PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartosc miedzi i cynku w glebach i wiechlinie rocznej (Poa annua L.) wybranych zielencow Lublina

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badaniami objęto gleby położone w bliskim sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych Lublina. Próbki glebowe pobierano w kwietniu i lipcu. Równocześnie pobierano trawę (Poa annua). Całkowita zawartość miedzi i cynku w tych glebach była podwyższona. Całkowita zawartość w glebie nie miała jednoznacznego wpływu na ilość omawianych mikroelementów w wiechlinie. Zawartość cynku w wiechlinie rocznej znacznie przekraczała dopuszczalne normy. Miedź w analizowanych roślinach w większości badanych punktów mieściła się w dopuszczalnych granicach.
EN
The study included soils adjoinining the main roads of Lublin city. Samples of both, soil and Poa annua grass were taken in April and July. Total cooper and zinc contents, in investigated soils, were increased. Total content of investigated metals in soil did not univocally affect their content in Poa annua grass. Content of zinc in grass significantly exceeded acceptable limits. Cooper content in analyzed plants, in most investigated sites, ranged within the limits.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.1069-1074,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, ul.Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • Czarnowska K. 1999. Metale ciężkie w glebach zieleńców Warszawy. Rocz. Gleb. L(l-2): 31 - 39.
 • Curzydło J. 1995. Skażenia motoryzacyjne wzdłuż dróg i autostrad oraz sposoby przeciwdziałania ujemnym skutkom motoryzacji w środowisku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 265 - 270.
 • Drozd J., Licznar M., Nowakowski A. 2001. Zawartość ołowiu i kadmu w glebach wzdłuż głównych tras komunikacyjnych miasta Wrocławia. Acta Agrophysica 56: 105 - 114.
 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Puławy P(53): 20 ss.
 • Karczewska A., Chodak T., Szerszeń L. 1991. Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi czarnych ziem wrocławskich przyległych do autostrady w rejonie Wrocławia. Mat. konf. „Geologiczne aspekty ochrony środowiska”. Kraków, 21-23 X 1991: 130 - 134.
 • Kukier U. 1985. Stan zanieczyszczenia metalami ciężkimi wierzchniej warstwy gleb Lublina. Annales UMCS, Ser. B, XL, 12: 219 - 228.
 • Laskowski S., Tołoczko W., Rólka M. 2001. Zawartość Pb, Zn i Cu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu w okolicach Łodzi. Acta Agrophysica 56: 137 - 144.
 • Turski R., Wójcikowska-Kapusta A. 1980/1981. Ocena zanieczyszczenia środowiska w Lublinie na przykładzie zawartości Pb, Cu, Zn, B, Ni, Cr i V w glebach i roślinach. Annales UMCS, Ser. E. XXXV/XXXVI 23: 261 - 268.
 • Turski R., Baran S., Martyn W., Wójcikowska-Kapusta A. 1992. Przestrzenne rozmieszczenie metali ciężkich w glebach jako wskaźnik zanieczyszczenia miasta Lublina. Annales UMCS, Ser. E, XLVII, 21: 182 - 191.
 • Wójcikowska-Kapusta A., Martyn W. 1996. Wpływ stacji CPN na zawartość ołowiu w glebach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 885 - 888.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-1a47b8dc-4f16-431f-8d54-7fb202279952
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.