PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 |
Tytuł artykułu

Poziom rteci w tkankach sandaczy i leszczy z jezior Wojnowskich, w zaleznosci od wieku

Warianty tytułu
EN
Level of mercury tissues of pike-perch and bream from Wojnowskie lakes in dependence of age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było poznanie związków pomiędzy wiekiem ryb a stężeniami rtęci w ich organach: nerkach, mięśniach, skrzelach i wątrobach. Porównano ryby drapieżne (sandacz Stizostedion lucioperca L., 40 szt.) i niedrapieżne (leszcz Abramis brama L., 41 szt.), które odławiane były corocznie w latach 1997-2002 z Jezior Wojnowskich. Współczynniki korelacji między stężeniami rtęci w organach ryb a ich wiekiem były zróżni cowane, przy czym wszystkie przyjmowały dodatnie wartości. Sandacze, zajmujące wyższy poziom troficzny w ekosystemie jeziora, gromadziły w swych tkankach wyższe stężenia rtęci dzięki silniejszemu efektowi biomagnifikacji. Również u sandaczy stwierdzono istotne statystycznie zależności wieku i kumulacji rtęci w odniesieniu do wszystkich tkanek. Natomiast u leszczy zależności istotne statystycznie stwierdzono tylko dla mięśni.
EN
The tissues (kidneys, muscles, gills and livers) mercury contents were found to vary with fish age. Predatory fish (pike-perch Stizostedion lucioperca L.) and non-predatory (bream Abramis brama L.) were compared. Fishes were caught in nets annually in years 1997-2002. The mercury bioaccumulation vs. fish age relationship was species-specific. Pike-perch, interesting higher trophic level in lake ecosystem, accumulated in one's tissues higher concentration of mercury thanks biomagnification effect. Positive correlations between concentrations of mercury in fish tissues vs. fish age were recorded in everybody cases.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
51
Opis fizyczny
s.265-271,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
autor
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
autor
 • Akademia Rolnicza, Wroclaw
Bibliografia
 • Bagińska A.: 1998. Rtęć w wybranych tkankach ryb pochodzących z jeziora Wojnowskiego, maszynopis, Akademia Rolnicza Wroclaw.
 • Bieniarz K., Epler P.: 1995. Wpływ rtęci na ryby, Komunikaty Rybackie nr 6.
 • Bohasiewicz M.: 1979. Toksykologia weterynaryjna, PWRiL, Warszawa.
 • Burak G.: 2001. Zawartość rtęci w tkankach ryb z jeziora Wojnowskiego, maszynopis. Akademia Rolnicza Wrocław.
 • Dojlido J. R.: 1987. Chemia wody, Arkady, Warszawa.
 • Janik-Krystowska A.: 1999. Występowanie i kumulacja rtęci w rybach, rozprawa doktorska, Akademia Rolnicza, Wrocław.
 • Jezierska B., Witeska M.: 2001. Metal Toxicity to Fish. Univ. of Podlasie, Monografie 42. Wyd. Akad. Podlaskiej Siedlce.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H.: 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Min. Zdrów, i Op. Społ.: 1983. Kryteria zdrowotne środowiska, t. I. Rtęć.: 1983. PZWL Warszawa, s. 138.
 • Łuczyńska J., Jaworski J., Markiewicz K.: 2000. Wybrane metale w tkance mięśniowej ryb z Jeziora Łańskiego, Komunikaty Rybackie nr 3, Olsztyn.
 • Łukjanienko W.: 1974. Toksykologia ryb, PWRiL, Warszawa.
 • Olejnik M.: 1998. Miedź w wybranych tkankach ryb pochodzących z jeziora Wojnowskiego. maszynopis, Akademia Rolnicza, Wrocław.
 • O'Neill P.: 1998. Chemia środowiska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa - Wrocław.
 • Perkowska A.: 1998. Rtęć, kadm I ołów w wybranych elementach ekosystemu jeziora Świdwie. Rozprawa doktorska, Akademia Rolnicza Szczecin.
 • Polechoński R., Dobicki W.: 2002. Accumulation of Heavy Metals (Pb, Hg, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn) in Fish Tissues of Predominant Species in Ichtiofauna from Wojnowskie Lakes. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 11, Supplement I - VII, 5-9.
 • Prost M.: 1994. Choroby ryb, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Lublin.
 • Protasowicki M.: 1980. Zawartość rtęci w rybach przemysłowych poławianych przez rybactwo polskie w latach 1974-76, Zeszyty Naukowe AR Szczecin, nr 82.
 • Protasowicki M.: 1989. Bioaccumulation and distribution of heavy metals in fish organs. Proceedings of the 21 st EMBS Gdańsk September 1986; p. 609-614; 1989.
 • Przeździecki Z.: 1980. Biologiczne skutki chemizacji środowiska, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-5559e160-ab01-4268-8201-acc45f5b9bc8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.