i ich wartość nawozowa, w: Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych. Bydg. Tow. Ściek., Seria A 30: 16 - 21.
 • Mazur T. 1996. Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 13 - 22.
 • Perlak Z. 2000. Różnicowanie się zawartości metali ciężkich w profilach gleb łąkowych doliny Odry w rejonie Bytomia Odrzańskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 1089 - 1107.
 • Rohde G. 1961. Spurenelementanreicherung verursacht Rieselmüdigkeit. Wasserwirtschaft, Wassertechnik 11.
 • Rozporządzenie 2002. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 VIII2002 w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz. U. nr 134, poz. 1140.
 • Siuta J. 2000. Sposoby i obiekty przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych, w: Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych. Bydg. Tow. Ściek., Seria A 30: 7 - 15.
 • Smal H., Ligęza S., Misztal M. 2000. Całkowita zawartość Zn, Cu, Pb i Cd w glebie i w roztworze glebowym w profilach gleb uprawnych i leśnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 471: 1117 - 1124.
 • Weber J., Karczewska A., Drozd J., Licznar M. 2000. Wpływ kompostowanych odpadów miejskich na zawartość metali ciężkich w glebie lekkiej w pierwszym roku po zastosowaniu kompostów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 1181 - 1187.
 • Wójcikowska-Kapusta A., Baran S., Niemczuk B., Saadi L., Kwiecień J. 2000. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na formy cynku w glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 1207 - 1211.
 • Zestaw Norm 1999. Woda i Ścieki. Warszawa, Wydaw. Normalizacyjne Alfa-Wero.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-7d5ac4a7-4edc-4e3c-953d-396e547a3710
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.