PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartosc i pobranie niektorych mikroelementow przez komose biala w zaleznosci od rosliny uprawnej i nawozenia odpadami

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano oceny zawartości i pobrania Cu, Zn, Mn przez Chenopodium album w zależności od gatunku rośliny uprawnej i nawożenia nawozami mineralnymi oraz odpadami z przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego i rolnictwa oraz nawozami mineralnymi. Jesienią 1998 roku założono dwa doświadczenia połowę metodą bloków losowanych w trzech powtórzeniach na glebie bielicowej wytworzonej z piasku słabogliniastego. Obejmowały one 9 obiektów: 0, NPK, słoma + wywar melasowy, słoma + N, wywar melasowy, trociny z tartaku + wapno defekacyjne, trociny z zakładu rzemieślniczego + wapno defekacyjne, wapno defekacyjne, obornik. Roślinami testowymi w 1999 roku były owies nagi i lędźwian siewny. Po zbiorze lędźwianu jego słoma została przyorana. Po zbiorze owsa wysiano łubin żółty na zielony nawóz. W roku 2000 na obydwu polach doświadczalnych, zarówno po owsie, jak i po lędźwianie, wysadzono bulwy ziemniaka, nie stosując żadnego nawożenia. Przed zbiorem każdej z roślin uprawianych na poszczególnych poletkach wyrwano z 1 m² wszystkie chwasty. Określono ich liczbę i suchą masę chwastów ogółem oraz komosy białej. W suchej masie Chenopodium album oznaczono zawartość miedzi, cynku i manganu. Znając wielkość biomasy jaką wytworzył ten gatunek na powierzchni 1 ha i zawartość w nim Cu, Zn i Mn, obliczono wielkość pobrania tych mikroelementów z jednostki powierzchni. Stwierdzono zróżnicowany udział Chenopodium album w zależności od kombinacji nawożenia i gatunku rośliny uprawnej. Zawartość Cu, Zn i Mn w suchej masie tego gatunku zależała od rodzaju nawożenia przed założeniem doświadczenia i gatunku rośliny uprawnej. Na wielkość pobrania wymienionych mikroelementów z jednostki powierzchni największy wpływ miała wielkość biomasy Chenopodium album wytworzona na poszczególnych obiektach nawozowych.
EN
The studies estimated the content and uptake of Cu, Zn and Mn by Chenopodium album depending on cultivated plant and fertilization with mineral fertilizers as well as the wastes from agricultural and food industry, wood industry and agriculture. In autumn 1998 two field experiments in randomized blocks design and three replications were established on the podzolic soil derived from slighty loamy soil. Nine objects: 0, NPK, straw + slops, straw + N, slops, sawdust from sawmill + sugar factory lime, sawdust from works + sugar factory lime, sugar factory lime, farmyard manure. Naked oats and chickling vetch were used as the test plants in 1999. After harvest of chickling vetch its straw was ploughed under. After oats harvest, the yellow lupine was sown, as a green manure. In 2000, on both experimental fields, after oats as well as chickling vetch, the potatoes were planted without any fertilization. On every plot all the weeds were removed from 1 m² area before harvesting of cultivated plants. The amount and dry matter of total weeds and pigweed were determined. The contents of copper, zinc and manganese in Chenopodium album dry matter were determined. The uptakes of Cu, Zn and Mn from area unit was calculated on the basis of biomass per 1 ha and the microelement contents in it. It was found, that Chenopodium album share was differentiated in dependence on combination of fertilization and cultivated plant. The contents of Cu, Zn and Mn in dry matter depended on kind of fertilization (before the experiment beginning) and cultivated plant. The amount of Chenopodium album biomass from each fertilized object influenced most the uptake of those microelements from an area unit.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.1011-1021,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski, ul.Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow
autor
Bibliografia
 • Czuba R., Wróbel S. 1983. Ocena roli chwastów jako konkurentów w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny uprawne. Rocz. Glebozn. 34(3): 175 - 184.
 • Duer I. 1986. Skład chemiczny chwastów oraz pobranie składników mineralnych przez chwasty i zboża w zmianowaniach z różnym udziałem zbóż. Pam. Puławski 88: 191 - 204.
 • Gorlach E., Gambuś F. 1991. The effect on liming, adding peat and phospohorus fertilization. Pol. J. Soil Sci. 24: 199 - 204.
 • Parylak D. 1999. Zmiany konkurencyjności chwastów w pszenżycie jarym pod wpływem nawożenia mineralnego. Progres Plant in Protection 39(2): 683 - 685.
 • Rola J., Rola H. 1996. Ekspansywne chwasty segetalne w uprawach rolniczych w Polsce. Zesz. Nauk ATR Bydgoszcz, Roln. 196(38): 17 - 22.
 • Skowrońska M. 2003. Oddziaływanie odpadów organicznych na zmiany jakościowe i ilościowe związków węgla i azotu w glebie lekkiej. Rozprawa doktorska, AR Lublin.
 • Spiak Z., Wall Ł. 2000. Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość cynku w glebach zanieczyszczonych przez hutę miedzi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 1135 - 1143.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Łabza T., Hochół T. 1996. Content of some mineral components in weeds with repect to environmental conditions. Acta Agr. Et Silv. Agraria XXXIV: 125 - 130.
 • Trąba C., Kozera P. 2001. Zdolność Chenopodium album do gromadzenia azotu, fosforu i potasu w zależności od stosowanego nawożenia mineralnego i organicznego w uprawie Lathyrus sativus. Pam. Puławski 129: 223 - 228.
 • Wesołowski M. 1984. Zawartość nasion chwastów w ważniejszych glebach makroregionu południowo-wschodniego i środkowego Polski. Kon. Nauk. Roln. Sema A. 106(1): 169 - 183.
 • Wiater J., Trąba C. 2002. Konkurencyjność pokarmowa chwastów wobec ziemniaka w warunkach następczego wpływu odpadów. Acta Agrophysica 73: 327 - 337.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-583103bc-e7ab-4787-b906-be50c915dd47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.