PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 |
Tytuł artykułu

Bioakumulacja kadmu i olowiu w hydrobiontach rzeki Bialej Ladeckiej

Warianty tytułu
EN
Bioaccumulation of cadmium and lead in hydrobionts of the Biala Ladecka River
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zbadano stopień zanieczyszczenia Białej Lądeckiej kadmem i ołowiem poprzez określenie poziomu tych metali w wodzie, a także w organizmach larw chruścików z rodziny Glossomatidae i w roślinach wodnych (włosieniczniku wodnym - Batrachium aquatile (L.) Dum). Obliczono także współczynniki kumulacji tych pierwiastków w chruścikach i włosieniczniku wodnym. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że skażenie wody Białej Lądeckiej ołowiem jest niewielkie - wynosi średnio 0,0063 mg Pb·dm⁻³, co stanowi nieco ponad połowę dopuszczalnej wartości dla I klasy jakości wód powierzchniowych. Zanieczyszczenie kadmem jest większe i wynosi 0,001 mg Cd ·dm⁻³, co lokuje wodę Białej Lądeckiej w II klasie jakości wód powierzchniowych. Współczynniki bioakumulacji w chruścikach były pięciokrotnie wyższe niż w roślinach i kształtowały się dla kadmu na poziomie 22420 (w roślinach 4527), a dla ołowiu 18635 (w roślinach 3127).
EN
Research focused on determining the pollution of the Biała Lądecka River with cadmium and lead by checking their concentrations in the water, in larvae of Caddis of the Family Glossomati- dae and in water plants (Batrachium acquatile (L.) Dum). Accumulation rates of these elements for Caddis and Batrachium acquatile have also been calculated. The results obtained indicate that the pollution of the Biała Lądecka River with lead is not high; 0.0063 mg Pb·dm⁻³ on average, which is slightly more than 50% of the permissible concentration for Class I surface waters. Cadmium pollution is higher and amounts to 0.001 mg Cd·dm⁻³ , which places the river's water in Class II surface waters. The cadmium bioaccumulation rates for Caddis were five times higher than for plants (22420 and 4527 respectively); the corresponding lead rates were 18635 for Caddis and 3127 for plants.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
51
Opis fizyczny
s.259-264,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
autor
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
Bibliografia
 • Cios S.: 1992. Co zjada pstrąg? Zoologia dla wędkarzy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. s. 295.
 • Ciszewski D.: 2001. Flood-related changes in heavy metal concentrations within sediments of the Biała Przemsza River. Geomorphology 40, 205-218.
 • Dobicki W., Szulkowska-Wojaczek E., Marek J., Polechoński R.: 1991. Zawartość metali ciężkich w wybranych roślinach wodnych z różnych regionów polski. Zesz. Nauk. AR Wroc., 200, Zoot. XXXIV, 31—40.
 • Endler Z., Grzybowski M.: 1996. The concentration of Cd in the aquatic plants in Wadąg Lake on Olstynian Lakeland. Biological Bulletin of Poznań, 33 (suppl.), 22-23.
 • Methodology for Deriving Ambient Water Quality Criteria for the Protection of Human Health: 2000. EPA - Office of Science and Technology, Office of Water, U.S. Environmental Protection Agency, Washington (http://www.epa.gov/ostwater/humanhealth/method/complete.pdf).
 • EPA. United tates Environmental Agency: 2000. Ecological Effects Test Guidelines. EPA 712-C, 96-129.
 • Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J.: 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, s. 555.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H.: 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
 • Kwaśniak A., Polechoński R.: 2001. Bioakumulacja metali ciężkich w roślinach wodnych Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. AR Wroc., 429, Zoot. 48, 110-124
 • Namieśnik J., Lukasiak J., Jamrógiewicz Z.: 1995. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 284, 1729-1742.
 • Szulkowska-Wojaczek E., Marek J.: 1992. Określenie dopuszczalnych stężeń całkowitych: cynku, kadmu, miedzi, manganu, ołowiu i żelaza w wodach przeznaczonych do chowu i hodowli karpi. [W:] Wytyczne do oceny jakości wód przydatnych do chowu i hodowli ryb karpiowatych. Wydawnictwo AR we Wrocławiu., 107-122.
 • Szulkowska-Wojaczek E., Marek J., Dobicki W., Polechoński R.: 1992. Metale ciężkie w środowisku stawowym. Zesz. Nauk. AR Wroc., 218, Zoot. 37, 7-25.
 • Wallace I.D., Wallace B., Philipson G.N.: 2003. Keys to the case-bearing caddis larvae of Britain and Ireland. [Ed. Sutcliffe D.W.] Freshwater Biological Association. Scientific publication No. 61. s. 259.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-6907f310-e2c9-4cd6-bb25-c0f6644d8127
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.