PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartosc mikroelementow w Achillea millefolium L.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na terenie Pojezierza Olsztyńskiego w latach 1998 - 2000 przeanalizowano łącznie 52 zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe z wysokim udziałem Achillea millefolium, z czego 19 zlokalizowano na glebach organicznych. W glebie określono pH, zawartość substancji organicznej oraz zasobność w makro- i mikroelementy. W materiale roślinnym Achillea millefolium oznaczono zawartość Cu, Zn, Mn i Fe. Siedliska zbiorowisk z Achillea millefolium były zróżnicowane pod względem zasobności gleby w składniki pokarmowe. Gleby mineralne charakteryzowała bardzo wysoka zawartość Mg, wysoka Zn i niska P. W organicznych natomiast notowano bardzo wysoką zawartość P, a niską K. Zawartość badanych mikroelementów w 1 kg suchej masy Achillea millefolium wahała się w granicach: 4,7-18,4 mg Cu, 20,8-85,8 mg Zn, 17,3-362,1 mg Mn, 42,3-431,1 mg Fe. Pod względem żywieniowym gatunek ten gromadzi optymalną zawartość Cu, Mn i Fe niezależnie od typu gleby i wykazuje niedoborowe ilości Zn. Z analizy statystycznej wynika, iż znacznie mniejszym współczynnikiem zmienności charakteryzowała się w roślinach zawartość Cu i Zn w porównaniu z zawartością Mn i Fe. W roślinach z gleb organicznych notowano 2-krotnie niższą zawartość Mn.
EN
Investigations were carried out on the Olsztyn Lake District in 1998 - 2000. 52 meadow-pasture communities with high share of Achillea millefolium were analyzed in total, 19 of them were localized on organic soils. Soil pH as well as the contents of macro- and microelements were estimated. The contents of Cu, Zn, Mn, and Fe were determined in Achillea millefolium dry matter. Habitats of the communities with Achillea millefolium were diversified depending on the soil abundance with the nutrients. Mineral soils were characterized by very high Mg content, high Zn and low P contents. In organic soils the content of P was high at low K content. Contents of analyzed microelements in 1 kg dry matter of Achillea millefolium ranged within: 4.7-18.4 mg Cu, 20.8-85.8 mg Zn, 17.3-362.1 mg Mn, 42.3-431.1 mg Fe. In respect of the nutritive value this species cumulated optimum level of Cu, Mn and Fe irrespective of the soil type and showed deficiency of Zn. Statistical analysis showed significantly lower variation coefficient for Cu and Zn contents in plants as compared to Mn and Fe. In the plants from organic soils twice lower content of Mn was observed.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.467-473,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Plac Lodzki 1, 10-718 Olsztyn
Bibliografia
 • Czyż H., Dzida M. 1996. Zawartość mikroelementów w poszczególnych składnikach runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 581 - 585.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR w Poznaniu: 59 - 96.
 • Grzegorczyk S. 1996. Zawartość miedzi, manganu, cynku i żelaza w liściach roślin motykowatych z naturalnych siedlisk łąkowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 434: 569 - 573.
 • Grzegorczyk S., Alberski J. 1999. Występowanie ziół w zbiorowiskach łąkowo-pastwiskowych Pojezierza Olsztyńskiego. Folia Univ. Agric. Stet. Agric. 75: 103 - 103.
 • Hopkins A., Bowling P. J., Johnson J. 1992. Site-specific variability in the productivity and nutrient uptake of permanent and sown swards. Proc. of the 14th General Meeting of the E. G. F., Lahti, 8-11 VI 1992: 199 - 203.
 • Liczby Graniczne Do Wyceny Zawartości W Glebach Makro- I Mikroelementów 1990. IUNG, Puławy.
 • Trąba Cz., Wolański P. 2000. Zawartość Cu, Zn, Mn i Fe w runi półnaturalnych łąk zespołu Arrhenatheretum elatioris w południowo-wschodniej Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 811 - 817.
 • Trzaskoś M. 1996. Rola ziół łąkowych w ograniczaniu niedoboru mikroelementów w paszy z trwałych użytków zielonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 395 - 399.
 • Trzaskoś M. 1997. Rola ziół w runi trwałych użytków zielonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 453: 339-348.
 • Trzaskoś M., Czyż H. 2000. Zawartość niektórych mikroelementów w runi łąkowej i pastwiskowej w zależności od udziału ziół, Carum carvi L. i Valeriana officinalis L. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 819 - 825.
 • Warda M., Ćwintal H. 2000. Zawartość boru, miedzi, żelaza, manganu i cynku w wybranych gatunkach roślin pastewnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 841 - 846.
 • Warda M., Krzywiec D., Ćwintal H. 1996. Wpływ warunków glebowych na zawartość mikroelementów w roślinności pastwiskowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 537 - 542.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-20f701ee-15b0-4d8c-ace8-7c4d085f8ffc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.