PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 |
Tytuł artykułu

Wartosc rzezna i wlasciwosci fizykochemiczne miesnia longissimus lumborum tucznikow mieszancow z fermy przemyslowej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Slaughter value and physicochemical traits of muscle longissimus lumborum of crossbred fatteners from large scale farm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem badań była ocena wartości rzeźnej i właściwości fizykochemicznych mięśnia longissimus lumborum 48 tuczników mieszańców o zróżnicowanych genotypach, wybranych losowo z grupy technologicznej tuczników w fermie przemysłowego tuczu świń. Wartość rzeźną i mięsną tuczników oceniono na podstawie skróconej metodyki SKURTCh, a cechy fizyczne i chemiczne ich mięśni zgodnie z wymogami AOAC. Oceny skróconej wartości rzeźnej dokonywano na prawych półtuszach. Cechy fizykochemiczne oceniano na mięśniu longissimus lumborum dysekowanym pomiędzy 1 a 3 kręgiem lędźwiowym. Uzyskane wyniki potwierdzają wpływ wariantu krzyżowania na kształtowanie się wartości rzeźnej i mięsnej tuczników oraz niektóre właściwości fizyczne (np. pH) i chemiczne (sucha masa, udział popiołu i zawartość Ca, P oraz Mg) mięśnia najdłuższego grzbietu, odcinka lędźwiowego. Świadczą o tym różnice pomiędzy wartościami badanych cech, udowodnione statystycznie.
EN
The subject of the research was the assesment of carcass value and physicochemical traits of longissimus lumborum muscle of 48 crosbreed fatteners with diverse genotypes, chosen randomly from technological group of fatteners in the industrial pigs fattening farm. The carcass and meat value of fatteners was assesed basing on shortened SKURTCh metodology, while physical and chemical traits of their muscles according to AOAC requirements. The shortened estimation of carcass value was carried out on the right halfcarcass. Physico chemical traits were assesed on the longissimus dorsi muscle cutted between 1st and 3rd lumbar vertebra. The results obtained confirm the influence of the crosbreeding variant on the carcass and meat value of fatteners and on some of physical (like pH) chemical (dry matter, ash participation, Ca,P and Mg content) traits of the m. longissimus dorsi of the back, the lumbar part. Statistically proved differences between the vaules of analysed traits confirm this.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
51
Opis fizyczny
s.69-76,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
Bibliografia
 • AOAC (Asociation of Official Analitical Chemist): 1990. Official Methods of Analysis., 15th ed., Washington DC.
 • Bjerholm C., Barton-Gade P.A.: 1986. Effect of intramuscular fat level on eating quality of pig meat. Proceedings of the 32nd European meeting of meat research workers,. Ghent, Belgium, 389-391.
 • Blanchard P. J., Ellis M., Warkup C.C., Chadwick J.P., Deans G.,A.: 1999a. The influence of rate of lean and fat tissue development on pork eating quality., Anim. Sei., 68, 477-485.
 • Blanchard P.J., Warkup C.C., Ellis M„ Willis M.B., Avery P.: 1999b. The influence of the proportion of Duroc genes on growth, carcass and pork eating quality characteristics , Anim. Sei. 68, 495-501.
 • Grześkowiak E., Borzuta K., Strzelecki J.: 2002. Results of meat quality and technological usefulness assessment of white breed sow crosses with Hampshire x Pietrain boars. Ann. Anim. Sei., Suppl. No 2, 293-296.
 • Kapelański W., Grajewska S., Kuiył B.: 2002. Mięsność tuszy, ajakość mięsa świń o genetycznej odporności na stres. Prace i Mat. Zoot., Zesz. Specj. 13, 63-69.
 • Koćwin- Podsiadła M.: 2001. Zalecenia praktyczne w doskonaleniu genetycznej jakości wieprzowiny. Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. Mat. Konf., ATR Bydgoszcz, 35-40.
 • Kortz. J., Kapelański W., Szaruga R., Rybarczyk A., Bocian M., Karamucki T., Natalczyk- -Szymkowska W.: 2002b. The characteristics of meat quality in porkers obtained from crossing of dutch breeds [(landrace x large white) x large white] and polish breeds with pietrain boars [(polish large white x polish landrace) x pietrain] as compared to purebred polish land- race porkers. Ann. Anim. Sei., Suppl. No. 2, 41-45.
 • Litwińczuk A., Florek M., Skalecki P., Makula R.: 2002. Wartość rzeźna i jakość mięsa tuczników z chowu masowego utrzymywanych w regionie lubelskim. Prace i Mat. Zoot., Zesz. Specj. 13, 93-98.
 • Łyczyński A., Pospiech E., Urbaniak M., Rzosińska E., Bartkowiak Z., Mikołajczak B., Grześ B.: 2002. Meat quality depending on pig genotype. Ann. Anim. Sei., Suppl.No. 2, 53-56.
 • Normy żywienia świń. 1993. Omnitech Press Warszawa.
 • Różycki M.: 1996. Zasady postępowania przy ocenie świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ Kraków, XIV, 69-82.
 • Ruszczyc Z.: 1980. Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWRiL, Warszawa, 253.
 • Wojciechowski A., Szmańko T., Majewski A., Gajewczyk P.: 2002. Jakość mięsa tuczników mieszańcowych uzyskanych w wyniku krzyżowania ras wbp, pbz, duroc, pietrain i hampshire. Prace i Mat. Zoot., Zesz. Specj. 13, 199-207.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-63d05455-5d3f-4339-9b49-c785bc85c1e3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.