PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartosc niklu w roslinach testowych i glebie w zaleznosci od nawozenia osadami sciekowymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu polowym badano wpływ pochodzenia, terminu stosowania osadów ściekowych oraz nawożenia NPK na zawartość niklu w kukurydzy, ziarnie jęczmienia, koniczynie czerwonej i ziarnie pszenicy. Badano również wpływ powyższych czynników na zawartość przyswajalnych form Ni w glebie. Rośliny uprawiane na osadach ściekowych nie zawierały podwyższonych zawartości Ni w stosunku do roślin uprawianych na oborniku. Badane czynniki nie różnicowały w sposób istotny zawartości przyswajalnych form Ni w glebie.
EN
The effects of sewage sludge origin and term of application as well as the NPK fertilization on total content of nickel in dry matter of maize, barley grain, red clover and winter wheat grain were investigated in a field experiment. The effect of above mentioned factors on the content of available nickel forms in soil was studied, too. The tested plants cultivated on the objects fertilized with sewage sludges did not contain increased amounts of nickel in comparison to plants cultivated on the objects fertilized with FYM. Iinvestigated factors did not significantly differentiate the content of available nickel forms in soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.893-902,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Podlaska, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
Bibliografia
 • Baran S. 1987. Zmiany zawartości ołowiu, cynku i miedzi oraz substancji organicznej w glebach lekkich nawożonych osadami ściekowymi i ich wpływ na rośliny. Wyd. AR w Lublinie, Serie Wydawnicze. Rozp. Nauk. 102: 68 - 77.
 • Baran S., Flis-bujak M., Turski R., Żukowska G. 1995. Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby lekkiej użyźnionej osadem ściekowym. Roczn. Glebozn. XLII(3/4): 123 - 130.
 • Baran S., Oleszczuk P., Żukowska G. 2002. Zasoby i gospodarka odpadami organicznymi w Polsce. Acta Agrophysica 73: 17 - 34.
 • Kalembasa S., Kuziemska B. 2003. Wpływ pochodzenia i terminu stosowania osadów ściekowych na zawartość cynku w roślinach testowych. Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia tom II pod redakcją B. Gworek i J. Misiaka: 321 - 325.
 • Kalembasa S., Kuziemska B. 1993. Wpływ pochodzenia i terminu stosowania osadów ściekowych na plon wybranych roślin uprawianych na glebie średniej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 33 - 41.
 • Kalembasa S., Kuziemska B., Ługowski T. 1992. Wpływ dawek osadów ściekowych, wapnowania i nawożenia mineralnego na plon roślin oraz zawartość metali ciężkich w roślinach i glebie. Mat. z konf. nauk. „Nawożenie organiczne a ochrona środowiska” - Siedlce 1992: 81 - 92.
 • Kuziemska B., Kalembasa S. 1997a. Wpływ wapnowania dawki i rodzaju osadów ściekowych oraz nawożenia NPK na plon, skład chemiczny roślin i gleby. Cz. III. Zawartość wybranych metali ciężkich w materiale roślinnym. Archiwum Ochrony Środowiska 23(1-2): 127 - 138.
 • Kuziemska B., Kalembasa S. 1997b. Wpływ wapnowania dawki i rodzaju osadów ściekowych oraz nawożenia NPK na plon, skład chemiczny roślin i gleby. Cz. IV Wpływ na wybrane właściwości fizykochemiczne gleby. Archiwum Ochrony Środowiska 23(1-2): 139 - 147.
 • Pinta M. 1997. Absorpcyjna spektrometria atomowa. Zastosowanie w analizie chemicznej. PWN Warszawa: 28 - 29.
 • Rębowska Z. 1976. Pobieranie mikroelementów przez rośliny uprawiane w warunkach intensywnego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 179: 271 - 277.
 • Rębowska Z., Kusio H. 1983. Wpływ nawożenia NPK i odczynu gleby na zawartość i pobieranie mikroelementów przez owies. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 242: 121 - 132.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2000. Podstawy gospodarki odpadami. PWN Warszawa: 26 - 35.
 • Rozporządzenie MOŚZNIL 1999. Dz. U. 72, poz. 813.
 • Rozporządzenie MOŚZNIL 2001. Dz. U. 62, poz. 628.
 • Rozporządzenie MOŚZNIL 2002a. Dz. U. 113, poz. 984.
 • Rozporządzenie MOŚZNIL 2002b. Dz. U. 134, poz. 1140.
 • Rozporządzenie MOŚZNIL 2002c. Dz. U. 41, poz. 365.
 • Turski R., Baran S., Flis-bujak M., Kwiecień J. 1992. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych a zawartość metali ciężkich w agrocenozie. Mat. z konf. nauk. „Nawożenie organiczne a ochrona środowiska”. Siedlce 1992: 47 - 61.
 • Wierzbicki T. L. 2003. Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych do celów rolniczych. II Międzyn. i XIII Kraj. Konf. Nauk.-Techn. „Nowe spojrzenie na osady ściekowe - odnawialne źródło energii” 3-5 II Częstochowa, Cz. I: 163 - 170.
 • Zawadzka T., Wojciechowska H. 1984. Oznaczanie Pb i Cd w środkach spożywczych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (po ekstrakcji kompleksów z APDC). Metody oznaczania metali w środkach spożywczych. Wydawn. Metod. PZH, Warszawa: 40 - 48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-203b9943-d11a-4c38-b733-f1c020e19deb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.