PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Mikroelementy w runi zdegradowanych lak na glebach murszowatych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono na obiekcie łąkarskim „Mechowe Grądy” (550 ha) ekstensywnie użytkowanym. Znaczny areał na tego typu obiekcie zajmują gleby murszowate w podtypie mineralno-murszowych, murszowatych właściwych i murszastych. Wyróżniają się one wadliwymi cechami użytkowymi, a zwłaszcza niską retencją wodną, ubóstwem w składniki pokarmowe, niską pojemnością sorpcyjną i znacznym zakwaszeniem. W wydzielonych zbiorowiskach roślinnych typu Avenastrum pubescens L. i Festuca rubra L. S. S. (na glebie murszastej), Festuca rubra L. S. S. i Alopecurus pratensis L. (na glebie murszowatej właściwej) oraz Avenastrum pubescens L. i Poa pratensis L. (na glebie mineralno-murszowej), jedynie miedź wystąpiła w śladowych ilościach w runi łąkowej. Zawartość pozostałych mikro- pierwiastków (Mn, Fe i Zn), niezależnie od typu florystycznego runi, przekraczała wymagane normy żywieniowe.
EN
Studies were carried out on „Mechowe Grądy” grassland object (ca. 550 ha) extensively utilized. Most of the area on this object are the muck soils of mineral muck, propert muck and muckous subtypes. They are characterized by improper utilization features, particulary low water retention, low nutritive element contents, low sorption capacity and high acidity. In selected plant communities of Avenastram pubescens L. and Festuca rubra L. S. S. types (on muckous soil), Fes- tuca rubra L. S. S. and Alopecurus pratensis L. types (on proper muck soil) and Avenastmm pubescens L. and Poa pratensis L. types (on mineral muck soil), only copper appeared in vestigial quantities. The contents of remaining microelements (Mn, Fe, Zn), independently of floristic type, exceeded required nutrition standards.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.519-524,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski. Plac Lodzki 1, 10-718 Olsztyn
autor
Bibliografia
 • Bieniek B., Helinska A., Bieniek A., Karwowska J. 2001. Gleby siedlisk hydrogenia nych obiektu Siódmak i ich podatność na procesy degradacyjne. Mat. konf. „Kształtowanie środowiska - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne”. 26-28 VI 2001, UWM w Olsztynie: 50 - 51.
 • Borowiec J., Urban D. 1997. Kondycja geochemiczna siedlisk łąkowych Lubelszczyzny. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. II. Łąki: 152 ss.
 • Curyło T., Krauze A., Kuczyńska I., Sapek B. 1985. Liczby graniczne zawartości Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, Mo w roślinności łąk i pastwisk pod kątem oceny ich wartości paszowej. Prace. Kom. PTG. 93: 43 - 60.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. AR w Poznaniu: 76 - 96.
 • Gorlach E, Curyło T., Grzywnowicz I. 1995. Zmiany składu mineralnego runi łąkowej w waninkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Rocz. Glebozn. 36(2): 85 - 99.
 • Grzegorczyk S., Grabowski K., Bieniek B. 2000. Zbiorowiska roślinne na zdegradowanych glebach murszowych obiektu Siódmak. Biul. Nauk. UWM w Olsztynie 9: 171 - 179.
 • Karwowska J. 2002. Procesy degradacji na odwodnionych i ekstensywnie użytkowanych glebach toifowych w warunkach Pojezierza Mazurskiego. Praca doktorska UWM w Olsztynie: 58 ss.
 • Łachacz A. 2001. Geneza i właściwości płytkich gleb organogenicznych na sandrze mazursko-kurpiowskim. Rozpr. i Monografie UWM w Olsztynie 49: 119 ss.
 • Preś J., Kinal S. 1996. Aktualne spojrzenie na sprawę zaopatrzenia zwierząt w mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 1043 - 1061.
 • Sapek A., Sapek B. 1997. Metody analizy chemicznej gleb organicznych. Mat. Instr. IMUZ, Falenty 115: 81 ss.
 • Systematyka gleb Polski 1989. Rocz. Glebozn. Wyd. IV, 40(3/4): 148 ss.
 • Trąba Cz. 1996. Zasobność siana z łąk o różnym składzie florystycznym w niektóre mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 401 - 405.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-69e9c200-b888-4ebf-bf02-f2ffd151b654
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.