PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena zawartosci wybranych pierwiastkow w mieszance traw z komonica zwyczajna uprawiana na osadach sciekowych i popiolach paleniskowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było poznanie wpływu różnych dawek mieszanin osadowo-popiołowych i torfowo-popiołowych na wielkość plonu i zawartość Fe, Mn, Co, Al, Si, w mieszance trawiastej. Badania prowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego na glebie mineralnej, do której dodawano mieszaniny popiołowa- osadowe i popiołowo-torfowe w ilości 1-30% w stosunku do ogólnej masy gleby. Wielkość plonu była zróżnicowana i w zależności od obiektu i pokosu wahała się w zakresie: 4,98-38,89 g s.m.·wazon⁻¹. Najwyższy plon stwierdzono w pierwszym pokosie, a najniższy w trzecim. Istotne obniżenie plonu stwierdzono na obiektach, na których zastosowano wyłącznie popiół, torf, oraz ich mieszaniny Dodatek do gleby mieszanin popiołowo-osadowych wpłynął istotnie na podwyższenie plonu, a mieszanin popiołowo-torfowych na jego obniżenie. Zawartość pierwiastków w mieszance traw była zróżnicowana, zależała od wariantu oraz terminu zbioru i wahała się w zakresie: 27,75-159,75 mg Fe; 16,03-1367,5 mg Mn; 0,01-1,00 mg Co; 8,48-102,05 mg Al; 10,77-112,63 mg Al·kg⁻¹ s.m. Stwierdzono, że w miarę wzrostu udziału procentowego mieszanin osadowo-popiołowych i popiołowo-torfowych wzrastała systematycznie zawartość Si w mieszance roślin, a malała zawartość Fe, Mn, Co i Al.
EN
The effects of various doses of sewage sludge and ash and peat-and-ash mixtures on the yield and Fe, Mn, Co, Al and Si contents in the grass mixture were investigated. The studies were conducted as a pot experiment on mineral soil, to which ash and sewage sludge and ash and peat mixtures were added at rates 1-30% in relation to total soil mass. The yield was diversified and depending on the treatment and cut ranged within 4.98 and 38.89 g DM·pot⁻¹. The highest yield was obtained for the first cut while the lowest for the third. A significant decrease in yielding was registered at treatments where solely ash, peat or their mixtures were used. A supplement of ash and sewage sludge mixtures significantly influenced a yield increase, whereas ash-and-peat mixture decreased it. Element content in grass mixture was diversified, depending on the variant and date of harvest and ranged within: 27.75-159.75 mg Fe; 16.03-1367.5 mg Mn; 0.01-1.00 mg Co; 8.48-102.05 mg Al and 10.77-112.63 mg Al·kg⁻¹ DM. It was found that with increasing percentage of sludge and ash mixture the Si content in grass mixture increased, while concentrations of Fe, Mn, Co and Al declined.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.705-713,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow
autor
Bibliografia
 • Antonkiewicz J., Jasiewicz Cz. 2004. Wykorzystanie osadów ściekowych do biologicznego zagospodarowania składowiska odpadów paleniskowych. Uniw. Zielonogórski, Zesz. Nauk. 131, Inżynieria Środow. 12: 17 - 25.
 • Bereśniewicz A., Nowosielski O. 1982. Wartość odkwaszająca i nawozowa popiołów z węgla brunatnego. Roczn. Nauk Roln. Ser. A 105: 163 - 176.
 • Biernacka E. 1974. Badania nad przydatnością odpadów paleniskowych Elektrowni Siekierki do uprawy roślin warzywnych. Roczn. Nauk Roln., Ser. A 100(3): 45-54.
 • Ciećko Z., Nowak G. 1984. Reakcja kukurydzy, owsa i rzepaku na wzrastające dawki popiołu z węgla kamiennego. Rocz. Glebozn. 35(3/4): 51 - 61.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR Poznań: 132 ss.
 • Gorlach E. 1991. Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach pastewnych jako miernik ich wartości. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 262, Sesja Nauk. 34: 13 - 22.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Wiacek K. 1987. Wpływ popiołów z węgla kamiennego na gleby i rośliny. Arch. Ochr. Śród. 1 - 2: 97 - 104.
 • Maciejewska M., Kotowska J. 2001. Zawartość mikroelementów w sianie w warunkach zróżnicowanego NPK. Biul. Magnezol. 6(3): 295 - 303.
 • Matusiewicz H., Janowicz K. 1983. Fizykochemiczna charakterystyka popiołów lotnych węgli brunatnych elektrowni „Konin” z III stopnia elektrofiltrów i badania mi ich ługowaniem. Arch. Ochr. Śród. 3 - 4: 59 - 81.
 • Preś J., Kinal S. 1996. Aktualne spojrzenie na sprawę zaopatrzenia zwierząt w miboelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 434: 1043 - 1061.
 • Strączyk D., Drobnica L. 2003. Kobalt w środowisku rolniczym i jego wpływ na zdrowie ludzi oraz zwierząt. Ekopartner 7(141): 34.
 • Systematyka gleb Polski PTG. 1989. Rocz. Glebozn. 40(3/4): 1 - 150.
 • Ulińska M. 1957. Technika obliczeń przy opracowywaniu wyników doświadczeń rolniczych. IUNG 59. Wyd. PWRiL Wa-wa: 108 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-1354277c-17cf-436b-a6f8-f4920fb1e87d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.