PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartosc cynku i miedzi w piaszczystych glebach lesnych po dlugotrwalym okresie stagnowania wod powodziowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy określono zawartość oraz profilowe rozmieszczenie cynku i miedzi w piaszczystych glebach leśnych oligotroficznych siedlisk po długotrwałym okresie stagnowania wód powodziowych. Badania przeprowadzono bezpośrednio po ustąpieniu wód zalewowych (1998 i 1999 rok) w nadleśnictwach Góra Śląska i Wołów. Prace terenowo-gleboznawcze wykonano w średniowiekowych (60-70 lat) drzewostanach sosnowych występujących na glebach rdzawych bielicowych, z cechami gleb zalewowoglejowych. Uzyskane wyniki badań wykazały, że zawartość, a także rozmieszczenie profilowe form całkowitych cynku i miedzi oraz form rozpuszczalnych w HC1 (o stężeniu 1 mol·dm⁻³) w glebach charakteryzuje się wyraźną współzależnością z odczynem, zasobnością w próchnicę i kationową pojemnością sorpcyjną środowiska glebowego. W poszczególnych powierzchniowych poziomach genetycznych gleb, poza ektopróchnicą, kumulacja cynku i miedzi nie przekraczała dopuszczalnych wartości granicznych dla tych pierwiastków według kategorii zanieczyszczenia gleb (strefa 0).
EN
The study determined the concentration and profile distribution of zinc and copper in sandy oligotrophic soils of forest sites after periodical stagnation of floodwaters. Investigations were carried out directly after the flood waters subsided (1998 and 1999) in the Góra Śląska and Wołów Forestry Districts. Soils science field works were carried out in medium-aged (60-70 years old) pine stands growing on rusty-podzolic soils with flood-gley features. Obtained research results showed that both, the concentration and the profile distribution of total zinc and copper as well as their forms soluble in HC1 (1 mol·dm⁻³) in soils were characterized by distinct interrelationship with the reaction, humus content and cation sorption capacity of the soil environment. With the exception of ectohumus, the accumulation of zinc and copper in particular surface genetic soil horizons did not exceed acceptable limiting values for these elements in accordance with soil contamination categories (zone 0).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.639-647,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, ul.Goralska 3, 60-623 Poznan
autor
autor
Bibliografia
 • Alloway B. J., Ayres D. C. 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 424 ss.
 • Chodak T., Bogacz A., Kaszubkiewicz J. 1998. Właściwości gleb wybranych obszarów w Nadleśnictwie Miękinia zalanych wodami powodziowymi. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 339(1): 79 - 95.
 • Gorzelak A., Sierota Z. (red.) 1999. Stan środowiska leśnego w dolinie środkowej Odry po powodzi w 1997 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 74 ss.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydanie drugie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 398 ss.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Filipiak K., Krakowiak A., Pietruch C. 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 41 ss.
 • Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa (Biały K., Brożek S., Chojnicki J., Czępińska-Kamińska D., Januszek K., Kowalkowski A., Krzyżanowski A., Okołowicz M., Sienkiewicz A., Skiba S., Wójcik J., Zielony R.). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 124 ss.
 • Krebs Ch. J. 1997. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN: 735 ss.
 • Mańka M., Reszko K. 1999. Wstępne uwagi o zdrowotności drzewostanów zalanych podczas powodzi w 1997 roku w Nadleśnictwie Wołów. Przegl. Leśn. 3: 11 - 12.
 • Mucha W. 1989. Zmiany ważniejszych mikroelementów (B, Zn, Mn, Cu, Mo) w bielicoziemnych glebach leśnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 325: 267 - 273.
 • Ostrowska A., Porębska G., Borzyszkowski J., Król H., Gawliński S. 2001. Właściwości gleb leśnych i metody ich oznaczania. Instytut Ochrony Środowiska, Wars wa: 108 ss.
 • Sienkiewicz A. 1996. Problemy zasobności piaszczystych gleb leśnych w mikroelementy dostępne dla roślin w warunkach boru świeżego Puszczy Noteckiej. Zesz. P Post. Nauk Rol. 434(1): 511 - 517.
 • Sienkiewicz A., Nowiński M., Zientarski J., Cichocka I., Gałązka S., Szymańska M. 2003. Zagrożenia oraz możliwości rekultywacji gleb i siedlisk leśnych na obszarach objętych powodzią. Sprawozdanie z badań wykonanych w latach 1998 - 2003. AR w Poznaniu, maszynopis: 162 ss.
 • Spiak Z. 1996. Aktualny stan badań nad zagadnieniem nadmiaru metali ciężkich w glebach i roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434(2): 769 - 776.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-4513096c-2cd4-4dc3-9119-611532d82e53
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.